FIRMYRuszyły zapisy na akcje Proacta S.A. w ramach emisji akcji serii N...

Ruszyły zapisy na akcje Proacta S.A. w ramach emisji akcji serii N z prawem poboru

Ruszyły zapisy na akcje Proacta S.A. w ramach emisji akcji serii N z prawem poboru

Od 18 czerwca można składać zapisy na akcje Proacta S.A. w ramach rozpoczynającej się oferty publicznej akcji serii N realizowanej z zachowaniem prawa poboru. Notowana na rynku NewConnect spółka bioinformatyczna planuje pozyskać od inwestorów do 2,02 mln zł. Środki przeznaczone  zostaną m.in. na rozwój produktów własnych oraz promocję  platformy „Dbam o siebie”. Zapisy na akcje wynikające z posiadanych praw poboru potrwają do 10 lipca br. W tym samym terminie inwestorzy mogą składać zapisy dodatkowe, w ramach których akcje zostaną przydzielone w przypadku, jeśli nie wszystkie prawa poboru zostaną wykonane.

Ostatnie miesiące działalności spółki dotyczyły głównie prac nad naszą autorską platformą „Dbam o siebie” oraz rozwojem innych produktów własnych z sektora opieki zdrowotnej jak „Digital Breast Cancer Unit” oraz „Portal pacjenta”, które są na końcowych etapach rozwoju. Całkowite nakłady finansowe poniesione na stworzenie tych produktów wyniosły prawie 5,5 mln zł i pochodziły z bieżącej działalności spółki w zakresie usług IT. Chcielibyśmy, aby część środków pozyskanych w ramach emisji akcji serii N posłużyła dokończeniu projektów i dalszemu rozwojowi konkurencyjnych rozwiązań informatycznych dla sektora medycznego – informuje Arkadiusz Zachwieja, wiceprezes Proacta S.A.

Proacta w ramach emisji akcji serii N z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy planuje pozyskać do 2,02 mln zł przy cenie emisyjnej 0,50 zł za jedną sztukę akcji. Zapisy na akcje przyjmowane będą do 10 lipca br., a przydział akcji został zaplanowany na 22 lipca. Termin przyjmowania zapisów na akcje serii N Spółki nieobjęte w wykonaniu prawa poboru i w zapisach dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Spółki, został wyznaczony od 23 lipca do 6 sierpnia 2024 r.

W portfolio projektów własnych Proacta S.A. znajduje się „Digital Breast Cancer Unit” – innowacyjna platforma wykorzystująca zaawansowane technologie do optymalizacji procesu leczenia raka piersi. Kolejnym rozwiązaniem własnym jest „Portal Pacjenta”, służący do monitorowania stanu zdrowia, zarządzania danymi medycznymi i wspierania procesu leczenia.

Wśród produktów spółki najbliżej procesu komercjalizacji jest platforma „Dbam o siebie”, która jest skierowana do osób chcących lepiej rozumieć wyniki swoich badań laboratoryjnych i zarządzać swoim zdrowiem. Dzięki spersonalizowanym raportom zdrowotnym można zidentyfikować potencjalne ryzyka związane z poziomem cukru we krwi, funkcjonowaniem tarczycy, układem sercowo-naczyniowym, wątrobą oraz przewodem pokarmowym. Proacta, wykorzystując swoje doświadczenie w przetwarzaniu badań medycznych i tworzeniu algorytmów predykcyjnych, stworzyła narzędzie, które edukuje o ryzykach zdrowotnych i motywuje do zdrowych nawyków. Uruchomienie platformy zaplanowane jest w połowie roku.

– Mamy jasno opracowany harmonogram rozwoju naszych produktów własnych. Priorytetem jest dla nas uruchomienie w najbliższych tygodniach platformy „Dbam o siebie”, a następnie start szerokiej kampanii promocyjnej. Nasz produkt w pierwszej kolejności skierowany będzie do klientów indywidualnych, dlatego chcemy dotrzeć do jak najszerszej grupy potencjalnych odbiorców. Liczymy na to, że środki pozyskane od naszych inwestorów przyczynią się do zwiększenia skali działań promocyjnych – mówi Paweł Ciesielka, prezes Proacta S.A.

Usługa „Dbam o siebie Smart LAB” będzie oferowana w modelu SaaS (Software as a Service), początkowo skierowana do klientów indywidualnych, którzy stanowią największą grupę odbiorców. W kolejnych etapach komercjalizacji przewiduje się współpracę z placówkami prywatnej opieki zdrowotnej oraz rozszerzenie działalności na sektor publiczny.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

wybory

Trump vs Biden: jak wyniki wyborów mogą wpłynąć na różne sektory gospodarki USA

0
Temperatura wokół wyborów w USA rośnie, a dzięki wczesnemu zakończeniu walki o kandydaturę prezydencką w partiach, kampanie mogą rozpocząć się wcześniej niż zwykle. W swojej analizie ekspert Saxo przedstawia wstępne przewidywania dotyczące branż, które...