SZKOLENIA I KONFERENCJESoDA Conference 2023: Sztuczna inteligencja, ekspansja zagraniczna i wyzwania sektora IT

SoDA Conference 2023: Sztuczna inteligencja, ekspansja zagraniczna i wyzwania sektora IT

SoDA Conference 2023: Sztuczna inteligencja, ekspansja zagraniczna i wyzwania sektora IT

Minione 12 miesięcy było pełne wyzwań dla sektora technologicznego, zarówno
z perspektywy globalnej, jak i polskiej branży IT. W dorocznym spotkaniu SoDA Conference 2023 wzięło udział ponad 500 przedstawicieli rodzimego sektora technologicznego, przy wsparciu 35 ekspertów-prelegentów z Polski i ze świata. Dyskutowali oni na temat aktualnej sytuacji w branży, prognoz na kolejne lata, jak i wymieniali się dobrymi praktykami związanymi z ekspansją zagraniczną. Ważnym tematem konferencji była sztuczna inteligencja, w kontekście której omawiano aspekty prawne, wpływ na rynek pracy IT, a przede wszystkim ciekawe wdrożenia. Podczas konferencji zaprezentowany został pierwszy raport SoDA AI Research Group pt. „AI i Generative AI w sektorze publicznym”, a całość zwieńczyła uroczysta Gala, podczas której rozdane zostały SoDA Awards.

Perspektywy gospodarcze 2024

Jedno z głównych pytań, które zadawali uczestnicy SoDA Conference, dotyczyło perspektyw gospodarczych na najbliższy rok. Odpowiedź na nie mogli usłyszeć już podczas pierwszej prelekcji prowadzonej przez Ignacego Święcickiego z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Ekspert wskazał, że ogólna sytuacja gospodarcza Polski będzie się poprawiać, co pokazują prognozy dotyczące PKB, wynoszące pomiędzy 2,3 a 2,8 w 2024 r. Spodziewany jest też spadek poziomu inflacji – 7,5 proc w 2024 r. i 4,8 w kolejnym, a także wzrost płac w tempie wyższym niż inflacja. Święcicki przywołał także dane z indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI), które pokazują pewne wyzwania dla Polski. Te główne to poprawa wartości w kategoriach, w których Polska notuje wyniki poniżej średniej UE: wykorzystanie nowoczesnych technologii (Chmura, AI, Big Data) w przedsiębiorstwach, digitalizacja usług publicznych, rozwój infrastruktury ITC czy poziom kompetencji cyfrowych obywateli (ponadpodstawowych) oraz pracowników.,.

Ostrożny w prognozach jest jednak Konrad Weiske, CEO Spyrosoft i wiceprezes SoDA
Obecny rok to czas stagnacji i spadków, ale w przyszłym roku sytuacja powinna się poprawiać, chociaż przesłanek do silnego ożywienia jeszcze nie widzę. Polskie IT pod względem poziomu kompetencji jest bardzo dobrze postrzegane za granicą, ale nasze usługi nie są już tanie, bo m.in. przez duże wzrosty zarobków w ostatnich latach rosły też koszty.

Ekspansja zagraniczna – szansa na rozwój sektora i większe zyski

Jednym ze sposobów na rozwój ekonomiczny przedsiębiorstwa IT jest ekspansja zagraniczna i pozyskiwanie projektów poza granicami kraju. Na temat takiej perspektywy podczas SoDA Conference opowiadali prelegenci firm, które z sukcesami oferują swoje usługi poza Polską, ale i przedstawiciele organizacji i przedsiębiorstw z rynku niemieckiego i nordyckiego. Mikko Virtanen, z fińskiej spółki Agileday, uważa, że polski software house’y są odbierane bardzo pozytywnie w krajach skandynawskich i mają tam silną markę. Ekspert docenia przede wszystkim podobieństwa kulturowe, a także otwartość, transparentność w działaniu, uczciwość i duże możliwości kompetencyjne. O wejściu na rynek niemiecki i oferowaniu tam swoich usług opowiadali z kolei uczestnicy panelu „Sprechen Sie Deutsch? Pierwsze kroki na rynku niemieckim”. W trakcie dyskusji podkreślali, że kluczową rolę w sprzedaży usług IT za naszą zachodnią granicą pełni dobre rozeznanie lokalnych potrzeb klientów oraz zbudowanie zaufania i pokazanie swojej wiarygodności. Niezbędne są referencje, najlepiej w tej samej branży, w której działa klient, oraz znajomość języka niemieckiego. Jak wskazał Konrad Weiske, CEO Spyrosoft, w Niemczech proces pozyskania pierwszego kontraktu wymaga dużego zaangażowania i trwa nawet 1,5 roku, ale zwykle jest to potem relacja długotrwała. Florian Schmidtner z Invest Region Leipzig w swoim podsumowaniu podkreślił, że marka made in Poland, zwłaszcza w ICT, jest w Niemczech znana i ceniona.

Z kolei Edmond Cunningham, międzynarodowy ekspert z 30-letnim doświadczeniem w branży, w swojej prelekcji pt. „What will determine the competitive future of Polish Software and Services businesses?” zauważył, że kluczowe w budowaniu konkurencyjności jest dogłębne zrozumienie, nie tylko biznesu klienta, ale i biznesu jego klientów. Według Cunninghama, firma powinna zdecydować, jakie są jej ambicje oraz czy jest gotowa zainwestować w swój rozwój, aby ten cel osiągnąć. Ekspert zaznaczył, że przedsiębiorstwo powinno budować swoje kompetencje w obszarach, które przybliżają je do klienta, a zagrożeniem może być nie bezpośrednia konkurencja, ale firma oferująca usługi lub produkty realizujące podobne potrzeby. Kluczowe jest też ciągłe dostosowywanie modelu biznesowego do zmieniającego się rynku, trendów, technologii czy oczekiwań klienta, a zmiany muszą zachodzić niemal we wszystkich obszarach organizacji.

