NIERUCHOMOŚCIPolska Rada Centrów Handlowych proponuje doprecyzowanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków

Polska Rada Centrów Handlowych proponuje doprecyzowanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków

Polska Rada Centrów Handlowych proponuje doprecyzowanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków

W związku z rocznicą wejścia w życie istotnych rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej budynków Polska Rada Centrów Handlowych, po konsultacjach w gronie ekspertów z firm działających w sektorze nieruchomości handlowych, zebrała i przesłała do Ministerstwa Rozwoju i Technologii propozycje dotyczące świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Mają one na celu doprecyzowanie regulacji dla sektora obiektów handlowych i innych budynków komercyjnych oraz mieszkalnych.

– Jako branża rozumiemy potrzebę wprowadzenia rozwiązań wynikających z ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Zebrane przez nas opinie są efektem analizy dotychczasowego stosowania przepisów. Przesyłając je do Ministerstwa Rozwoju i Technologii liczymy na uwzględnienie uwag ekspertów i wprowadzenie niezbędnych zmian do ustawy – mówi Marcin Klammer, dyrektor zarządzający Polskiej Rady Centrów Handlowych.

Obowiązująca ustawa o charakterystyce energetycznej budynków miała na celu wdrożenie do polskiego systemu prawnego unijnych regulacji w tym zakresie. Po roku obowiązywania przepisów, eksperci związani z Polską Radą Centrów Handlowych sformułowali szereg praktycznych propozycji doprecyzowujących przepisy ustawy. Dotyczą one kwestii związanych z wydawaniem świadectw charakterystyki energetycznej dla niektórych typów lokali handlowych i usługowych, umieszczania ich w widocznym miejscu, terminów kontroli stanu technicznego urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych. Zwrócono ponadto uwagę na potrzebę uwzględniania w świadectwach charakterystyki energetycznej energii produkowanej poza terenem nieruchomości.

Polska Rada Centrów Handlowych wyraża nadzieję, że przedstawione w piśmie uwagi i sugestie zostaną przyjęte, a doprecyzowanie zapisów ustawy rozwieje pojawiające się w branży wątpliwości interpretacyjne.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

chiny

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...