PRACA I KARIERACo trzeci z nich zarządza budżetem przekraczającym 50 mln zł i są...

Co trzeci z nich zarządza budżetem przekraczającym 50 mln zł i są pożądani bardziej niż programiści – kim są menedżerowie ds. zakupów?

Co trzeci z nich zarządza budżetem przekraczającym 50 mln zł i są pożądani bardziej niż programiści – kim są menedżerowie ds. zakupów?

Wzrost liczby centrów usług wspólnych oraz rozwój międzynarodowych firm w Polsce napędza zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów ds. zakupów. Aby przyciągnąć najlepszych kandydatów, firmy oferują konkurencyjne wynagrodzenia już na początku kariery. Perspektywy rozwoju zawodowego w sektorze zakupów są oceniane pozytywnie przez 72% badanych zajmujących się zakupami, z czego 26% ocenia je jako bardzo dobre. Pracodawcy inwestują w tych ekspertów więcej niż kiedyś, gdyż stali się oni kluczowi dla generowania oszczędności w organizacji. Wynika tak z badania Antal, Sodexo, PSML “Rola i wyzwania działów zakupów w Polsce”. 

Antal wraz z Sodexo oraz partnerem merytorycznym – Polskim Stowarzyszeniem Menedżerów Logistyki i Zakupów (PSML) przygotował raport na temat roli i wyzwań działów zakupów w Polsce. Opracowanie powstało na podstawie ankiety przeprowadzonej na przełomie marca i kwietnia 2024 r. wśród ponad 900 specjalistów i menedżerów działów zakupowych.

Wydają cudze pieniądze – kim są eksperci odpowiedzialni za zakupy?

Znacząca część menedżerów ds. zakupów dysponuje bardzo dużymi środkami finansowymi. Niemal jedną trzecią badanych stanowią osoby zarządzające budżetami przekraczającymi 50 milionów złotych. Profil polskiego specjalisty zajmującego się zakupami pokazuje go jako osobę zaangażowaną w szeroki zakres działalności firmowej. Głównym jego zadaniem jest dokonywanie zakupów surowców i materiałów do produkcji, stanowiących 61% odpowiedzialności. Odpowiada także za negocjowanie najlepszych cen i warunków zakupu. Jego praca bezpośrednio wpływa na efektywność i rentowność firmy poprzez obniżanie kosztów, zapewnianie płynności operacji i utrzymywanie wysokiej jakości produktów.

Za co jesteś odpowiedzialny/a w swoim miejscu pracy?

Poszukiwanie alternatywnych dostawców 78%
Przygotowywanie zapytań, analiza ofert 77%
Koordynacja współpracy z dostawcami i/lub klientami 74%
Negocjacje umów ramowych lub finalnych warunków współpracy 70%
Ocena dostawców 68%
Dbanie o terminowość (czas realizacji zlecenia) 65%
Kontrola i minimalizacja wydatków poprzez wdrażanie rozwiązań mających na celu optymalizację finansową i operacyjną 61%
Samodzielne planowanie i prowadzenie wybranych kategorii zakupowych 60%
Opracowanie rekomendacji dotyczących wyboru dostawcy 58%
Przyjmowanie, koordynacja zleceń od klientów wewnętrznych/zewnętrznych 48%
Projektowanie procesów zakupowych 47%
Dbanie o jakość dostaw 47%
Prognozowanie oraz tworzenie harmonogramów dostaw i zakupów 45%
Rozwój dostawców 43%

 

Źródło: “Rola i wyzwania działów zakupów w Polsce”, autorstwa Antal, Sodexo oraz Polskiego Stowarzyszenia Menadżerów Logistyki i Zakupów

W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu specjaliści ds. zakupów odgrywają kluczową rolę, odpowiadając za coraz szerszy zakres zadań związanych z bieżącą działalnością firm. Ich praca, niegdyś skupiona głównie na negocjacjach i logistyce, ewoluuje w kierunku strategicznego zarządzania i optymalizacji procesów zakupowych. Efektywność działania przedsiębiorstw zasadniczo zależy od sprawnej organizacji zakupowej, która nadzoruje procesy wewnętrzne i wspiera podejmowanie decyzji strategicznych – komentuje Artur Skiba, Prezes Zarządu Antal.

Polski menedżer ds. zakupów zarobi więcej niż w IT

Jak wskazuje raport Deloitte – Polska jest w czołówce preferowanych lokalizacji dla Centrów Usług Wspólnych. W 2022 roku było ich 1,6 tys. (co stanowi ok. 70% wszystkich centrów BSS w Europie Środkowo-Wschodniej). Wśród wielu branż i zawodów w centrum usług wspólnych znalazły się właśnie zakupy, które sukcesywnie rozwijały się przez lata. Trend ten utrzymał się mimo niesprzyjających warunków, takich jak brak kierunkowych studiów czy niedobór zasobów ludzkich posiadających wieloletnie doświadczenie w zawodzie.

Miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze zakupów [PLN][1]

Stanowisko Wynagrodzenie
Buyer 8 000 – 12 000
Indirect Buyer 8 000 – 12 000
Senior Buyer 12 000 – 14 000
Strategic Buyer 12 000 – 18 000
Purchasing Leader 14 000 – 19 000
Category/Commodity Manager 17 000 – 20 000
Purchasing/Sourcing Manager 24 000 – 30 000
Purchasing Director/Head of Sourcing 30 000 – 42 000

 

Źródło: “Rola i wyzwania działów zakupów w Polsce”, autorstwa Antal, Sodexo oraz Polskiego Stowarzyszenia Menadżerów Logistyki i Zakupów

Od czasów wybuchu pandemii koronawirusa zapotrzebowanie na specjalistów ds. zakupów gwałtownie wzrosło. Jednym z przejawów tego zjawiska jest wzrost wynagrodzeń osób zajmujących się łańcuchem dostaw o jedną dziesiątą. To jeden z największych przyrostów płac jaki zaobserwowano na początku dekady. Dla porównania w branży IT wzrost zarobków na przestrzeni ostatniego roku wyniósł 1%. Co więcej, jak wynika z raportu Wyzwania CPO w 2023 r. bezpieczeństwo zatrudnienia i potrzeba wykwalifikowanej kadry jest na 4 miejscu wśród 7 głównych wyzwań dla Chief Procurement Officers. Pozyskanie i utrzymanie odpowiednio wykwalifikowanych osób wymaga więc  podjęcia działań przez firmy, takich jak wprowadzane w wielu przedsiębiorstwach programy rozwoju kompetencji zawodowych – komentuje Monika Droździak, Supply Chain Director, Sodexo Polska.

Cyfryzacja, multisourcing i ESG – trendy na nadchodzące lata

Autorzy raportu wskazują na wzrost wykorzystania technologii cyfrowych w zakupach, będący odpowiedzią na potrzebę efektywności i innowacji. Badania pokazują, że 72% działów zakupów skupia się na cyfrowej transformacji. Ma ona pomóc w zwiększeniu wydajności operacyjnej, będącej priorytetem dla trzech czwartych badanych. 71% ankietowanych za swój cel uznało z kolei poprawę marż poprzez redukcję kosztów. Podkreślono, że 15% respondentów uważa wdrożenie sztucznej inteligencji i automatyzacji za kluczowy element przyszłych inicjatyw zakupowych, co ma wskazywać na rosnące zainteresowanie wykorzystaniem tych technologii w branży. Trwałą zmianą na rynku może być także multisourcing, czyli dywersyfikacja i zwiększenie liczby dostawców powyżej dwóch źródeł. Jednym z nowszych trendów jest również dostosowanie procesów zakupowych do wytycznych ESG, co dla 23% badanych jest już elementem planów strategicznych. Podkreśla to rosnące znaczenie odpowiedzialności społecznej i ekologicznej w działaniach korporacyjnych.

Mimo powrotu funkcjonowania łańcuchów dostaw do stanu sprzed pandemii, firmy zmieniły część swoich praktyk. W celu zwiększenia bezpieczeństwa dostaw przedsiębiorstwa doprowadziły do dywersyfikacji dostawców i zamiast jednego lub dwóch zaufanych jest więcej osób, na których można polegać w sytuacjach kryzysowych. Firmy działające w Polsce dobrze wykorzystały kryzys i dokonały wielu oddolnych zmian w celu poprawy elastyczności i efektywności, zainwestowały w umiejętności swoich pracowników oraz przyspieszyły procesy cyfryzacji i automatyzacji. Dodatkowo, organizacje działają na płaszczyźnie ESG. Zobowiązania w łańcuchu dostaw to m.in. odpowiedzialny wybór dostawców, równe traktowanie, promowanie dostawców wspierających inicjatywy CSR i adekwatna ocena ryzyka współpracy – podsumowuje Justyna Kiełbowicz, Ambasadorka CSR w Departamencie Zakupów Centralnych, Bank BNP Paribas. 

O badaniu

Badanie Antal oraz Sodexo, którego partnerem merytorycznym jest PSML “Rola i wyzwania działów zakupów w Polsce” zostało przeprowadzone metodą CAWI na próbie 922 specjalistów i menedżerów działów zakupowych w dniach 20.03.24–11.04.24. Patronami raportu są Pracodawcy RP, Pro Progressio oraz PAIH.

[1] Na podstawie danych Antal.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

polski ład

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców: co dalej?

0
Przedsiębiorcy oczekują konkretów w sprawie opłacania tzw. składki zdrowotnej (po wielu latach polemik, obecnie coraz więcej jest stanowisk, że jest to po prostu podatek, a nie składka). Negatywne skutki „Polskiego Ładu” odczuwa wielu przedsiębiorców...