NIERUCHOMOŚCIJak mocno podrożały działki w 2023 roku?

Jak mocno podrożały działki w 2023 roku?

Jak mocno podrożały działki w 2023 roku?

NBP zapytał deweloperów o wzrost cen działek w 2023 r. oraz wcześniejszych latach. Przedstawiamy odpowiedzi inwestorów mieszkaniowych.

Niestety, w Polsce nadal brakuje szczegółowych, ogólnodostępnych oraz szybko publikowanych informacji cenowych na temat obrotu działkami. Właśnie dlatego musimy posiłkować się między innymi informacjami przekazywanymi przez deweloperów. Narodowy Bank Polski w ramach swojej cyklicznej ankiety niedawno zapytał niemal jedną czwartą rodzimych deweloperów budujących bloki o warunki prowadzenia działalności. Jedno z pytań odnosiło się do cen gruntów pod budownictwo wielorodzinne. Eksperci portalu GetHome.pl postanowili przyjrzeć się wynikom ankiety, które dotyczą właśnie tej kwestii.

Narodowy Bank Polski już od pewnego czasu pyta inwestorów mieszkaniowych prowadzących działalność na różną skalę o zmiany cen gruntów pod bloki. Średnia z odpowiedzi ankietowych deweloperów na pytanie, o ile procent zmieniła się w danym roku cena ziemi netto pod projekty mieszkaniowe wielorodzinne w bardzo dobrych lokalizacjach (wynik z 16 miast wojewódzkich) wyglądała następująco:

  • 2019 r. – wzrost o 25%
  • 2020 r. – 22%
  • 2021 r. – 42%
  • 2022 r. – 30%
  • 2023 r. – 32%

Analogiczne wyniki dotyczące zmiany cen gruntów pod budynki wielorodzinne w przeciętnych lokalizacjach (16 miast wojewódzkich) są następujące:

  • 2019 r. – wzrost o 17%
  • 2020 r. – 13%
  • 2021 r. – 27%
  • 2022 r. – 17%
  • 2023 r. – 20%

Jak widać, deweloperzy zaraportowali większe podwyżki cen (nie tylko w 2023 r.) w przypadku bardzo dobrze zlokalizowanych działek. Warto dodać, że bardziej odczuwalne ubiegłoroczne zmiany dotyczyły działek z sześciu największych miast (działki w bardzo dobrych lokalizacjach – podwyżka o 34%, działki w przeciętnych lokalizacjach – o 22%) względem sytuacji z pozostałych dziesięciu miast wojewódzkich (podwyżka cen działek w bardzo dobrych lokalizacjach o 28%, w przeciętnych lokalizacjach o 17%). Można przypuszczać, że ankietowane firmy deweloperskie brały pod uwagę grunty, które są bardziej atrakcyjne z punktu widzenia rentowności inwestycji i łatwości zabudowy.

Autor: GetHome.pl

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

wybory

Trump vs Biden: jak wyniki wyborów mogą wpłynąć na różne sektory gospodarki USA

0
Temperatura wokół wyborów w USA rośnie, a dzięki wczesnemu zakończeniu walki o kandydaturę prezydencką w partiach, kampanie mogą rozpocząć się wcześniej niż zwykle. W swojej analizie ekspert Saxo przedstawia wstępne przewidywania dotyczące branż, które...