NIERUCHOMOŚCIRok 2023 na rynku mieszkaniowym w Polsce - podsumowanie deweloperów

Rok 2023 na rynku mieszkaniowym w Polsce – podsumowanie deweloperów

Rok 2023 na rynku mieszkaniowym w Polsce – podsumowanie deweloperów

Rok 2023 z pewnością zapisze się w historii jako rok zmian. Na rynku nieruchomości mieszkaniowych minął on przede wszystkim pod znakiem wprowadzenia rządowego programu Bezpieczny Kredyt 2%. Jednak nie można zapomnieć o innych czynnikach i wydarzeniach, które miały wpływ na obecną sytuację w branży nieruchomości. O podsumowanie i analizę mijającego roku portal RynekPierwotny.pl poprosił przedstawicieli największych firm deweloperskich w Polsce.

Leszek Stankiewicz, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Finansowy Grupy Dom Development

Mijający rok na rynku nieruchomości mieszkaniowych charakteryzował się przede wszystkim dynamicznym wzrostem popytu na mieszkania i nienadążającą za nim podażą, co miało istotny wpływ na wzrost ich cen. Wysoki popyt to efekt m.in. złagodzenia przez KNF warunków oceny zdolności kredytowej, systematycznie rosnących wynagrodzeń oraz wprowadzenia programu Bezpieczny Kredyt 2%. Kolejnym czynnikiem stymulującym zakupy mieszkań były obniżki stóp procentowych i odradzający się rynek kredytów hipotecznych. Dziś blisko połowę mieszkań sprzedajemy klientom korzystającym z tej formy finansowania. W ubiegłym roku, w okresie najwyższych stóp procentowych, było to ok. 20%.

Koniunktura w 2023 roku sprzyjała osiągnięciu bardzo dobrych wyników sprzedaży przez deweloperów. Grupa Dom Development po trzech kwartałach bieżącego roku umocniła pozycję rynkowego lidera, osiągając sprzedaż na poziomie 2926 lokali, co jest wynikiem wyższym o 29% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. W tym samym czasie przekazaliśmy nabywcom łącznie 2533 lokale. W okresie od stycznia do końca września 2023 roku wypracowaliśmy 1,6 mld zł przychodów i 260 mln zł zysku netto. Wzmocniliśmy również nasz bank ziemi. Na zakup gruntów we wszystkich lokalizacjach w których prowadzimy działalność, z potencjałem wybudowania ponad 2800 mieszkań – przeznaczyliśmy prawie 600 mln zł.

Cezary Grabowski, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Bouygues Immoblier Polska

Rok 2023 to czas wzmożonej aktywności klientów na rynku mieszkaniowym. Czynnikami, które wpłynęły na wzrost popytu w ostatnich 12 miesiącach, to przede wszystkim: wprowadzenie Bezpiecznego Kredytu 2 proc., obniżka stóp procentowych i zmniejszenie buforu bezpieczeństwa przez UKNF. Były to kolejne impulsy dla rynku, które aktywizowały poszczególne grupy tak naprawdę już od początku roku. W I połowie 2023 obserwowaliśmy duże zainteresowanie ze strony klientów gotówkowych, którzy zmotywowani zapowiedzią programu Bezpiecznego Kredytu 2 proc., postanowili zainwestować swoje oszczędności w nieruchomość mieszkaniową z obawy przed wzrostem cen w II połowie roku. Dla klientów kredytowych impulsem było przede wszystkim obniżenie stóp, ale także wprowadzenie Bezpiecznego Kredytu 2 proc. Ten „odmrożony” popyt skutkował, zwłaszcza w II połowie roku, dynamicznie zmniejszającą się liczbą mieszkań w ofercie deweloperów. Powodem obniżonej podaży było nie tylko zainteresowanie klientów, ale także odłożone w czasie wprowadzanie inwestycji do sprzedaży. To wszystko wpłynęło na wzrost cen mieszkań i ten trend będzie się utrzymywał się na pewno w przyszłym roku. Widać to szczególnie po analizach rynkowych ekspertów z JLL. Z raportu rynku mieszkań pierwotnych w Warszawie z III kwartału wynika, że na koniec roku średnia cena za mkw. mieszkania w stolicy wyniesie ok. 17,6 tys. i w porównaniu rok do roku będzie to wzrost o ok. 23,5 proc.

