PRZEMYSŁBranża spożywcza przygotowana do konkurowania z firmami zagranicznymi

Branża spożywcza przygotowana do konkurowania z firmami zagranicznymi

Branża spożywcza przygotowana do konkurowania z firmami zagranicznymi

Łącznie aż 42 proc. firm spożywczych z sektora przemysłowego uważa, że z perspektywy posiadanego parku maszyn i urządzeń branża jest równie dobrze lub nawet lepiej przygotowana do konkurowania w porównaniu z firmami zagranicznymi – wynika z badania Siemens Financial Services w Polsce. Ponadto nakłady na odnowienia parku MiU w najbliższym czasie planuje podnieść 28 proc. firm z branży, a 25 proc. – zwiększyć automatyzację. Niemal 60 proc. ankietowanych przyznało, że finansując takie inwestycje posiłkuje się środkami zewnętrznymi.

Co trzeci przedsiębiorca (30 proc.) z branży spożywczej uważa, że branża jest równie dobrze przygotowana do konkurowania, z perspektywy posiadanego parku maszyn i urządzeń, co firmy zagraniczne. Co czwarty (22 proc.) jest zdania, że w jednych obszarach jest ona bardziej konkurencyjna a w innych mniej, z kolei jeden na ośmiu (12 proc.) sądzi, że kondycja sektora w tym zakresie jest nawet lepsza. Jeden na trzech respondentów (29 proc.) uważa natomiast, że zagraniczne podmioty mają lepsze parki maszyn i urządzeń. Branża spożywcza przygotowana do konkurowania z firmami zagranicznymi

Duża część przedsiębiorców z branży spożywczej uważa, że ich parki maszyn i urządzeń nie odbiegają od tych, posiadanych przez podmioty zagraniczne. W pewnym stopniu wpływa to na gotowość branży do większej dywersyfikacji rynków i koreluje ze wzrostem sprzedaży zagranicznej. Widać to w wynikach naszego badania. Niższe niż oczekiwane przychody ze sprzedaży krajowej, raportowane w ostatnim badaniu, firmy starały się zrównoważyć szukając innych możliwości sprzedaży swoich produktów. 28 proc. respondentów oceniło, że zwiększyło dywersyfikację rynków, a 32,6 proc. przyznało, że poprawiła się ich kondycja w obszarze sprzedaży zagranicznej. To jak wyglądać będzie sytuacja w tym roku zależy przede wszystkim od tego, jak przedsiębiorcy poradzą sobie w wymagającym otoczeniu biznesowym. Z naszego badania wynika, że dla branży spożywczej największym wyzwaniem w nadchodzących miesiącach będzie inflacja, wysokie ceny energii oraz rosnące koszty zakupu surowców potrzebnych do produkcji  – mówi Katarzyna Kaczmarek, CEO Siemens Financial Services w Polsce.

Mimo wymagającej sytuacji część przedsiębiorców stara się inwestować

Nakłady na odnowienia parku maszyn i urządzeń w minionym roku podniosło 31 proc. firm z branży spożywczej, a w najbliższym czasie takie inwestycje chce zwiększyć 28 proc. Z kolei automatyzację w ostatnim roku podniosło 21 proc., a w nadchodzących miesiącach takie działania przewiduje 25 proc.Branża spożywcza przygotowana do konkurowania z firmami zagranicznymi 2

Dobrym prognostykiem na przyszłość jest to, że część przedsiębiorców z tej branży planuje inwestować w nowe technologie. Należy przypuszczać, że w pewnym stopniu pozwoli to im poradzić sobie z presją płacową i rosnącymi kosztami zatrudnienia, a tym samym wpłynie pozytywnie na konkurencyjność branży w nadchodzących miesiącach. Na zdolność do podejmowania rynkowej rywalizacji z pewnością wpłynie też odpowiednie wykorzystanie wsparcia wyspecjalizowanych podmiotów udzielających finansowania. Warto bowiem podkreślić, że łącznie niemal 60 proc. ankietowanych w naszym badaniu przyznało, że inwestując w park maszyn i urządzeń korzysta z finansowania zewnętrznego – 14,1 proc. korzysta wyłącznie z takich środków, a 44,6 proc. stawia na dywersyfikację. To wspiera ich płynność finansową i ułatwia zarządzanie biznesem – mówi Łukasz Puławski, Head of Industry Sales w Siemens Financial Services w Polsce.

Nota metodologiczna:

Index MiU przyjmuje wartości w skali od 0 do 100 pkt. Im wyższy odczyt, tym wyższa ocena zdolności firm do konkurowania, bardziej skupiają się one na inwestycjach w rozwój parków maszyn i urządzeń, automatyzacji oraz m.in. zwiększają skalę sprzedaży krajowej i zagranicznej. Progi newralgiczne, które świadczą o dużym wzroście lub spadku konkurencyjności wynoszą odpowiednio 60 pkt i 40 pkt. Konstrukcja indeksu opiera się na ośmiu komponentach, które w różnym stopniu wpływają na końcową wartość informującą o zdolności do konkurowania producenta. Wśród nich są m.in. odnowienia parku maszyn i urządzeń oraz ich częstotliwość, automatyzacja procesów produkcji, sprzedaż krajowa i eksport czy udział oraz dostępność finansowania zewnętrznego.

Badanie z przedstawicielami 100 małych i średnich firm zrealizował Instytut Badań i Rozwiązań B2B Keralla Research we wrześniu 2022 r. Uczestnikami badania byli przedsiębiorcy z branży spożywczej z całej Polski, posiadający własny park maszyn i urządzań (MiU). Wykorzystano metodę ilościową, technikę standaryzowanych wywiadów telefonicznych (CATI).

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

chiny

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...