FIRMYXTPL: Dynamiczny wzrost przychodów i plan 10-krotnego zwiększenia sprzedaży do 2026 roku

XTPL: Dynamiczny wzrost przychodów i plan 10-krotnego zwiększenia sprzedaży do 2026 roku

XTPL: Dynamiczny wzrost przychodów i plan 10-krotnego zwiększenia sprzedaży do 2026 roku

XTPL przedstawił wyniki za I półrocze 2023 roku, pokazujące kolejny okres dynamicznych wzrostów sprzedaży z komercjalizacji wszystkich trzech linii biznesowych. W I półroczu br. Spółka wygenerowała 5,5 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów i usług, blisko 2x więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Uwzględniając dotacje, wynik na przychodach ogółem za I półrocze 2023 roku to 6,9 mln zł, czyli o blisko połowę więcej w ujęciu rok do roku. W samym II kwartale przychody ze sprzedaży produktów i usług wyniosły ponad 2,5 mln zł, a razem z dotacjami osiągnęły poziom 3,3 mln zł. XTPL jest w trakcie przygotowań do wzmożonych działań inwestycyjnych, które są konsekwencją z sukcesem zakończonej oferty publicznej w lipcu br. w ramach której Spółka pozyskała ponad 36,5 mln zł na przyspieszenie swojego wzrostu i realizację planu inwestycyjnego na lata 2023-2026. Celem jest 10-krotny wzrost przychodów ze sprzedaży produktów i usług do 100 mln zł do końca 2026 roku. XTPL oczekuje, że w całym 2023 roku wykorzysta w pełni dostępne moce produkcyjne dla urządzeń Delta Printing System (DPS), dostarczając i rozliczając łącznie kilkanaście sztuk. W samym I półroczu Spółka dostarczyła 5 takich urządzeń.

– Pamiętam ekscytację w firmie gdy otrzymaliśmy pierwsze zamówienie na urządzenie Delta Printing System na początku 2021 roku, a tymczasem dodaliśmy do tej liczby już łącznie 20 kolejnych zamówień. 5 urządzeń zostało dostarczonych w I półroczu br., a jeszcze więcej sztuk zamierzamy zainstalować u klientów w II połowie 2023 roku, co sprawia, że patrzymy optymistycznie na potencjał przychodowy drugiej części roku. To co ekscytuje nas obecnie to jeszcze większe przyspieszenie rozwoju XTPL i skalowanie naszego biznesu, tak aby zrealizować ambitny plan 10-krotnego wzrostu przychodów ze sprzedaży produktów i usług do 100 mln zł do końca 2026 roku. W tym celu przeprowadziliśmy w ostatnich miesiącach z sukcesem emisję akcji serii V, w ramach której pozyskaliśmy ponad 36,5 mln zł przy kilkukrotnie przewyższającym wielkość oferty popycie. Pokazuje to z jednej strony skuteczność przyjętego przez nas modelu biznesowego i wiarygodność perspektyw wzrostu jakie mamy przed sobą, a z drugiej zabezpiecza to istotną część finansowania planu inwestycyjnego na lata 2023-2026, który zakłada przeznaczenie około 60 mln zł na m.in. zwiększenie zdolności produkcyjnych, wsparcie działań sprzedażowych czy prace z zakresu B+R – komentuje Filip Granek, Prezes Zarządu XTPL S.A.

W I półroczu 2023 roku XTPL wygenerował 6,9 mln zł przychodów, o blisko połowę więcej w ujęciu rok do roku, z czego przychody ze sprzedaży produktów i usług wyniosły 5,5 mln zł, rosnąc blisko dwukrotnie względem I półrocza 2022 roku. EBITDA w omawianym okresie wyniosła -0,8 mln zł w stosunku do -2,2 mln zł w I półroczu ubiegłego roku. Spółka zanotowała w I półroczu 2023 roku stratę netto na poziomie -1,8 mln zł w porównaniu do -2,7 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przepływy pieniężne za pierwsze 6 miesięcy roku zanotowały wynik na poziomie -3,0 mln zł, na co wpływ miało rozpoczęcie wdrażania planu inwestycyjnego Spółki. Środki pieniężne na koniec 30.06.2023 roku wyniosły 3,0 mln zł, a po dacie bilansowej, w sierpniu, do XTPL wpłynęły środki pozyskane z emisji akcji serii V w lipcu br.