Angelika Kliś, Członkini Zarządu ATAL

Zapowiedź i wdrożenie „Bezpiecznego kredytu 2%” bezsprzecznie zdefiniowało rynkową koniunkturę w 2023 roku i dało niespotykany od kilkunastu lat impuls popytowy.

Z drugiej strony, rynek pozostający wcześniej dość długo w zastoju, nie sprostał temu podażowo. Wielu deweloperów nie było przygotowanych na boom i wygasiło produkcję ze względu na wysokie koszty finansowania działalności. Kiedy pojawił się popyt, mieszkań szybko ubywało z oferty, zwłaszcza w dużych miastach. Ta luka, świadcząca o rynkowej nierównowadze, przełożyła się też na wzrost cen.

Płynie z tego wniosek, że wsparcie Państwa w zakresie polityki mieszkaniowej ma duży wpływ na kształtowanie koniunktury rynkowej. Jednakże jest niewystarczające, jeśli nie idzie za tym wsparcie strony podażowej. Myślę tu o deregulacji i uproszczeniu procedur oraz uwolnieniu działek z zasobów państwowych. Tego zabrakło i są to nasze branżowe postulaty na nowy rok.

Sytuacja pokazała też, że na trudnym rynku o wiele lepiej poradzą sobie duzi deweloperzy, tacy jak ATAL. Posiadający własny kapitał lub tańsze źródła jego pozyskania, bogaty bank ziemi i pulę projektów, które mogą szybko uruchomić w razie zmiany trendu.

Przez 12 miesięcy wycena giełdowa ATAL wzrosła o ok. 100 proc. To trafne i dość zwięzłe z naszego punktu widzenia podsumowanie roku.

Andrzej Gutowski

,

Wiceprezes i Dyrektor Działu Sprzedaży RONSON Development

W pierwszej połowie roku 2023 obserwowaliśmy okres ożywienia na rynku nieruchomości. Początkowo wzrost popytu napędzany był głównie przez osoby finansujące zakupy gotówką, a następnie stopniowe zmiany rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego, dotyczącej zdolności kredytowej oraz obniżanie stawki WIBOR, przyciągnęły również klientów kredytowych. Sytuacja zmieniła się na przełomie marca i kwietnia. Dynamiczny wzrost popytu na mieszkania, wywołany zapowiedziami wprowadzenia w lipcu nowego programu opartego na dopłatach, rozbudził rynek. Wraz z wprowadzeniem programu „Bezpieczny Kredyt 2%” nastąpiła poprawa sytuacji na rynku mieszkaniowym, jednak zauważalna, pozytywna zmiana dotyczyła głównie strony popytowej. Choć wprowadzone rozwiązanie zakładało pomoc dla kupujących, w rezultacie spowodowało nierównowagę na rynku. To z kolei wpłynęło na wzrost cen nieruchomości.

Czynniki, które w 2023 roku miały naprawić sytuację mieszkaniową w Polsce, przyniosły jedynie pewne doraźne, jednostronne działania po stronie popytowej. Mimo pozytywnej oceny zmian w bieżącym roku, branża wciąż dąży do zachowania równowagi wsparcia. Największymi problemami, z jakimi wciąż mierzą się deweloperzy w Polsce jest ograniczona dostępność gruntów w największych miastach, ale też znacznie wydłużone procedury administracyjne.

Andrzej Oślizło

,

Prezes Zarządu, Develia S.A.

Rok 2023 był udany dla deweloperów mieszkaniowych. Po wyraźnym spowolnieniu popytowym, które obserwowaliśmy w roku poprzednim, kupujący stopniowo wracali na rynek. Było to efektem m.in. złagodzenia zapisów rekomendacji S oraz rządowego programu „Bezpieczny Kredyt 2%”. To ożywienie widać w naszych wynikach – w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy sprzedaliśmy 2060 lokali wobec 1225 sztuk w analogicznym okresie ub.r., co oznacza wzrost o 68%. W samym tylko III kwartale br. sprzedaliśmy 876 mieszkań, czyli o 236% więcej niż w III kwartale 2022 r. Dzięki korzystnej koniunkturze zaktualizowaliśmy we wrześniu nasze cele sprzedażowe – do końca roku chcemy znaleźć nabywców na 2500-2600 lokali i przekazać podobną liczbę mieszkań.

