niedziela, 11 kwietnia, 2021
PRACA I KARIERARozliczanie czasu pracy kierowcy – co trzeba o nim wiedzieć?

Rozliczanie czasu pracy kierowcy – co trzeba o nim wiedzieć?

-

Rozliczanie czasu pracy kierowcy – co trzeba o nim wiedzieć?

Ewidencja czasu pracy to jeden z obowiązków, jakie nakłada na każdego pracodawcę Kodeks Pracy. Kontrola czasu pracy w przypadku kierowców zawodowych podlega jeszcze większym obostrzeniom. Konieczne jest rzetelne przestrzeganie przerw i odpoczynków dobowych ze względu na bezpieczeństwo samego kierowcy oraz innych uczestników ruchu drogowego. Zły stan psychiczny lub fizyczny i zmęczenie kierowcy może bowiem doprowadzić do wypadku.

Obowiązki pracodawcy kierowcy zawodowego

Obowiązki pracodawcy w zakresie kontroli czasu pracy kierowcy reguluje Ustawa o czasie pracy kierowców z 16 kwietnia 2004 r. Według niej pracodawca jest zobowiązany do poinformowania pracownika o obowiązujących przepisach z zakresu czasu pracy oraz dopilnowania, by pracownik dostarczył mu oświadczenie na piśmie o wymiarze swego zatrudnienia oraz niepozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy. Jest to konieczne ze względu na ewidencję czasu pracy kierowców, którą należy prowadzić w rozliczeniu dobowym, tygodniowym oraz w wynikającym z umowy o pracę w danym okresie rozliczeniowym. Dla nierzetelnych pracodawców, którzy nie przestrzegają zasad dotyczących czasu pracy kierowców, ustawa przewiduje znaczne sankcje karne – nawet do 30 000 zł.

Czas pracy kierowcy

Czas pracy kierowcy obejmuje nie tylko sam okres prowadzenia pojazdu, ale również czynności dodatkowe, takie jak załadunek i rozładunek towarów, sprawdzanie stanu technicznego pojazdu, zapewnienie bezpieczeństwa przewożonego mienia, niezbędne prace administracyjne oraz inne czynności związane z wypełnianiem obowiązków służbowych. Czas pracy kierowcy może wynosić maksymalnie 13 godzin na dobę, a jakiekolwiek nadgodziny są dopuszczalne wyłącznie w przypadku zdarzeń losowych wymagających od kierowcy czynności mających na celu ochronę życia, zdrowia lub mienia oraz usunięcia ewentualnej awarii pojazdu. Suma nadgodzin nie może jednak przekroczyć 260 godzin w skali roku.

Ewidencja czasu pracy kierowcy

Obowiązkowe przerwy w pracy kierowcy

Kierowcy przysługuje po 4 h i 30 min ciągłej jazdy przerwa w wymiarze 45 min (zamiennie można ją podzielić na 15 + 30 min). Każdemu kierowcy przysługuje nieprzerwany regularny lub skrócony odpoczynek dobowy trwający odpowiednio 11h i 9 h. Czas ten może spędzić w pojeździe, o ile stoi on na postoju i jest wyposażony w miejsce do spania.

Ewidencja czasu pracy kierowcy

Rzetelna ewidencja czasu pracy kierowcy jest ważna nie tylko ze względu na wysokość jego wynagrodzenia i przepisy dotyczące kodeksu pracy. Przede wszystkim wpływa ona bezpośrednio na bezpieczeństwo zarówno samego kierowcy, jak i innych użytkowników dróg. Dobrym rozwiązaniem, na które decyduje się większość właścicieli firm transportowych, jest zlecenie ewidencji i analiza czasu pracy kierowców firmie zewnętrznej. Szczególnej uwadze polecamy ofertę Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania Kierowców dostępną na stronie https://ocrk.pl.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Advertisment -

POLECAMY

Remote controlled drone taking off from warehouse to deliver package

SAS wskazuje 4 obszary rozwoju biznesu w 2021 roku

0
Jednym z głównych wniosków pojawiających się w podsumowaniach minionego roku jest ogromny wpływ pandemii na przyspieszenie procesów cyfrowej transformacji. COVID-19 potwierdził, że technologia jest kluczowym narzędziem w obszarze ochrony zdrowia, ekonomii, a także ekologii....
Deloitte

Deloitte: Rok 2021 przyniesie zwiększoną aktywność na rynku private equity

0
Mimo, że rynek private equity (PE) w Europie Środkowej odczuł wpływ pandemii i wywołanego nią spowolnienia, przedstawiciele funduszy wykazują dziś znacznie większy optymizm niż w pierwszej połowie 2020 r. Jak wynika z raportu firmy...
polska unia europejska

Jaka przyszłość czeka Unię Europejską i Polskę?

0
Michał Perzyński/Instytut Jagielloński: Jak Pana zdaniem będą wyglądać stosunki Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi po zaprzysiężeniu Joe Bidena na prezydenta? Bogusław Sonik: Myślę, że przede wszystkim zmieni się jedno – będą mieli do siebie zaufanie...