PRACA I KARIERARozliczanie czasu pracy kierowcy – co trzeba o nim wiedzieć?

Rozliczanie czasu pracy kierowcy – co trzeba o nim wiedzieć?

Rozliczanie czasu pracy kierowcy – co trzeba o nim wiedzieć?

Ewidencja czasu pracy to jeden z obowiązków, jakie nakłada na każdego pracodawcę Kodeks Pracy. Kontrola czasu pracy w przypadku kierowców zawodowych podlega jeszcze większym obostrzeniom. Konieczne jest rzetelne przestrzeganie przerw i odpoczynków dobowych ze względu na bezpieczeństwo samego kierowcy oraz innych uczestników ruchu drogowego. Zły stan psychiczny lub fizyczny i zmęczenie kierowcy może bowiem doprowadzić do wypadku.

Obowiązki pracodawcy kierowcy zawodowego

Obowiązki pracodawcy w zakresie kontroli czasu pracy kierowcy reguluje Ustawa o czasie pracy kierowców z 16 kwietnia 2004 r. Według niej pracodawca jest zobowiązany do poinformowania pracownika o obowiązujących przepisach z zakresu czasu pracy oraz dopilnowania, by pracownik dostarczył mu oświadczenie na piśmie o wymiarze swego zatrudnienia oraz niepozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy. Jest to konieczne ze względu na ewidencję czasu pracy kierowców, którą należy prowadzić w rozliczeniu dobowym, tygodniowym oraz w wynikającym z umowy o pracę w danym okresie rozliczeniowym. Dla nierzetelnych pracodawców, którzy nie przestrzegają zasad dotyczących czasu pracy kierowców, ustawa przewiduje znaczne sankcje karne – nawet do 30 000 zł.

Czas pracy kierowcy

Czas pracy kierowcy obejmuje nie tylko sam okres prowadzenia pojazdu, ale również czynności dodatkowe, takie jak załadunek i rozładunek towarów, sprawdzanie stanu technicznego pojazdu, zapewnienie bezpieczeństwa przewożonego mienia, niezbędne prace administracyjne oraz inne czynności związane z wypełnianiem obowiązków służbowych. Czas pracy kierowcy może wynosić maksymalnie 13 godzin na dobę, a jakiekolwiek nadgodziny są dopuszczalne wyłącznie w przypadku zdarzeń losowych wymagających od kierowcy czynności mających na celu ochronę życia, zdrowia lub mienia oraz usunięcia ewentualnej awarii pojazdu. Suma nadgodzin nie może jednak przekroczyć 260 godzin w skali roku.

Ewidencja czasu pracy kierowcy

Obowiązkowe przerwy w pracy kierowcy

Kierowcy przysługuje po 4 h i 30 min ciągłej jazdy przerwa w wymiarze 45 min (zamiennie można ją podzielić na 15 + 30 min). Każdemu kierowcy przysługuje nieprzerwany regularny lub skrócony odpoczynek dobowy trwający odpowiednio 11h i 9 h. Czas ten może spędzić w pojeździe, o ile stoi on na postoju i jest wyposażony w miejsce do spania.

Ewidencja czasu pracy kierowcy

Rzetelna ewidencja czasu pracy kierowcy jest ważna nie tylko ze względu na wysokość jego wynagrodzenia i przepisy dotyczące kodeksu pracy. Przede wszystkim wpływa ona bezpośrednio na bezpieczeństwo zarówno samego kierowcy, jak i innych użytkowników dróg. Dobrym rozwiązaniem, na które decyduje się większość właścicieli firm transportowych, jest zlecenie ewidencji i analiza czasu pracy kierowców firmie zewnętrznej. Szczególnej uwadze polecamy ofertę Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania Kierowców dostępną na stronie https://ocrk.pl.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

chiny

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...