TECHNOLOGIABadanie Vertiv: moc obliczeniowa na brzegu sieci wzrośnie o 29%

Badanie Vertiv: moc obliczeniowa na brzegu sieci wzrośnie o 29%

Badanie Vertiv: moc obliczeniowa na brzegu sieci wzrośnie o 29%

Znaczące inwestycje w systemy obliczeniowe wdrażane na brzegu sieci, obejmujące swym zakresem całą branżę centrów danych, zmienią jej profil w ciągu najbliższych czterech lat. Ilość całkowitej mocy obliczeniowej dostępnej na brzegu sieci wzrośnie o 6 pp.,  z 21% do 27%, do 2026 r.  Skala tej trwającej w branży zmiany jest jednym z istotnych wniosków płynących z nowego ogólnoświatowego badania, przeprowadzonego wśród specjalistów z branży centrów danych przez firmę Vertiv, globalnego dostawcę krytycznej infrastruktury cyfrowej i rozwiązań zapewniających ciągłość działania.

Około jedna trzecia (34%) ankietowanych planuje lub jest w trakcie wdrażania znaczących dla prowadzonej działalności rozwiązań infrastruktury brzegowej. Jedna czwarta już wdrożyła nowe lokalizacje, zbudowane specjalnie dla rozwiązań brzegowych, a 41% korzysta z dotychczasowych. Skala tej aktywności na brzegu sieci jest imponująca, ale uczestnicy badania przewidują również wzrost o 150% liczby podstawowych lokalizacji oraz zwiększenie aktywności w chmurze. Odsetek zasobów IT znajdujących się w chmurze publicznej ma wzrosnąć z obecnych 19% do 25% w 2026 roku. Oznacza to nieustanny wzrost zapotrzebowania na zasoby obliczeniowe.

W ciągu najbliższych pięciu lat zmieni się model funkcjonowania centrów danych. Coraz więcej obliczeń będzie wykonywanych w infrastrukturze brzegowej, a jednocześnie wzmocniona zostanie infrastruktura korporacyjna, stanowiąca rdzeń nowoczesnych sieci hybrydowych – powiedział Martin Olsen, globalny wiceprezes ds. strategii infrastruktury brzegowej i transformacji w firmie Vertiv. – Przeprowadzone przez nas badanie wyraźnie pokazuje, że istnieje pilne zapotrzebowanie na prowadzenie obliczeń bliżej użytkownika końcowego. Najważniejszymi parametrami dotyczącymi ich wydajności są szybkość oraz opóźnienia w transmisji danych, co przekłada się na fakt, że jedynym sposobem na jej zagwarantowanie jest rozbudowa brzegu sieci.

Wyniki ankiety zostały zaprezentowane w ślad za wydanym pod koniec ubiegłego roku raportem Edge Archetypes 2.0: Deployment-Ready Edge Infrastructure Models. W dokumencie tym pokazano wyniki przeprowadzonych przez Vertiv, pogłębionych badań, w ramach których zidentyfikowano cztery modele infrastruktury brzegowej, umożliwiające bardziej inteligentne, częściowo ustandaryzowane podejście do jej wdrażania. Wyniki ankiety są zgodne z przedstawionym we wspomnianym raporcie założeniem, że masowy wzrost ilości obliczeń na brzegu sieci wymaga bardziej standardowego podejścia do architektury brzegowej.

Badanie ujawniło również zmieniający się profil nowoczesnej lokalizacji, zawierającej infrastrukturę brzegową. W 29% placówek zainstalowanych jest od 5 do 20 szaf, a 13% ma więcej niż 20 szaf. Ich większa liczba oznacza większy pobór mocy, co odzwierciedliły wyniki ankiety – 28% badanych stwierdziło, że ich placówki wymagają od 21 do 200 kW mocy, a 14% zgłasza zapotrzebowanie na moc przekraczającą 200 kW. Czasy stosowania pojedynczych szaf, znajdujących się w prymitywnych schowkach na sprzęt komputerowy, dobiegły końca.

Inne ważne wnioski płynące z badania:

  • Zrównoważony rozwój odgrywa istotną rolę w rozpoczętych i planowanych wdrożeniach urządzeń brzegowych. W ponad trzech czwartych placówek (77%) planowane jest wykorzystywanie lub już stosowane są energooszczędne systemy UPS. Ponadto, 40% ankietowanych planuje wykorzystywanie energii odnawialnej; 31% wydajnego chłodzenia wodą; 29% wdrożenie mechanizmów dynamicznego wspierania sieci energetycznej; a 19% zastosowanie czynników chłodniczych o niewielkim wpływie na globalne ocieplenie.
  • Bezpieczeństwo i dostępność rozwiązań brzegowych były głównymi priorytetami dla ankietowanych wdrażających ten rodzaj infrastruktury, jednak badanie ujawniło także pewne stosowane aktualnie praktyki projektowe i operacyjne, które mogą ograniczyć zdolność systemów brzegowych do osiągnięcia stawianych przed nimi celów w miarę wzrostu liczby lokalizacji, gdzie są one wdrożone.

Dane z badania Vertiv pokazują, że firmy poważnie myślą o rozwijaniu swoich rozwiązań z zakresu edge computingu, aby zaspokoić oczekiwany popyt, jednak budowanie takich rozwiązań może być skomplikowane – powiedziała Birgit Jackson, dyrektor działu zintegrowanych szaf rack i rozwiązań IT w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (EMEA). – Przedsiębiorstwa muszą brać pod uwagę oprogramowanie i sprzęt, zaawansowane zarządzanie i wiele innych kwestii. Jest to dla nich czas, aby spojrzeć na sieć swoich partnerów i producentów w celu wdrożenia rozwiązań obsługujących brzeg sieci w taki sposób, który umożliwi ich konfigurację i dostosowanie do indywidualnych potrzeb.

Ankieta firmy Vertiv została przeprowadzona wśród 156 specjalistów z branży, co pozwoliło uzyskać informacje na temat planów ich firm w zakresie przetwarzania brzegowego. Pełne wyniki badania są dostępne w raporcie What’s Your Edge? Survey Highlights Infrastructure Transformation Occurring at the Edge of Network.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...