TRANSPORT I LOGISTYKAPrezes UODO apeluje do Poczty Polskiej o pilne działania w sprawie ochrony...

Prezes UODO apeluje do Poczty Polskiej o pilne działania w sprawie ochrony danych osobowych

Prezes UODO apeluje do Poczty Polskiej o pilne działania w sprawie ochrony danych osobowych

Mirosław Wróblewski, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), wyraził głębokie zaniepokojenie z powodu narastającej liczby incydentów związanych z utratą przesyłek zawierających wrażliwe dane osobowe. Przesyłki te często zawierają dokumenty o znaczącej wartości prywatnej, takie jak wyniki badań lekarskich czy dane osobowe szczególnej kategorii. W odpowiedzi na te niepokojące doniesienia, Prezes UODO zwrócił się bezpośrednio do Sebastiana Mikosza, Prezesa Poczty Polskiej, z prośbą o pilne podjęcie działań mających na celu zmniejszenie liczby takich przypadków oraz zintensyfikowanie współpracy z nadawcami danych.

W piśmie datowanym na 2 kwietnia br., Wróblewski podkreślił, że częste przypadki utraty przesyłek lub ich doręczanie nieodpowiednim osobom stanowią poważny problem zarówno dla administratorów danych, jak i osób, których dane dotyczą. Administratorzy ci są zobligowani do zgłaszania każdego przypadku naruszenia ochrony danych osobowych odpowiednim organom nadzorczym, co dodatkowo podkreśla wagę problemu.

Przypominając wcześniejsze działania Poczty Polskiej, Prezes UODO zaznaczył, że pomimo podjętych w latach 2019-2020 środków, takich jak szkolenia pracowników z zakresu ochrony danych osobowych oraz wprowadzenie bardziej rygorystycznych procedur doręczeń, problem nadal pozostaje aktualny. Wówczas operator pocztowy zobowiązał się do ograniczenia kierowania do skrzynek i punktów kontaktowych przesyłek rejestrowanych, a także do zwiększenia nadzoru nad prawidłowością doręczania.

W swoim najnowszym zapytaniu, Wróblewski pyta również, czy Poczta Polska monitoruje skuteczność wprowadzonych poprzednio środków i czy planuje wdrożenie dodatkowych mechanizmów bezpieczeństwa mających na celu dalsze zwiększenie ochrony przesyłanych danych.

Apel UODO ma na celu nie tylko rozwiązanie obecnego problemu, ale także zapobieganie przyszłym incydentom, które mogą mieć dalekosiężne konsekwencje dla prywatności obywateli oraz zaufania do usług świadczonych przez Pocztę Polską. W odpowiedzi na tę sytuację społeczność oczekuje teraz szybkich i konkretnych działań ze strony narodowego operatora pocztowego.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

chiny

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...