PRAWORada Ministrów przyjęła projekt ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym oraz...

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym oraz niektórych innych ustaw

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym oraz niektórych innych ustaw

Rada Ministrów zatwierdziła projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym oraz niektórych innych ustaw. Projekt, przedłożony przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), ma na celu dostosowanie polskiego prawa do unijnej dyrektywy, co umożliwi konsumentom skuteczniejsze korzystanie z pozwów grupowych.

Wprowadzenie nowych przepisów ma na celu podniesienie poziomu ochrony konsumentów oraz wzmocnienie mechanizmów grupowego dochodzenia roszczeń. Dzięki temu przedsiębiorcy będą bardziej skłonni do przestrzegania unijnego prawa konsumenckiego, co przyczyni się do wyrównania warunków działania na rynku oraz wzrostu uczciwej konkurencji.

Nowe przepisy przewidują skuteczniejsze korzystanie przez konsumentów z pozwów grupowych. Obok dotychczasowego modelu ochrony zbiorowych interesów konsumentów, opartego na postępowaniu prowadzonym przez Prezesa UOKiK, wprowadzony zostanie model wytaczania powództw przeciwko przedsiębiorcom przed sądem powszechnym.

Pozwy grupowe będą mogły wytaczać podmioty upoważnione, takie jak organizacje pozarządowe, w tym konsumenckie, oraz Rzecznik Finansowy w przypadku spraw wynikających z umów finansowych. Podmioty te będą mogły dochodzić zaniechania stosowania praktyk naruszających ogólne interesy konsumentów oraz roszczeń związanych z ich stosowaniem, takich jak odszkodowanie, naprawa, obniżenie ceny czy zwrot zapłaty.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

chiny

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...