poniedziałek, 29 maja, 2023
POLITYKAJak budować politykę demograficzną w Polsce?

Jak budować politykę demograficzną w Polsce?

-

tłumaczenia biuro tłumaczeń 123tlumacz.pl

Jak budować politykę demograficzną w Polsce?

Kierunki polityki demograficznej, które należy realizować, to przede wszystkim wspieranie aktywności zawodowej kobiet oraz ułatwianie łączenia obowiązków rodzinnych, opiekuńczych z aktywnością zawodową. Niestety obecnie decyzja o posiadaniu potomstwa wiąże się u kobiet przede wszystkim z ograniczeniami w zakresie aktywności zawodowej. Powrót do pracy po urodzeniu dziecka w Polsce następuje w ciągu trzech albo czterech lat – co jest okresem długim, zdecydowanie utrudniając im dalszy rozwój kariery zawodowej. Rozwiązanie tych problemów stwarza to szansę na potencjalne podniesienie poziomu dzietności w Polsce stosunku do tego, jaki jest notowany do tej pory. Należy również oddziaływać w kierunku poprawy sytuacji migrantów zarobkowych na naszym rynku pracy, ponieważ te osoby w istotnym mierze wypełniają luki, jakie występowały na przestrzeni ostatnich lat. Ważne jest także, by tworzyć konkretne zachęty do dłuższej aktywności zawodowej osób osiągających wiek emerytalny.

– Trzeba mieć świadomość tego, że nawet jeśli uda się osiągnąć pozytywne efekty w zakresie zwiększania poziomu dzietności i podniesie się poziom liczby urodzeń, to i tak efekty tych zmian będą odczuwalne w perspektywie połowy lat czterdziestych bieżącego wieku, a więc będą one mocno odległe w czasie – powiedział serwisowi eNewsroom.pl Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP). – Tymczasem okres przejściowy będzie trudny dla finansów publicznych i aby sobie z tym poradzić konieczne jest stosowanie podejścia holistycznego – a więc równolegle z polityką prorodzinną, ukierunkowaną na wspieranie wzrostu liczby urodzeń. W tym zakresie istnieje bardzo duża przestrzeń do poprawy – należy wzmacniać efekty tych zachęt, które już istnieją, aby później przechodzić na emeryturę i dłużej realizować aktywność zawodową w różnych formach, np. mentoringu udzielanego przez pracowników bardziej doświadczonych. Warto też inwestować w szkolenia pracowników, przekwalifikowanie się tak, aby tworzyć miejsca pracy adekwatne do potrzeb i uwarunkowań osób bliskich osiągnięcia wieku emerytalnego lub tych, które osiągnęły już wiek emerytalny. Tylko oddziałując na te trzy sfery łącznie – czyli demografię, imigrację oraz aktywność zawodową – jesteśmy w stanie w łagodny sposób przejść turbulencje, które przemiana demograficzna będzie wywoływała w polskiej gospodarce – tłumaczy Kozłowski.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Advertisment -

POLECAMY

Co nas czeka na rynku obligacji korporacyjnych

0
„Pozostajemy optymistycznie nastawieni do rynku obligacji korporacyjnych w Polsce. Mając na uwadze bieżącą sytuację makroekonomiczną oraz perspektywy ścieżki stóp procentowych, ta klasa aktywów powinna pozwolić na osiągnięcie relatywnie atrakcyjnych stóp zwrotu. Stabilizacja rentowności na...

REIT-y w Polsce to już temat zamknięty?

0
Tematowi uchwalenia polskich przepisów wprowadzających spółki typu REIT było poświęconych już kilka artykułów, które przygotowali eksperci portalu NieruchomosciSzybko.pl. Trudno się jednak dziwić, bo o regulacjach sprzyjających rozwojowi dywidendowych spółek nieruchomościowych była mowa już jesienią...

Ożywienie na rynku obligacji korporacyjnych

0
Wysoka inflacja z pewnością skłania coraz więcej inwestorów w lokowanie pieniędzy w obligacje korporacyjne. – Ta opcja inwestowania z pewnością wiąże się z większym ryzykiem, choć często jednocześnie oznacza większy zysk. Przy inwestowaniu w...