Od września br. obserwujemy stopniową odbudowę podaży dzięki zwiększonej aktywności deweloperów, którzy zaczęli wprowadzać większą liczbę nowych inwestycji. Mimo tego oferta na największych rynkach w Polsce wciąż jest na niskim poziomie. Spodziewamy się, że poziom oferty nie powinien się już zmniejszać, natomiast osiągnięcie względnej równowagi pomiędzy popytem a podażą na mieszkania potrwa kilka kwartałów. Może się okazać, że po oczekiwanym w najbliższych miesiącach wzroście wprowadzeń do oferty nowych projektów już w II połowie 2024 r. część deweloperów będzie miała ograniczone możliwości zwiększania podaży nowych inwestycji. Wygranymi będą te firmy, które mają zabezpieczony bank ziemi z projektami, które można szybko uruchomić, elastycznie reagując na sytuację na rynku.

Barbara Kunicka, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Unidevelopment SA

Rok 2023 mija pod znakiem zdecydowanego ożywienia popytu na rynku mieszkaniowym w porównaniu do wcześniejszych 12 miesięcy. Wzrost liczby podpisywanych umów był efektem wielu czynników, w tym zwiększenia zdolności kredytowej klientów po zmianach w rekomendacji S, utrzymywania przez długi czas na niezmiennym poziomie, a następnie obniżenia poziomu stóp procentowych oraz programu bezpieczny kredyt 2%. Ponadto stabilizowanie się sytuacji gospodarczej, w tym wciąż wysoka, ale jednak spadająca inflacja, przełożyły się na stopniową poprawę nastrojów konsumenckich, które również zwiększyły gotowość do inwestowania w nieruchomości.

Rządowe wsparcie przy zakupie pierwszego mieszkania miało wielowymiarowy wpływ na sytuację w sektorze mieszkaniowym. Już same zapowiedzi dopłat do kredytów pobudziły rynek, w pierwszej kolejności aktywizując… klientów gotówkowych. Decydowali się oni na zakup mieszkania, przewidując skurczenie się oferty i wzrost cen. Przyszli beneficjenci programu również nie czekali z decyzjami zakupowymi na jego uruchomienie. Unidevelopment już w pierwszej połowie 2023 roku podpisywał umowy, umożliwiając odroczenie płatności pochodzących z kredytu. Wśród klientów korzystających ze wsparcia były zarówno osoby, które wcześniej nie posiadały zdolności kredytowej niezbędnej do zakupu mieszkania, jak i nabywcy dostrzegający w programie wymierne korzyści finansowe.

Widoczne ożywienie popytu w 2023 roku spowodowało pogłębienie luki podażowej na rynku mieszkaniowym. Dopasowanie oferty deweloperów do większej aktywności klientów wymaga czasu m.in. ze względu na czas trwania procedur związanych z uruchomieniem nowych inwestycji. Dodatkowo ważnym czynnikiem, wpływającym na wprowadzaną ofertę, jest deficyt terenów inwestycyjnych i wysokie koszty wykonawstwa. Niemniej jednak widzimy już pierwsze sygnały mogące zapowiadać zwiększenie dostępnej oferty mieszkań. Jako Unidevelopment w drugiej połowie tego roku uzyskaliśmy pozwolenia na budowę nowych inwestycji, w tym warszawskiego projektu Sadyba Spot i gdańskiego projektu Kusocińskiego i w dalszym ciągu intensywnie pracujemy nad rozszerzeniem dostępnej oferty.

Piotr Baran, Prezes Zarządu PCG

2023 rok to zdecydowane ożywienie na rynku mieszkaniowym, czas powrotu do normalnej działalności po zeszłorocznym kryzysie w branży. Odnotowaliśmy wysoki popyt, szczególnie w drugiej połowie roku. Wzmożone zainteresowanie w naszych salonach sprzedaży utwierdza nas w przekonaniu, że potrzeby mieszkaniowe w Polsce nie są zaspokojone. W pierwszym półroczu, zarówno my jak i klienci, oczekiwaliśmy na uruchomienie Bezpiecznego Kredytu 2%. Przygotowywaliśmy inwestycje na start rządowego programu. Drugie półrocze było zaś czasem intensywnej wyprzedaży mieszkań, zwłaszcza tych gotowych, co spowodowało stopnienie oferty i podniesienie cen.

