ENERGETYKAELENA: szansa dla polskich gmin na inwestycje w efektywność energetyczną

ELENA: szansa dla polskich gmin na inwestycje w efektywność energetyczną

ELENA: szansa dla polskich gmin na inwestycje w efektywność energetyczną

W czwartek 14 października Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) zorganizował w Warszawie spotkanie informacyjne dla szerokiego grona zainteresowanych stron w celu promowania instrumentu ELENA (European Local Energy Assistance), wspólnej inicjatywy EBI i Komisji Europejskiej.

Wydarzenie to było trzecim z cyklu Roadshow w całej Europie zorganizowanym przez EBI w celu promowania instrumentu ELENA. Instrument ten zapewnia granty na przygotowanie projektów w zakresie zrównoważonej energii, takich jak efektywność energetyczna i inwestycje w energię odnawialną, ukierunkowane na budynki i innowacyjny transport miejski.

Celem było lepsze zrozumienie instrumentu ELENA, zachęcenie do składania nowych wniosków i wsparcie już istniejących. ELENA ma pomóc promotorom projektów w realizacji ich inwestycji. Spotkanie składało się z prezentacji poświęconych poszczególnym krajom, a także sesji praktycznych i spotkań dwustronnych z przedstawicielami EBI. Podczas konferencji głos zabrali urzędnicy EBI i kluczowi lokalni interesariusze z poszczególnych sektorów.

Grzegorz Rabsztyn, dyrektor biura EBI w Warszawie, otworzył spotkanie, a zaproszeni goście, prof. Teresa Czerwińska, wiceprezes EBI i Marcin Janiak, zastępca dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, przedstawili specyfikę sytuacji i wyzwań stojących przed samorządami.

W ubiegłym roku EBI zainwestowało w Polce 1 mld euro. Zwiększenie efektywności energetycznej jest ważną składową transformacji energetycznej. ELENA to doskonałe narzędzie, którego celem jest wsparcie instytucji rządowych, miast i regionów, podmiotów z sektora energetycznego i partnerów finansowych w przygotowaniu inwestycji. W Polsce jest 12 projektów ELENA, zdajemy sobie sprawę, że potrzeby w zakresie finansowania efektywności energetycznej są znacznie większe, dlatego gotowi jesteśmy, żeby zwiększyć nasze zaangażowanie finansowe – powiedziała prof. Teresa Czerwińska.

W latach 2023-2032 łączna kwota funduszy europejskich na zieloną transformację w Polsce to ok. 114 mld PLN. Na efektywność energetyczną przeznaczono 11,7 mld euro, w tym 3,85 miliarda euro, w ramach programów regionalnych wybranych województw, ze Społecznego Funduszu Klimatycznego, który ruszy w Polsce od 2026 roku. Środki są udostępniane w procedurach konkursowych. Dlatego warto zawczasu przygotować dobre projekty do wsparcia inwestycji, by być na początku kolejki. Do tego idealnie nadaje się instrument ELENA – dodał Marcin Janiak.

Udane projekty mogą sprawić, że gminy zainwestują w kluczowy rozwój infrastruktury, takiej jak oświetlenie publiczne, zrównoważony transport publiczny, energia odnawialna i inne.

ELENA to zaawansowany program pomocy technicznej, który wspiera promotorów projektów w pokryciu kosztów związanych z badaniami rynku, biznesplanami, audytami energetycznymi i umowami niezbędnymi do realizacji projektów energetycznych. ELENA została uruchomiona, aby pomóc państwom członkowskim w osiągnięciu celów klimatycznych na rok 2030, dla których priorytetem musi być efektywność energetyczna.

EBI pomaga beneficjentom w tworzeniu programów pozwalających na maksymalne wykorzystanie uzyskanych w ten sposób inwestycji. Utworzony w 2009 roku instrument ELENA pomaga podmiotom publicznym i prywatnym we wdrażaniu projektów z zakresu efektywności energetycznej, energii odnawialnej i zrównoważonego transportu, a tym samym w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych.

O wsparcie ELENA można ubiegać się w przypadku zrównoważonych projektów w następujących kluczowych obszarach: budynki (publiczne i mieszkalne), infrastruktura miejska (oświetlenie uliczne, ogrzewanie miejskie) i transport publiczny. W latach 2014-2020 wsparcie to było udzielane w ramach programu Horyzont 2020 i jest kontynuowane w obecnych wieloletnich ramach finansowych (2021-2027) w ramach programu parasolowego InvestEU.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

chiny

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...