NIERUCHOMOŚCI“Chcemy ratować więcej zabytków”. Grochowski pisze list do polskich władz

“Chcemy ratować więcej zabytków”. Grochowski pisze list do polskich władz

“Chcemy ratować więcej zabytków”. Grochowski pisze list do polskich władz

W ostatnim czasie publiczny dyskurs na temat dziedzictwa kulturowego i historycznego w Polsce zyskał nowy wymiar dzięki emocjonującemu listowi otwartemu, opublikowanemu przez Władysława Grochowskiego, prezesa firmy Arche SA. List ten, napisany z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, porusza palący problem degradacji i zapomnienia, jaki dotyka wiele zabytkowych obiektów w kraju. Grochowski, z nieukrywanym żalem i zdecydowaną krytyką, wskazuje na bierność państwowych instytucji wobec systematycznej utraty polskiego dziedzictwa.

Prezes Arche SA nie tylko wyraża swoje zaniepokojenie obecnym stanem rzeczy, ale również dzieli się sukcesami swojej firmy w dziedzinie rewitalizacji zabytków. W liście wymienia szereg projektów, które dzięki działaniom jego firmy odzyskały dawny blask i znaczenie, w tym takie perły jak Pałac Łochów czy Fabryka Papierosów w Łodzi. Te obiekty, niegdyś na skraju zagłady, dziś stanowią vibrantne centra kultury i biznesu, a ich odnowienie przyczyniło się do ożywienia lokalnych społeczności i gospodarek.

Co więcej, Grochowski nie kryje swojej frustracji związanej z przeszkodami biurokratycznymi, które utrudniają procesy rewitalizacyjne. Z rozmachem krytykuje skomplikowane procedury administracyjne, które wymagają lat na realizację i często stają się przyczyną zbyt późnego działania, gdy zabytki są już w znacznym stopniu zdegradowane. List ten wyraźnie podkreśla, że obecny system nie sprzyja ochronie ani konserwacji zabytków, a wręcz przeciwnie – staje się ich wrogiem.

Na koniec swojego apelu, Grochowski zwraca się z prośbą o reformy i wprowadzenie zmian legislacyjnych, które umożliwią szybsze i skuteczniejsze działania na rzecz zabytków. Podkreśla, że bez zmiany podejścia i prawnych regulacji, Polska może stracić nie tylko materialne ślady swojej historii, ale także szansę na rozwój wielu lokalnych społeczności.

Ten list otwarty, będący zarówno oskarżeniem jak i wezwaniem do działania, z pewnością stanie się punktem zapalnym dla dalszych dyskusji na temat przyszłości polskich zabytków oraz roli państwa i prywatnych przedsiębiorców w ich ochronie.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

chiny

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...