Jesteśmy ogólnopolskim deweloperem wywodzącym się z Dolnego Śląska. Podczas codziennej pracy obserwujemy rozwój różnych miast. Nie tylko największych, w których popyt zazwyczaj jest i będzie jeszcze większy. Budujemy m.in. w Legnicy, Wałbrzychu czy Szczecinie, gdzie mamy bardzo dobry dostęp do gruntów. Odnotowujemy tu rosnące zainteresowanie mieszkaniami z rynku pierwotnego. W związku z tym na tych rynkach kontynuujemy projekty. Współpraca z samorządem równie dobrze przebiega w Zielonej Górze, gdzie w 2024 roku uruchomimy naszą pierwszą inwestycję. Niestety dużo gorzej sytuacja wygląda we Wrocławiu. Borykamy się tu z brakiem działek oraz z utrudnionymi, wydłużonymi procedurami administracyjnymi, które blokują powstawanie nowych osiedli. W związku z tym możemy się spodziewać, że w kolejnym roku we Wrocławiu oferta mieszkaniowa będzie bardzo skromna.

Bartosz Kuźniar, Prezes Zarządu Lokum Deweloper

2023 to kolejny rok wyzwań na rynku deweloperskim. Branża cały czas zmaga się z problemem powolnego procedowania pozwoleń na budowę inwestycji mieszkaniowych, oczekując istotnego uproszczenia procedur. Dzięki poprawie dostępności kredytów hipotecznych popyt wrócił do naturalnego poziomu, co skutkuje wyprzedażą oferty. Deweloperzy starają się sprostać oczekiwaniom klientów, lecz okres który potrzebny jest na uzupełnienie oferty w obecnych warunkach jest bardzo długi. Poprawę sytuacji powinna przynieść specustawa mieszkaniowa, po którą coraz częściej sięgają odpowiedzialne samorządy.

Mamy przekonanie, że nowy rząd zatroszczy się o nabywców mieszkań przedłużając funkcjonowanie programu dopłat do kredytu mieszkaniowego i poprawiając jego parametry – poprzez zwiększenie maksymalnej kwoty kredytu, adekwatnie do rosnących cen mieszkań. Z każdym rokiem coraz istotniejsze wydają się też kwestie ESG, odpowiedzialności ekologicznej i społecznej. Dlatego spodziewamy się poprawy warunków technicznych związanych z dogęszczaniem centrów miast, z dbałością o zapewnienie dużej ilości zieleni, czyli ograniczeniem prywatnego ruchu kołowego oraz wymagań co do ilości miejsc parkingowych w nowo projektowanych inwestycjach mieszkaniowych.

Tomasz Łapiński, Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający Inwestycjami Mieszkaniowymi w Cordia Polska

Mijający 2023 rok na rynku nieruchomości upłynął pod znakiem dynamicznych zmian. Jeszcze na początku roku wysokie stopy procentowe powodowały, że dominowały zakupy gotówkowe, a rynek pozostawał w uśpieniu. Kolejne miesiące – zapowiedzi rządowego programu Bezpieczny Kredyt 2% oraz złagodzenie polityki kredytowej – znacząco zmieniły sytuację. Już od czerwca widoczne było wyraźne ożywienie rynku i wzmożone zainteresowanie klientów zakupem nieruchomości. Wzrost popytu, przy jednoczesnych ograniczonych możliwościach podażowych, nie pozostał bez wpływu na ceny i dostępność mieszkań.

Nagłe wzmożenie popytu ponownie zwróciło uwagę na konieczność podjęcia zdecydowanych działań w kierunku stabilizacji rynku mieszkaniowego. Scenariusz zakładający stabilizację oprocentowania kredytów hipotecznych i sposobu wyliczania zdolności kredytowej klientów pomógłby stworzyć bardziej przewidywalne warunki działalności deweloperskiej, a dzięki temu uruchamianie kolejnych inwestycji byłoby obarczone mniejszym ryzykiem. Jednak mimo wielu wyzwań, rynek deweloperski pozostaje względnie stabilny, a inwestowanie w nieruchomości pozostaje atrakcyjną i bezpieczną opcją inwestycyjną Polaków.