– Koncentrujemy się na realizacji przyjętego celu w postaci osiągnięcia 100 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów i usług do końca 2026 roku, a to oznacza, że zwiększy się zmienność naszych wyników w poszczególnych kwartałach, na co wpływ będą miały zaplanowane na lata 2023-2026 inwestycje. W I półroczu konsekwentnie prowadziliśmy działania nakierowane na komercjalizację naszego portfolio produktowego, czego efektem jest m.in. przejście 2 kolejnych naszych projektów do zaawansowanej fazy, czyli etapu budowy urządzenia prototypowego z naszym modułem drukującym, celem finalnych testów na liniach końcowych klientów. Jednym z nich jest notowany na Nasdaq 100 czołowy producent maszyn przemysłowych, a drugim jeden z największych na świecie producentów wyświetlaczy Flat Panel Display. To oznacza, że na zaawansowanym etapie mamy już 4 projekty przemysłowe, które rozwijamy w strategicznych dla nas obszarach: półprzewodnikach, wyświetlaczach oraz zaawansowanych płytkach PCB. Podkreślam tę linię biznesową nie tylko dlatego, że moduły drukujące dostarczymy w II połowie roku, co wpłynie pozytywnie na nasze wyniki za ten okres, ale przede wszystkim dlatego, że w długim terminie będzie to dla nas najważniejszy obszar do rozwoju biznesu XTPL. Pierwsze pełne wdrożenie naszej technologii na przemysłową skalę może istotnie przyspieszyć pozostałe projekty, których w sposób równoległy rozwijamy łącznie 9 – mówi Jacek Olszański, Członek Zarządu ds. finansowych XTPL.

W maju br. XTPL ogłosił plan 10-krotnego zwiększenia przychodów, do 100 mln zł w 2026 roku. Aby go zrealizować, zamierza przeprowadzić inwestycje w kwocie ok. 60 mln zł w latach 2023-2026 w trzech kluczowych obszarach: sprzedaży, produkcji oraz B+R, mających zintensyfikować i przyspieszyć rozwój Spółki w celu pokrycia zapotrzebowania klientów na technologię oferowaną przez XTPL. Źródłem finansowania dla zaplanowanych inwestycji będą przede wszystkim środki pozyskane z emisji akcji, a pozostała część ma pochodzić głównie z środków własnych w ramach działalności operacyjnej, a także grantów i potencjalnie finansowania dłużnego.

– Cieszy nas, że rozwój Spółki jest doceniany także przez szeroki rynek kapitałowy, gdzie po sesji 15 września br., XTPL został włączony do indeksu sWIG80. Pozwoli to nam dotrzeć do jeszcze szerszej grupy inwestorów i liczymy, że w dłuższym terminie będzie miało pozytywny wpływ na średni wolumen obrotu. Doceniani jesteśmy także zagranicą, gdzie zostaliśmy m.in. zaproszeni do uczestnictwa w targach SEMICON Taiwan, najbardziej znaczącym globalnie wydarzeniu branży półprzewodników. Jesteśmy bardzo zadowoleni z zainteresowania naszą ofertą oraz ilością spotkań biznesowych. Utwierdziliśmy się w przekonaniu, że branża półprzewodnikowa jest dla nas jednym z kluczowych rynków. Już 8 września br. zawarliśmy niewyłączną umowę dystrybucji naszych rozwiązań z działającą od 20 lat na Tajwanie firmą Detekt Technology Inc., która pomoże nam w tej części świata komercjalizować zarówno urządzenia DPS, jak i moduły przemysłowe – dodaje Filip Granek.

Model biznesowy XTPL opiera się na trzech komplementarnych liniach biznesowych. Stanowią je moduły do wdrożeń przemysłowych na linie produkcyjne globalnych producentów elektroniki, urządzenia prototypujące DPS (Delta Printing System) oraz nanotusze przewodzące prąd elektryczny. Spółka posiada łącznie 9 projektów nakierowanych na przemysłowe wdrożenia swojej technologii, z czego na zaawansowanych etapach rozwoju znajdują się 4 projekty obejmujące wszystkie 3 strategiczne dla Spółki obszary: półprzewodniki, wyświetlacze oraz zaawansowane płytki PCB. Łączny potencjał z wszystkich 9 rozwijanych obecnie projektów przemysłowych, przy założeniu ich pozytywnej walidacji, Spółka szacuje na ok. 400 mln zł średniorocznych przychodów. Klientami końcowymi są globalne podmioty odpowiadające za produkcję elektroniki nowej generacji m.in. wiodący producent półprzewodników z Tajwanu, jeden z największych na świecie producentów wyświetlaczy FPD (ang. Flat Panel Display) z Korei Płd. oraz notowany na Nasdaq 100 czołowy producent maszyn przemysłowych z USA.

XTPL od początku działalności realizuje starannie opracowaną politykę ochrony własności przemysłowej oraz intelektualnej, posiadając 8 przyznanych patentów i łącznie 26 zgłoszonych wniosków patentowych od września 2019 roku do września 2023 roku.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

chiny

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...