ADMINISTRACJASzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wdraża platformę SIGNIUS Professional do zdalnego...

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wdraża platformę SIGNIUS Professional do zdalnego podpisywania dokumentów

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wdraża platformę SIGNIUS Professional do zdalnego podpisywania dokumentów

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w ramach współpracy z SIGNIUS SA z sukcesem wdrożyła platformę do zdalnego podpisywania dokumentów – SIGNIUS Professional. Dzięki poznańskiemu fintechowi, jedna z najlepszych polskich uczelni będzie w stanie znacząco ograniczyć papierowy obieg dokumentów, przenosząc m.in. wnioski studenckie, umowy na studia podyplomowe czy umowy z kontrahentami zewnętrznymi do przestrzeni cyfrowej. Inwestycja ta stanowi istotny krok w procesie cyfryzacji i modernizacji procesów administracyjnych na SGGW.

SIGNIUS Professional został wdrożony z myślą o usprawnieniu procesu podpisywania dokumentów przez pracowników uczelni, studentów oraz firmy zewnętrzne. Dzięki temu rozwiązaniu, administracja SGGW będzie mogła efektywniej zarządzać dokumentacją, ograniczając potrzebę korzystania z tradycyjnej formy papierowej, co przyczyni się do redukcji kosztów operacyjnych oraz pozytywnie wpłynie na środowisko poprzez ograniczenie zużycia papieru.

– Nieustannie dążymy do rozwoju naszej uczelni nie tylko w wymiarze edukacyjnym, ale również administracyjnym. Dzięki wprowadzeniu platformy SIGNIUS Professional, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego będzie w stanie efektywnie wykorzystać najnowszą technologię w codziennym funkcjonowaniu uczelni. Mamy w planach przekazywać umowy na studia podyplomowe do przyszłych słuchaczy, umowy na odbywanie praktyk uczniów szkół średnich w naszych jednostkach administracyjnych oraz umowy np. na wynajem nieruchomości – komentuje dr inż. Krzysztof Szwejk, rzecznik prasowy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Projekt dotyczył kompleksowego dostosowania platformy SIGNIUS do wymagań WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines), co zapewni większą dostępność i wygodę użytkowania dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, w tym dla osób słabo widzących. Ponadto, integracja z Active Directory umożliwiająca logowanie pracowników uczelni na platformę za pomocą danych z domeny uczelni, gwarantuje bezpieczny i spójny dostęp do systemu. Projekt został zrealizowany w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczelnie wyższe idą z duchem czasu i wyznaczają trendy w wykorzystaniu nowych technologii. Idealnym przykładem jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, która dzięki umiejętnemu wykorzystaniu środków z programów i dotacji zyskała zupełnie nowe możliwości. Dostosowanie i wdrożenie platformy SIGNIUS zajęło nam dwa miesiące, natomiast jestem przekonany, że korzyści dla uczelni będą procentować przez wiele lat. Uważam też, że to ważny krok w digitalizacji procesów na uczelni – mówi Jack Piekarski, wiceprezes SIGNIUS SA.

Zawarta współpraca obejmowała również kompleksowy branding platformy, który został dostosowany do identyfikacji wizualnej SGGW, nadając rozwiązaniu spójny i profesjonalny wygląd zgodny z marką uczelni. Dodatkowo, zespół SIGNIUS przeprowadził szkolenia dla pracowników uczelni oraz dostarczył materiały szkoleniowe, co umożliwiło płynne wprowadzenie platformy i jej efektywne wykorzystanie przez nowych użytkowników.

Platforma SIGNIUS Professional jest obecnie wykorzystywana przez pracowników SGGW, studentów oraz firmy zewnętrzne. Umowa została zawarta na kilka lat, co gwarantuje uczelni długoterminową stabilność w korzystaniu z rozwiązania. Uczelnia może korzystać z nieograniczonej ilości podpisów elektronicznych.

Wprowadzenie nowej platformy do zdalnego podpisywania dokumentów SIGNIUS Professional na SGGW to odpowiedź na zmieniające się potrzeby uczelni. Według badania „Szkolnictwo wyższe a technologie” przeprowadzonego w 2021 roku, tylko połowa uczelni deklarowała korzystanie z programów do elektronicznego zarządzania dokumentami. Jednakże, dane z roku 2022 pokazują znaczny postęp. Z raportu „Nowe technologie w zarządzaniu uczelnią”, przygotowanego przez Wolters Kluwer Polska i Fundację Rektorów Polskich wynika, że prawie wszystkie uczelnie biorące udział w badaniu wskazały korzystanie z takich systemów. Ankietowani, podkreślali przede wszystkim potrzebę intuicyjnych, kompatybilnych rozwiązań, dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczelni oraz przeprowadzenia odpowiednich szkoleń dla różnych grup użytkowników.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

chiny

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...