Anna Skotnicka-Ryś, Dyrektor Działu Handlowego w firmie PROFBUD

Rok 2022 był dosyć niespokojny dla rynku nieruchomości, głównie z powodu sytuacji za wschodnią granicą oraz wysokich stóp procentowych. Polacy obawiali się podejmować decyzje dotyczące zakupu nieruchomości. W 2023 roku nastąpiła pewna stabilizacja, co skłoniło konsumentów do większej otwartości na inwestowanie w mieszkania. Znaczące zmiany dało się zauważyć już w pierwszym kwartale 2023 r, kiedy nastąpił wzrost sprzedaży mieszkań na rynku deweloperskim. W kolejnych kwartałach było tylko lepiej. Popyt rósł skokowo, a punkt kulminacyjny osiągnął po uruchomieniu rządowego programu Bezpieczny Kredyt 2%. Duży popyt nie szedł jednak w parze z dostępną ofertą mieszkaniową, co poskutkowało wzrostem cen. Wg danych NBP w trzecim kwartale 2023 w Warszawie średnia cena transakcyjna wzrosła o 10% w porównaniu z analogicznym okresem 2022 r. i wyniosła 14 tys zł/m2. Patrząc na rynek pod kątem struktury mieszkań, największą popularnością cieszyły się u nas mieszkania 2-pokojowe, o które klienci sukcesywnie pytają.

Po czasie trudnym dla rynku nieruchomości, rok 2023 okazał się przełomowy. Szybki wzrost cen za mkw. stał się impulsem dla inwestorów do podejmowania decyzji zakupowych, którzy chcieli kupić przed kolejnymi podwyżkami. Rządowe wsparcie BK 2% dodatkowo napędziło już rosnący popyt. W mijającym roku mieszkania zyskały również większą wartość jako bezpieczna lokata.

Tomasz Szychliński, Prezes Toscom Development

Segment mieszkań premium stale zyskuje na popularności i, jak pokazał nam mijający rok, a także lata poprzednie, pozostaje odporny na zawirowania gospodarcze czy zwiększone ryzyko geopolityczne. Dostrzegamy wręcz wzrost zainteresowania klientów luksusowymi inwestycjami, coraz częściej traktowanymi jako pewna, długoterminowa lokata. Szczególną dynamikę tego zjawiska obserwujemy we Wrocławiu. Rosnący popyt na takie nieruchomości to dla deweloperów wyraźny sygnał, że na znaczeniu zyskuje jakość, estetyka i lokalizacja, z których ta ostatnia staje się również ważnym wyzwaniem dla branży. Najlepsze miejsca, często w historycznych częściach miasta nie trafiają się często i są niezwykle wymagające pod kątem realizacji oraz zagospodarowania. Stają się jednak największym atutem luksusowych inwestycji. Bernardyńska 4 – inwestycja firmy Toscom – to przykład lokalizacji doskonale łączącej styl wielkomiejskiego życia z możliwością wyciszenia i odpoczynku w sąsiedztwie terenów zielonych. Dodatkowe atuty takie jak stylowa architektura, sztuka oraz zapewnienie dodatkowych, ponadstandardowych udogodnień w formie siłowni, SPA, sali do medytacji i squasha, czy usługi concierge to klucz do sukcesu nieruchomości premium.

Paweł Muchowicz, Dyrektor Sprzedaży w YIT Polska

Mijający rok zdecydowanie był czasem, w którym mogliśmy zaobserwować efekty synergii czynników powstałych w latach poprzednich oraz aktualnych i nowych sił wpływających na sytuację na rynku nieruchomości mieszkaniowych. Należy bowiem pamiętać, że proces inwestycyjny projektu deweloperskiego to przedsięwzięcie trwające kilka lat.

W zależności od zaawansowania danego projektu w dalszym ciągu odczuwaliśmy wpływ m.in. zmian w łańcuchach dostaw, dostępności gruntów i pozwoleń, oferty kredytów hipotecznych oraz zachwiania relacji popytu i podaży. Inflacja i podwyżki stóp procentowych spowodowały niedostępność mieszkań dla szerokiej puli klientów.

Jednak dwa ostatnie kwartały 2023 roku pokazały, że gdy wymienione wyżej czynniki, które niewątpliwie mają wpływ na decyzyjność klientów, stabilizują się, inwestycje mieszkaniowe są nadal pożądane i niezbędne. Dotyczy to zarówno klientów inwestycyjnych, jak i indywidualnych, głównie pojedynczych osób i rodzin, chcących podnieść poziom sytuacji życiowej.

