poniedziałek, 25 września, 2023

Marcin Czugan - najnowsze informacje, komentarze, opinie

Marcin Czugan

Zaległości alimentacyjne osiągnęły rekordowy poziom

Wśród osób znajdujących wytłumaczenie dla uchylania się od obowiązku alimentacyjnego przeważają mężczyźni - wynika z raportu „Moralność finansowa Polaków 2023”, opublikowanego przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF). Z kolei według danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor, ojcowie stanowią 94...

Zanim spotkamy się w sądzie… – polubowna ścieżka dochodzenia należności

Długi o wartości przekraczającej 150 mld zł w III kwartale obsługiwały wyspecjalizowane firmy windykacyjne w Polsce. Kwota ta była aż o 9% wyższa niż rok wcześniej. Nawet 80% przedsiębiorstw w Polsce boryka się z klientami lub kontrahentami, którzy...

Hipoteka odwrócona. 30 mln zł trafiło do seniorów

Z najnowszego raportu Związku Przedsiębiorstw Finansowych, dotyczącego rynku hipoteki odwróconej wynika, że od początku swojej działalności fundusze hipoteczne wypłaciły seniorom blisko 30 mln zł z tytułu renty dożywotniej. Łączna wartość nieruchomości zarządzanych przez fundusze hipoteczne, zrzeszone w Związku Przedsiębiorstw...

Czy skrócenie czasu pracy może wpędzić Polaków w długi?

Tylko w 2023 r. przepracujemy łącznie 250 dni. Jednocześnie okazuje się, że nawet 35% Polaków może borykać się z wypaleniem zawodowym. W sejmie znajduje się projekt dotyczący ustawowego skrócenia wymiaru czasu pracy o 5 godzin tygodniowo. Jak przełoży...

W zdrowiu i chorobie, ale czy w długach?

Nieporozumienia finansowe są jednym z najczęściej wymienianych powodów rozpadu małżeństw w Polsce – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Coraz więcej par stara się ich uniknąć. Liczba podpisywanych intercyz wzrosła w ciągu ostatnich 10 lat o ponad 50%,...

Usługi i budownictwo najbardziej potrzebują windykacji

Usługi i budownictwo to dwie branże, które najmocniej potrzebują pomocy firm windykacyjnych w odzyskiwaniu należności. Uważają tak zarówno przedsiębiorcy, jak i konsumenci. Główną przyczyną w obu przypadkach jest powszechny w tych sektorach zwyczaj niepłacenia w terminie. Gdyby jednak ograniczyć...

Ponad 50% konsumentów i przedsiębiorców z sektora MŚP uważa, że firmy windykacyjne są potrzebne zawsze, niezależnie od koniunktury

Ponad połowa konsumentów i przedsiębiorców z sektora MŚP uważa, że firmy windykacyjne są potrzebne zawsze, niezależnie od koniunktury, a co czwarty ankietowany, że tylko w kryzysie.  Główne korzyści z ich działalności, jakie dostrzegają, to: zmniejszenie zatorów płatniczych i liczby...

Istota windykacji w czasie kryzysu

Główny Urząd Statystyczny podsumował działalność rynku windykacji w Polsce w 2021 r. Nominalna wartość obsługiwanych wierzytelności na koniec roku wyniosła ponad 123 mld zł, aż o 14,4 mld więcej niż na koniec 2020 r. Tylko w ciągu...

Czego windykator zrobić nie może

W 2022 r. coraz więcej gospodarstw domowych może mieć problem z obsługą swoich zobowiązań. W związku z tym większa liczba osób może mieć styczność z procesem windykacji. Windykacja jest działaniem zgodnym z prawem, a windykator dąży do polubownego...

Seniorzy przestali spłacać długi w pandemii?

Z najnowszego raportu Związku Przedsiębiorstw Finansowych dotyczącego moralności finansowej Polaków wynika, że 92 proc. z ankietowanych uważa spłacanie długów za swój obowiązek moralny. Dotychczas seniorzy, mimo niskich wpływów i ciągłych problemów finansowych, byli jedną z najbardziej rzetelnych grup spłacających...

Ponad 2/5 Polaków spodziewa się problemów ze spłatą zobowiązań. Jak temu zaradzić?

Z danych ZPF wynika, że 41% Polaków nadal obawia się o swoją wypłacalność. W przypadku niektórych zobowiązań, np. zadłużeń czynszowych, można starać się o odpracowanie należności. Warto też negocjować z bankami i firmami windykacyjnymi, np. zmianę...

Gorączka świątecznych zakupów może przynieść konsekwencje w postaci długów

Polacy zostawiają zakupy świąteczne na ostatnią chwilę – 30 proc. budżetu planujemy wydać w ostatnich dniach przed Wigilią. Przedświąteczna gorączka zakupowa nie sprzyja pilnowaniu finansów, dlatego przekraczamy ustalony budżet. W ubiegłym roku średnio o 330 zł. Błędne...

Odzyskanie opóźnionych należności od kontrahentów, to jeden ze sposobów na przetrwanie firmy

Eksperci Związku Przedsiębiorstw Finansowych przestrzegają, że problemy z płynnością finansową firm, stają się szczególnie dotkliwe w czasie kryzysu wywołanego pandemią. Brak spłaty zaległych zobowiązań to także poważne zagrożenie dla gospodarki. Sposobem na przetrwanie lockdownu jest przyjęcie zasady...

Upadłość konsumencka. Od marca 2020 r. nowe zasady

W marcu wejdzie w życie nowelizacja prawa upadłościowego. Upadłość konsumencka to sądowe postępowanie przeznaczone dla tych, którzy stali się niewypłacalni, tj. nie mają m.in. na spłatę kredytów i zaciągniętych pożyczek. Nie ma przy tym znaczenia, o jak duże zobowiązania...
- Reklama -

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Polska przyciąga zagranicznych inwestorów

Polska gospodarka znajduje się w fazie dynamicznego rozwoju i jest coraz bardziej atrakcyjna w oczach przedsiębiorców z innych krajów....
- Reklama -