BIZNESWięcej chmur, więcej danych, więcej zysków

Więcej chmur, więcej danych, więcej zysków

Więcej chmur, więcej danych, więcej zysków

Dane stały się nową walutą. Do 2024 r. aż 94% organizacji w Europie będzie traktować je jako czynnik napędzający przychody, z czego 47% uzna je za istotne źródło, w porównaniu z 31% obecnie. Suwerenność danych jest dla większości źródłem obaw  — wynika z badań VMware.

Nie wkładaj wszystkich jajek do jednego koszyka

Badanie The Multi-Cloud Maturity Index przeprowadzono wśród 2400 decydentów biznesowych i informatycznych w całej Europie. Okazało się, że niemal połowa (47%) zdecydowanie zgadza się z tym, że wykorzystanie wielu chmur pozwoli im na maksymalne wykorzystanie danych do wsparcia innowacji. Równocześnie rozwiąże krytyczne kwestie, takie jak suwerenność danych poszczególnych krajów i ich branż — w rzeczywistości zagadnienie to jest wskazywane jako jedno z kluczowych wyzwań stojących przed europejskimi organizacjami – 95% przyznaje, że jest to problem.

W procesie przekształcania swojego środowiska IT coraz więcej firm decyduje się na multicloud. Dziś już 3 na 4 nabywców chmury korzysta z wielu dostawców[1]. Strategia ta zapewnia większą zwinność, elastyczność i niezależność — stwierdził Rafał Sałyga, ekspert w obszarach Cloud & Data Center z NTT Poland. Obranie takiej strategii oznacza dla firmy także nowe wyzwania, często przekraczające możliwości wewnętrznych działów IT. Dlatego tak istotna jest rola integratora, który przeprowadzi organizację za rękę przez transformację IT.

Wyzwania do pokonania

Czerpanie większej wartości z danych dzięki dostępowi do usług w wielu chmurach wiąże się jednak z pewnymi wyzwaniami. Według ankietowanych najważniejsze z nich to: bezpieczeństwo (36%), umiejętności (36%), trudności z połączeniem różnych środowisk chmurowych (32%) oraz silosowe rozwiązania w ich własnej organizacji (27%). Przedsiębiorstwa muszą też zredefiniować kontrolę wydatków operacyjnych i na bieżąco monitorować koszty związane ze środowiskiem multicloud. Przy czym odpowiednio 77% i 75% badanych przyznaje, że jest powyższe kwestie są problematyczne, jeśli chcemy, by dane faktycznie generowały wartość biznesową.

Skupienie się na danych i aplikacjach w celu napędzania innowacji i budowania przewagi konkurencyjnej jest obecnie fundamentem cyfrowego biznesu. Bycie cloud-smart to umiejętność doboru właściwego rodzaju chmury na potrzeby aplikacji i danych w tym informacji, które zgodnie z przepisami muszą pozostać w granicach kraju staje się de facto modelem biznesowym dla organizacji chcących uzyskać przewagę dzięki posiadanym zasobom — powiedział Piotr Kraś, menedżer zespołu architektów w VMware. Kto w pełni wykorzysta zalety wielu chmur przy zarządzaniu danymi i budowie aplikacji, zauważy korzyści w całym biznesie. Do osiągnięcia pełnego sukcesu należy jednak przejąć kontrolę nad tym, gdzie rezydują nasze dane, dać wolność programistom i pełną widoczność administratorom — bez uszczerbku dla bezpieczeństwa, zgodności z regulacjami, suwerenności czy dostępności usługodawców.

Więcej plusów niż minusów

Prawie wszyscy są zgodni (87%), że korzyści płynące z wielu chmur — możliwość korzystania i zarządzania różnymi rodzajami chmur prywatnych, publicznych, brzegowych i suwerennych — przewyższają wyzwania. Niemal połowa (47%) uważa, że wykorzystanie multicloud miało bardzo pozytywny wpływ na wzrost przychodów, a ponadto 44% przyznaje, że miało bardzo pozytywny wpływ także na rentowność. Jedynie 5% uważa, że wykorzystanie wielu chmur nie ma krytycznego znaczenia dla ich sukcesu biznesowego.

Widzimy, że coraz większa liczba naszych klientów aktywnie korzysta z wielu rozwiązań IT tworząc dla siebie optymalny ekosystem hybrydowy. Sztuka w tym kontekście polega na wyborze najlepszych elementów z każdej dostępnej oferty, by budować wartość swojego biznesu tłumaczy Wojciech Stramski, CEO Beyond.pl, dostawca bezpiecznych usług data center i chmury. Jeden z naszych klientów kolokacyjnych działa w branży medycznej, która jest bardzo wymagająca pod względem bezpieczeństwa danych. Po przeanalizowaniu kilku scenariuszy rozwoju IT zdecydował on o przeniesieniu krytycznych danych, w tym wyników badań pacjentów, z chmury globalnego dostawcy do zarządzanej przez Beyond.pl. Firma jednak nie zrezygnowała z globalnego dostawcy, cały czas korzysta bowiem z tych usług w zakresie przetwarzania i analityki danych. To doskonały przykład pokazujący włączenie podejścia multicloud do strategii hybrydowej, z której korzysta coraz większa liczba firm w Polsce i na świecie.

Wyniki badania VMware to bardzo dobra wiadomość dla organizacji w całej Europie, gdzie według Komisji Europejskiej, wpływ gospodarki opartej na danych na PKB w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii wzrośnie do 2025 roku z 2,6% do 4,2%.

Metodologia

VMware zlecił Vanson Bourne przeprowadzenie wywiadów z 2400 decydentami biznesowymi i informatycznymi w Danii (240), Francji (350), Niemczech (350), Włoszech (240), Holandii (240), Hiszpanii (240), Szwecji (240) i Wielkiej Brytanii (500). Badania terenowe zostały zrealizowane między kwietniem a czerwcem 2022 roku.

[1]Forecast Analysis: Cloud Consulting and Implementation Services, Worldwide, July 21

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...