ENERGETYKAhiPower Energy stawia na zielony wodór: przełomowa technologia plazmowego zgazowania biomasy w...

hiPower Energy stawia na zielony wodór: przełomowa technologia plazmowego zgazowania biomasy w portfolio Grupy

hiPower Energy stawia na zielony wodór: przełomowa technologia plazmowego zgazowania biomasy w portfolio Grupy

Notowana na rynku NewConnect spółka hiPower Energy (dawna Arena.pl S.A.), zawarła umowę z Hydrogenium Prosta S.A. – właścicielem IP innowacyjnej technologii plazmowego zgazowania biomasy, która pozwala na ekonomiczną produkcję wodoru i gazu syntezowego z dowolnej biomasy. Grupa nabyła akcje stanowiące 30,3% kapitału zakładowego i uprawniające do 30,3% głosów w spółce Hydrogenium Prosta.

Zawarcie umowy poprzedziło pozytywne zakończenie audytu technologicznego i prawnego rewolucyjnej technologii, która dzięki niskim kosztom produkcyjnym może wpłynąć na przyspieszenie transformacji wodorowej.

Jestem podekscytowany możliwościami, jakie stwarza zastosowanie technologii z portfolio Hydrogenium Prosta. Jej wdrożenie pozwola na ekonomiczną produkcję zielonego wodoru i gazu syntezowego, który może być następnie przekształcany w e-paliwa albo stosowany w przemyśle chemicznym do produkcji tzw. zielonych chemikaliów. Ta wszechstronność sprawia, że technologia plazmowego zgazowania biomasy stanowi odpowiedź na potrzeby przedsiębiorstw z różnych gałęzi przemysłu i dobrze wpisuje się w realizację zróżnoważonych praktyk – mówi Jacek Gliniak, Prezes hiPower Energy.

Nowatorska technologia pozwala zwiększyć efektywność produkcji wodoru bez konieczności dokonywania ingerencji w obrębie istniejących już linii przetwórstwa biomasy i produkcji żywności. W celu jej wdrożenia wystarczy przyłączyć mobilną instalację jako dodatek do istniejącej linii.

Nasza technologia bazuje na uniwersalnym rozwiązaniu, które można stosować na całym świecie. Interesują się nim już firmy z Unii Europejskiej, Ukrainy, Turcji, Malezji, Indonezji, Tanzanii i RPA, dlatego planujemy rozpocząć masową produkcję reaktorów za pomocą obróbki przyrostowej, czyli z wykorzystaniem druku 3D. Przyszłe wersje instalacji będziemy dostosowywać do telepracy, a następnie do calkowicie autonomicznej pracy oraz serwisowania – mówi Maciej Ganczarski, CEO Hydrogenium Prosta S.A.

Technologia plazmowego zgazowania biomasy umożliwia wykorzystanie uniwersalnego surowca, np. łuski i makucha słonecznikowego, pyłu drzewnego oraz pozostałości po przetwórstwie palmy olejowej i kukurydzy. Zużycie energii elektrycznej dla obsługującej ją instalacji wynosi mniej niż 1 MWh/h. Dla porównania w przypadku instalacji elektrolitycznej podobnej wielkości zużycie energii sięga od 10 do 13 MWh/h.

Przełomowa technologia pozwala na produkcję niskoemisyjnego wodoru na dużą skalę, dzięki czemu pozwoli uzyskać znaczące oszczędności spółkom miejskim i przedsiębiorstwom reprezentującym przemysł ciężki, chemiczny i sektor transportu morskiego.

– Jestem przekonany, że wzbogacenie portfolio naszej Grupy o technologię plazmowego zgazowania biomasy pozwoli nam długoterminowo zwiększać wartość dla naszych Akcjonariuszy. Zawarcie umowy ze spółką Hydrogenium Prosta to kolejny krok na drodze do konsekwentnego poszerzania wachlarza rozwiązań technologicznych, którymi dysponuje hiPower Energy. Pozyskanie tej przełomowej technologii pozwoli nam skuteczniej reagować na potrzeby rynku wynikające z konieczności przeprowadzenia transformacji energetycznej – podsumowuje Jacek Gliniak z hiPower Energy.

Grupa hiPower Energy rozpoczyna wdrażanie innowacyjnej technologii odzysku wodoru z gazów resztkowych, niedostępnej dotychczas na rynku europejskim. Firma posiada również zasilane metanolem ogniwa paliwowe do produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz mobilne stacje ładowania pojazdów elektrycznych.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

chiny

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...