PRACA I KARIERAPrzyszłość pracy oparta na sztucznej inteligencji: AI może poprawić stosunek pracowników do...

Przyszłość pracy oparta na sztucznej inteligencji: AI może poprawić stosunek pracowników do pracy

Przyszłość pracy oparta na sztucznej inteligencji: AI może poprawić stosunek pracowników do pracy

  • Tylko 27% pracowników intelektualnych twierdzi, że ma zdrowy stosunek do pracy.
  • Sztuczna inteligencja (SI) jest kluczem do polepszenia relacji na linii pracownik-praca. Liderzy biznesowi i decydenci IT są entuzjastycznie nastawieni do jej potencjału.
  • 75% liderów biznesu uważa, że sztuczna inteligencja ułatwi im pracę.
  • 55% pracowników intelektualnych uważa, że sztuczna inteligencja nie tylko otworzy przed nimi nowe możliwości czerpania przyjemności z pracy, ale również uczyni ich pracę bardziej interesującą.
  • Kluczową rolą liderów jest kształcenie pracowników w zakresie możliwości sztucznej inteligencji i przejęcie inicjatywy w zakresie jej skutecznego wprowadzania.

Warszawa, 6 marca 2024 r. – Podczas wydarzenia HP Amplify Partner Conference firma HP ogłosiła wyniki najnowszego Work Relationship Index, kompleksowego badania, które analizuje stosunek pracowników do pracy na całym świecie. Badanie, w którym wzięło udział ponad 15 600 respondentów z 12 krajów, pokazuje, że podczas gdy relacje na linii pracownik-praca są napięte, a oczekiwania pracowników rosną, sztuczna inteligencja (SI) jest postrzegana jako klucz do polepszenia relacji z pracą.

– Sztuczna inteligencja daje szansę na przekształcenie naszej dynamiki pracy i stworzenie bardziej pozytywnego i produktywnego środowiska dla wszystkich – powiedział Dave Shull, President of HP Workforce Solutions. Aby zwiększyć zrozumienie i akceptację sztucznej inteligencji – i upewnić się, że pracownicy wiedzą, jak czerpać z niej korzyści – liderzy biznesowi muszą podjąć inicjatywę edukowania pracowników na temat potencjału sztucznej inteligencji i przewodzić jej skutecznej integracji.

Sztuczna inteligencja może poprawić relacje z pracą

Obecnie, pracownicy na całym świecie odczuwają wyraźne napięcie w relacjach między nimi a pracą, przy czym tylko 27% pracowników intelektualnych deklaruje zdrowy stosunek do pracy. Jednocześnie, oczekiwania osób czynnych zawodowo, dotyczące ich relacji z pracą, są większe, a 58% pracowników na całym świecie twierdzi, że ich oczekiwania wzrosły w ciągu ostatnich trzech lat. Jest to szczególnie widoczne w gospodarkach rozwijających się, gdzie odsetek ten wynosi 71%, w porównaniu do 50% pracowników w gospodarkach dojrzałych.

Potencjał SI do wspierania zdrowszych relacji z pracą jest dobrze rozumiany przez pracowników – z liderami biznesu i decydentami IT na czele. 54% pracowników intelektualnych, 72% liderów biznesowych i 70% decydentów IT dostrzega rolę, jaką sztuczna inteligencja może odegrać w poprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. W podobnym stopniu pracownicy uważają, że sztuczna inteligencja może usprawnić zadania i ułatwić im pracę (liderzy biznesowi – 75%, pracownicy umysłowi – 58%).

Warto zauważyć, że w rozwijających się gospodarkach 76% pracowników intelektualnych uważa, że sztuczna inteligencja sprawi, że ich praca będzie „łatwiejsza”, a 75%, że będzie „bardziej interesująca” (w porównaniu z odpowiednio 48% i 44% w dojrzałych gospodarkach).

Liderzy biznesowi muszą przewodzić integracji SI

Przepaść między liderami biznesowymi, ITDM i pracownikami umysłowymi pokazuje, że liderzy biznesowi muszą skutecznie informować o korzyściach płynących ze sztucznej inteligencji i edukować pracowników, jak zintegrować ją z procesami pracy – aby pomóc w osiągnięciu lepszych wyników biznesowych, jednocześnie wzmacniając relacje pracowników z pracą. Badanie wykazało, że utrzymuje się niepewność, co do tego, jak najlepiej wykorzystać sztuczną inteligencję i w pełni czerpać z niej korzyści:

  • Prawie 2 na 5 (42%) osób nie jest pewnych, kiedy korzystać ze sztucznej inteligencji w miejscu pracy.
  • 41% czuje się źle przygotowanych do wykorzystania pełnego potencjału sztucznej inteligencji w swojej roli.

Biorąc pod uwagę, że 73% liderów biznesu i 66% pracowników umysłowych opowiada się za odpowiednim szkoleniem w zakresie sztucznej inteligencji, istnieje wyraźne wezwanie dla organizacji do nadania priorytetu inicjatywom podnoszącym kwalifikacje, aby wzmocnić pozycję swoich pracowników we wdrażaniu technologii SI.

– W zmieniającym się krajobrazie pracy, w którym firmy dążą do zwiększenia poziomu zaangażowania, retencji i produktywności, a także dalszego inspirowania swoich pracowników, strategiczna integracja sztucznej inteligencji wyłania się jako potężna siła transformacji – powiedziała Stella Low, Chief Communications Officer, HP Inc. Pracownicy intelektualni na całym świecie oczekują, że kierownictwo wyższego szczebla pokaże im, jak skutecznie poruszać się w obszarze sztucznej inteligencji: liderzy biznesu stoją przed szansą rozwinięcia kompetencji swoich pracowników i napędzania zmian w kierunku osiągnięcia wspólnego sukcesu.

Metodologia

HP zleciło przeprowadzenie ankiety internetowej przeprowadzonej przez Edelman Data & Intelligence (DxI) w dniach 9 czerwca – 10 lipca 2023 r. w 12 krajach: USA, Francji, Indiach, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Hiszpanii, Australii, Japonii, Meksyku, Brazylii, Kanadzie i Indonezji. HP przebadało łącznie 15 624 respondentów – 12 012 pracowników intelektualnych (~ 1000 w każdym kraju); 3 612 decydentów IT (~ 300 w każdym kraju); oraz 1 204 liderów biznesu (~ 100 w każdym kraju).

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

chiny

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...