Wsparcie psychologiczne istotnym elementem w tworzeniu przyjaznej kultury firmy

W trakcie konferencji SoDA omawiane były także inne istotne tematy z punktu widzenia sektora IT. Jednym z nich było wsparcie psychologiczne pracowników jako ważny benefit pozapłacowy.

– Firmy IT jako pierwsze uświadomiły sobie (i również – przeliczyły), że utrzymanie efektywności działania charakterystycznej dla tej branży wymaga systematycznej dbałości o dobrostan psychiczny zespołów. Motorem zmian była pandemia, przez którą branża IT przeszła na wyższym biegu, ale która uwypukliła mocno pewne wyzwania takie jak wypalenie, trudności relacyjne czy problemy z koncentracją. Troska firm IT o dobrostan i efektywność pracowników stała się ważnym elementem programów benefitowych. To m.in. takie działania jak psychoedukacja i wsparcie terapeutyczne, ale również wzmocnienie kompetencji miękkich u managerów i liderów – powiedziała Aleksandra Tokarewicz, CPO w Helping Hand.

AI – ważny punkt SoDA Conference

Sztuczna inteligencja była niewątpliwie jednym z tematów, który nie tylko został omówiony podczas kilku wystąpień, ale pojawiał się także w trakcie dyskusji kuluarowych.
O praktycznych, ale i niszowych zastosowaniach AI opowiadała Ula Sankowska z MIM Fertility, pracująca nad systemem, którego celem jest poprawa skuteczności leczenia niepłodności metodą zapłodnienia in vitro. Stworzony przez jej zespół model już teraz cechuje się wysoką skutecznością oceny embrionów na poziomie 68 proc. Jej zdaniem, aspekt technologiczny stanowi jednak tylko jedno z wyzwań – bardzo ważne jest zbudowanie zaufania do AI ze strony środowiska lekarskiego i przekonanie go, że ta technologia może im pomóc. Pozostali eksperci, którzy wzięli udział w panelu – Jerzy Biernacki z Miquido oraz Jakub Chojnacki z Billennium – podkreślali duże zmiany na rynku od czasu pojawienia się modelu GPT. Z jednej strony, technologia ta stała się zdecydowanie łatwiej dostępna nawet dla mniejszych firm, pojawiło się dużo przykładów pokazujących zastosowanie AI w praktyce, ale z drugiej – wzrosła świadomość klientów.

Sztuczna Inteligencja niesie za sobą też pewne wyzwania prawne, jak i budzi pytania o wpływ na rynek pracy. O tym pierwszym aspekcie opowiadał Mikołaj Sowiński z Kancelarii Sołtysiński Kawęcki & Szlęzak, na podstawie projektu unijnego rozporządzenia AI ACT. Chociaż przepisy prawdopodobnie wejdą w życie w 2026 lub 2027 roku, to już na tym etapie software house’y i firmy produktowe mogą powoli wdrażać pewne wymogi i dostosowywać procesy. Zdaniem eksperta, pozwoli to pokazać firmom swoje kompetencje w usługach, które będą uwzględniać przyszłe potrzeby. Bazując na aktualnej wersji rozporządzenia, widać, że jest bardzo wiele obowiązków nałożonych na firmy wdrażające i używające systemów wysokiego ryzyka. Z kolei Radosław Bzoma z Finture, w swojej prezentacji odnosił się do kwestii automatyzacji i AI w kontekście przyszłości pracy w branży IT. Ekspert zauważył, że software house’y od kilkunastu lat skupiały się przede wszystkim na automatyzacji pracy swoich klientów, ale nie automatyzowały swojej. Zdaniem Bzomy, wykorzystanie AI może też być odpowiedzią na wyzwania sektora technologicznego, m.in. presji płacowej czy poprawy work-life balance, ponieważ stosowanie tej technologii odciąży pracowników i przyspieszy pracę.

Podczas SoDA Conference zaprezentowany został raport SoDA AI Research Group pt. „AI i Gen AI w sektorze publicznym”. Jest on pierwszym owocem prac stworzonej w lipcu 2023 r. grupy, a w jego opracowanie zaangażowanych zostało 24 autorów, pracowników firm członkowskich SoDA. W trakcie prezentacji Sebastian Kondracki z Deviniti oraz Krzysztof Rychlicki-Kicior z Makimo podkreślali, że jednym z pierwszych celów grupy była chęć opracowania publikacji, która pokaże konkretne przykłady wdrożonych rozwiązań wykorzystujących AI i zainspiruje innych. W panelu uczestniczyli również przedstawiciele potencjalnego odbiorcy raportu – Marianna Sidoroff z Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Pamela Krzypkowska z Ministerstwa Cyfryzacji. Ich zdaniem powstanie raportu jest ważne, bo dostarcza niezbędną wiedzę i pokazuje szerszą perspektywę dla sektora publicznego. Zastosowanie AI jest możliwe w administracji, zarówno w obsłudze obywateli, ale i wsparciu pracowników, jednak przy jej wdrażaniu trzeba uważać na bolączki modeli, np. halucynacje czy aspekty prawne.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

polski ład

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców: co dalej?

0
Przedsiębiorcy oczekują konkretów w sprawie opłacania tzw. składki zdrowotnej (po wielu latach polemik, obecnie coraz więcej jest stanowisk, że jest to po prostu podatek, a nie składka). Negatywne skutki „Polskiego Ładu” odczuwa wielu przedsiębiorców...