Małgorzata Ostrowska, Dyrektorka Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction

Mijający rok jest szczególny dla J.W. Construction. W tym roku obchodzimy 30-lecie naszej działalności, ponadto postawiliśmy w ostatnich miesiącach na rozwój nowych technologii budowlanych. Rozpoczęliśmy realizację wielorodzinnych, efektywnych energetycznie inwestycji bazujących na drewnianych prefabrykatach – “Naturalnie Aluzyjna” i “ECO Berensona” w Warszawie czy “Apartamenty na Wzgórzach” w podkrakowskiej Zawadzie. We wspomnianych inwestycjach zastosowaliśmy przyjazne środowisku rozwiązania m.in. pompy ciepła, fotowoltaikę czy rekuperację, które przekładają się na niskie opłaty za energię, ogrzewanie czy ciepłą wodę.

Niewątpliwie 2023 rok był wyjątkowy dla branży deweloperskiej. Po długiej nieobecności wrócili klienci kredytowi, ich aktywność była szczególnie widoczna w drugiej połowie roku, gdy wszedł w życie Bezpieczny Kredyt 2 proc. Największym powodzeniem w naszych biurach sprzedaży cieszyły się mieszkania o najmniejszych metrażach, spełniające kryteria wspomnianego programu. W pierwszej połowie roku dominowali, z kolei, klienci gotówkowi, którzy aktywnie poszukują atrakcyjnych nieruchomości inwestycyjnych.

Rok 2023 charakteryzował się szybko rosnącymi cenami nieruchomości, wywołanymi między innymi rosnącymi kosztami realizacji inwestycji czy drożejącymi gruntami, a także przewagą popytu nad podażą, szczególnie małych mieszkań .Warto również wspomnieć o zmianach w prawie budowlanym, ale ich skutki odczujemy dopiero w kolejnych latach.

Anna Tuszyńska, Dyrektor Sprzedaży w spółce Euro Styl

Mijający rok był bardzo dobry, z rosnącym dynamicznie z kwartału na kwartał popytem. Z naszej perspektywy, pierwsze tego oznaki odnotowaliśmy już w marcu. W kwietniu sprzedaż jeszcze bardziej przyspieszyła, ponieważ pojawiały się konkretne informacje dot. programu „Bezpieczny Kredyt 2%”. W kolejnych miesiącach program spowodował jeszcze silniejszy wzrost popytu i to nie tylko w segmencie mieszkań, które spełniały jego kryteria – równolegle rosły ceny i zmniejszała się podaż, więc także „pozaprogramowi” klienci przyspieszali decyzje zakupowe. Na rynku trójmiejskim cały czas dużą rolę odgrywają zakupy inwestycyjne, gotówkowe. Najbardziej chodliwym produktem były mieszkania 2-pokojowe, do 42 metrów, ale dzięki programowi rządowemu odnotowaliśmy też duże zainteresowanie większymi lokalami, wygodnymi dla rodzin z dziećmi.

Beata Kosobudzka, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu, Dekpol Deweloper

Z perspektywy Dekpol Deweloper, to był bardzo udany rok. Mimo że mamy grudzień, cały czas mierzymy się z wielkim zainteresowaniem klientów. Nasze projekty cieszą się takim powodzeniem, że nawet na koniec roku wprowadzamy kolejne. W przypadku inwestycji premium robimy to, ponieważ mamy zapytania wyprzedające nasze plany i chcemy zaspokoić zainteresowanie nowych inwestorów, ale również tych, którzy kupują u nas od lat. Natomiast w segmencie popularnym przyspieszamy uruchamianie sprzedaży kolejnych budynków, aby nowi mieszkańcy naszych osiedli zdążyli skorzystać z Bezpiecznego kredytu 2%.

Ten rok pozwolił Dekpol Deweloper spełnić cele sprzedażowe, ale również finansowe. Skupiliśmy się w nim także na powiększaniu banku ziemi. A także dywersyfikacji geograficznej. Cieszę się, że mamy grunty pozwalające na wybudowanie 5 tysięcy lokali. Skupiliśmy się na rynku północnym, województwie pomorskim. Jednak z powodzeniem staramy się dotrzeć do nowych miejsc jak na przykład Wrocław czy Warszawa. Właśnie tam w przyszłym roku planujemy zrealizować obiekty mieszkaniowe i usługowe. Nie budowaliśmy jeszcze w Pucku, co się zmieni. W przyszłym roku będziemy mieli tam swój debiut. Inwestycja powstanie w pierwszej linii od zatoki. Jednak obecnie wisienką na torcie jest Granaria, projekt w centrum Gdańska, w sercu Starego Miasta. I właśnie w tym momencie ma ona swoją premierę.

Autor: RynekPierwotny.pl

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

chiny

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...