FIRMYManufaktura Piwa Wódki i Wina proponuje plan spłaty długów: Kto dostanie pieniądze,...

Manufaktura Piwa Wódki i Wina proponuje plan spłaty długów: Kto dostanie pieniądze, a kto akcje?

Manufaktura Piwa Wódki i Wina proponuje plan spłaty długów: Kto dostanie pieniądze, a kto akcje?

W obliczu rosnących długów Manufaktura Piwa Wódki i Wina przedstawiła w sądzie propozycję układu z wierzycielami. Zaproponowany plan zakłada spłatę 100% zadłużenia w ciągu najbliższych 5 lat, ale tylko dla pewnych grup wierzycieli. Reszta ma otrzymać akcje spółki w zamian za umorzenie części swoich należności.

Szczegóły układu

  1. Wierzyciele publiczno-prawni: ZUS, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych, jednostki samorządu terytorialnego oraz Urząd Skarbowy zostaną spłaceni w całości, wraz z odsetkami.
  2. Wierzyciele prywatni z długiem do 25 900 zł: Będą spłacani w 60 ratach bez odsetek. Pierwsza płatność odbędzie się rok po zatwierdzeniu układu.
  3. Wierzyciele prywatni z długiem do 500 000 zł: Otrzymają 30% wartości swojego długu w 60 ratach, reszta zostanie przekształcona w akcje spółki.
  4. Wierzyciele prywatni z długiem powyżej 500 000 zł: Podobnie jak poprzednia grupa, dostaną 30% swojego długu oraz akcje spółki.
  5. Wierzyciele powiązani z dłużnikiem: W tej grupie znajdują się prawdopodobnie główni akcjonariusze Manufaktury, w tym Kuba Wojewódzki. Wierzyciele ci nie dostaną żadnych pieniędzy, tylko akcje spółki.

Najważniejszym aspektem propozycji jest umorzenie 100% wierzytelności ubocznych, co obejmuje różnego rodzaju odsetki i koszty związane z dochodzeniem długów.

Konsekwencje dla wierzycieli

Cena emisyjna akcji dla wierzycieli z trzeciej i czwartej kategorii wynosi 31,57 zł, co oznacza, że za każde 31,57 zł długu dostaną jedną akcję o wartości nominalnej 0,10 zł. Natomiast wierzyciele powiązani z dłużnikiem otrzymają akcje w cenie 18,04 zł za sztukę.

Takie podejście do restrukturyzacji długu może pozwolić Manufakturze na dalsze działanie oraz ochronę przed potencjalnym bankructwem. Wierzyciele muszą teraz zastanowić się, czy akceptują propozycję spółki. Zarówno zwrot części pieniędzy, jak i możliwość stać się akcjonariuszem, to interesująca perspektywa, ale też ryzyko, które trzeba odpowiednio ocenić.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

chiny

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...