wtorek, 5 grudnia, 2023
PRAWORada Towarzystwa Ekonomistów Polskich: zakaz importu zbóż z Ukrainy jest błędem

Rada Towarzystwa Ekonomistów Polskich: zakaz importu zbóż z Ukrainy jest błędem

-

tłumaczenia biuro tłumaczeń 123tlumacz.pl

Rada Towarzystwa Ekonomistów Polskich: zakaz importu zbóż z Ukrainy jest błędem

Ustanowienie przez Polskę jednostronnego zakazu zbóż z Ukrainy jest sprzeczne z prawem unijnym, a także nieuzasadnione ekonomicznie i groźne dla przyszłej współpracy ekonomicznej Polski z Ukrainą

Od momentu uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej, polityka handlowa należy do wyłącznych kompetencji UE. Polska nie może zatem samodzielnie prowadzić negocjacji handlowych z krajami trzecimi czy podejmować decyzji dotyczących wprowadzania barier handlowych. Ustanowienie przez Polskę jednostronnego zakazu przywozu niektórych produktów (ziaren pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika oraz produktów z nich przetworzonych) z Ukrainy jest zatem sprzeczne z prawem unijnym. Chodzi w szczególności o obowiązującą umowę DCFTA UE z Ukrainą oraz przyznane Ukrainie autonomiczne środki handlowe w postaci zawieszenia ceł importowych, kontyngentów i środków ochrony handlu.

Na zasadność wprowadzenia zakazu importu ukraińskich zbóż nie wskazują ponadto obecne uwarunkowania rynkowe. Spadek cen zbóż na światowych rynkach, a w efekcie także w Polsce, zmniejszył bowiem opłacalność przywozu zbóż z Ukrainy.

Spory handlowe na arenie międzynarodowej nigdy nie sprzyjają wzajemnej wymianie handlowej i prowadzeniu biznesu. Wprowadzenie środków odwetowych przez stronę ukraińską może uderzyć w polskich producentów i eksporterów niektórych produktów rolno-spożywczych na ten rynek. Dalsza eskalacja napięcia będzie mieć daleko idące konsekwencje dla prowadzenia handlu z Ukrainą, w tym w kontekście potencjalnej akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej.

Nie należy również zapominać, że Polska cały czas pomaga Ukrainie w tranzycie zbóż do portów morskich nad Bałtykiem. Odpowiednia organizacja tranzytu oraz dostateczne kontrole bezpieczeństwa w przywozie z Ukrainy do Polski są dostępnymi instrumentami służącymi stabilizacji sytuacji na rynku zbóż w Polsce.

Rada Towarzystwa Ekonomistów Polskich

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

Deloitte: Kryzys nie dotknął dóbr luksusowych – branża z ponad 15 proc. wzrostem przychodów...

0
Pomimo niepewności gospodarczej firmy z sektora dóbr luksusowych mogą cieszyć się niesłabnącym zainteresowaniem zamożnych klientów. Jak wynika z ósmej edycji raportu Global Fashion & Luxury Private Equity and Investors Survey 2023 firmy doradczej Deloitte,...