INNOWACJEINTERNETW Brukseli koalicja ECLAG apeluje do polityków o uchwalenie prawa, które ukróci...

W Brukseli koalicja ECLAG apeluje do polityków o uchwalenie prawa, które ukróci przemoc seksualną wobec dzieci

W Brukseli koalicja ECLAG apeluje do polityków o uchwalenie prawa, które ukróci przemoc seksualną wobec dzieci

  • Cele koalicji ECLAG popiera większość obywateli Europy – wynika z nowych danych Komisji Europejskiej.
  • 400 000 osób z ogółu społeczeństwa wyraziło swoje poparcie podpisując petycję.
  • Ponad 100 osób publicznych, ze świata nauki, kultury i sztuki, jak również celebrytów, podpisało list otwarty popierający proponowane rozporządzenie UE w sprawie zapobiegania i zwalczania wykorzystywania seksualnego dzieci. Podpis złożyły m.in. aktywistka Maja Staśko i artystka Ewa Farna.
  • Aktywiści apelują do przywódców UE, by wykorzystali swoją władzę polityczną do uchwalenia przepisów chroniących dzieci przed niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych w Internecie.

Ofiary przemocy seksualnej i osoby ocalałe, aktywiści, organizacje praw dziecka oraz inni rzecznicy z UE wzięli udział w przemarszu do siedziby Parlamentu Europejskiego w Brukseli pod hasłem „oczyszczenia Internetu” z seksualnych przestępców i ochrony dzieci. Akcja była wyrazem poparcia dla proponowanego rozporządzenia UE w sprawie zapobiegania i zwalczania wykorzystywania seksualnego dzieci.

Aby przyciągnąć uwagę decydentów UE, manifestujący wyszli na ulice Brukseli w żółtych kombinezonach ochronnych oznakowanych logotypem „Child Safety ON”, organizacji edukującej w sprawie zagrożeń przestępstwami seksualnymi, na jakie narażone są w Internecie dzieci i promującej petycję do przywódców UE, aby wykorzystali swoją władzę do uchwalenia przepisów chroniących najmłodszych.

Statystyki pokazują przerażający, ciągły wzrost wykorzystania Internetu przez oprawców w celu tzw. groomingu, czyli taktyk manipulacyjnych stosowanych do uwodzenia dzieci, a później rozpowszechniania materiałów przedstawiających wykorzystywane seksualnie ofiary. W ubiegłym roku liczba nielegalnych zdjęć i filmów, określanych jako CSAM (z ang. Children Sexual Abuse Material), wzrosła dziesięciokrotnie w stosunku do 2020 roku, a co sekundę w Internecie udostępniane są co najmniej dwa nowe zdjęcia lub filmy.

Nowe dane Eurobarometru Komisji Europejskiej wykazały, że Europejczycy zdecydowanie popierają dążenie do ochrony dzieci:

  • 92% zgadza się, że dzieci są coraz bardziej zagrożone w Internecie.
  • 82% zgadza się, że narzędzia takie jak kontrola rodzicielska nie wystarczą, aby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo w Internecie.
  • 78% popiera lub zdecydowanie popiera wniosek Komisji dotyczący zwalczania niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych.

W Polsce wskaźnik poparcia dla nowego ustawodawstwa wynosi 71 proc.[1], co jest wyraźnym znakiem, że potrzeba wykrywania i usuwania materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci jest priorytetem obywateli – wyborców.

W całej Europie ponad 100 osób – w tym ofiar wykorzystywania seksualnego w dzieciństwie, celebrytów, naukowców i ekspertów ds. bezpieczeństwa dzieci – podpisało już list otwarty wzywający prawodawców UE do przyjęcia wniosku Komisji Europejskiej w sprawie CSAM. Wśród sygnatariuszy znajdują się osoby z Polski, m.in. aktywistka i dziennikarka Maja Staśko oraz artystka Ewa Farna.

Co sekundę co najmniej dwa zdjęcia lub filmy przedstawiające wykorzystywanie seksualne dzieci są udostępniane online. To oznacza ponad 52 000 zdjęć lub filmów w ciągu tylko jednego dnia, z czego ponad 60% trafia na serwery w Europie. Za każdym z tych zdjęć kryje się dziecko, które będzie musiało do końca życia mierzyć się z traumą spowodowaną przemocą seksualną i okrutnym naruszeniem prywatności, poprzez upublicznienie ich zdjęć. Musimy działać, aby oczyścić Internet z przestępców, dla których stał się on narzędziem do wyrządzania krzywdy naszym dzieciom – apelował Taveres Ferreira, młody aktywista z PortugaliiRozporządzenie, omawiane obecnie na szczeblu unijnym, jest niezbędnym krokiem, aby zobowiązać platformy internetowe do zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, wykrywania i usuwania materiałów przedstawiających przemoc seksualną wobec najmłodszych. Jesteśmy tutaj, aby wezwać przywódców UE w Brukseli i w całej UE do podjęcia działań na rzecz oczyszczenia Internetu i uczynienia go bezpiecznym miejscem dla dzieci.

  • W 2022 r. aż 40% stron internetowych o charakterze CSAM zawierało materiały z dziećmi poniżej 10 roku życia. Wśród nich znalazło się więcej niż kiedykolwiek wcześniej – bo aż 51 000 – materiałów przedstawiających najokrutniejsze i najbardziej krzywdzące formy przemocy seksualnej, jak podaje Internet Watch Foundation (IWF).
  • Jest to problem, który wymaga działania od Unii Europejskiej, ponieważ 60% zgłoszonych przypadków niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych ma miejsce w państwach członkowskich UE.
  • 78 proc. obywateli UE jest za wprowadzeniem przepisów, które zapewnią dzieciom bezpieczeństwo w sieci.

 – Nie wiem, czy kiedykolwiek przezwyciężę traumę gwałtu, jaki przeżyłam jako 5-latka. Nie umiem sobie nawet wyobrazić horroru, w jakim żyją dzieci, które mając podobne doświadczenie muszą się dodatkowo mierzyć z tym, że ich zdjęcia i filmy krążą w sieci, za sprawą przestępców, którzy zarabiają na nich pieniądze. Tymczasem taki jest los tysięcy dzieci  –  powiedziała Mié Kohiyama, członkini Brave Movement i założycielka Brave Movement France  – Najważniejsze, o co proszą dziś ci, którzy w dzieciństwie byli ofiarami wykorzystania seksualnego, to usunięcie takich materiałów z Internetu, a tego po prostu nie da się zrobić bez odpowiednich narzędzi. Ofiary wykorzystywania seksualnego w Internecie cierpią nie tylko z powodu nadużyć cielesnych. Te dzieci cierpią od nowa za każdym razem, gdy CSAM z ich wizerunkiem jest przesyłany lub oglądany. Dlatego zabieram głos w imieniu i obronie tych dzieci, aby zapobiec kolejnym ofiarom oprawców czerpiących zyski z pomocą technologii, która pozwala im rozpowszechniać odrażające przestępstwa. Apelujemy dziś do przywódców UE – chrońcie dzieci, szanujcie prawa ofiar i ocalałych. Prosimy was, przyjmijcie rozporządzenie w tej sprawie.

Potrzebne jest nowe prawo

Proponowane prawodawstwo UE wymaga od dostawców usług internetowych zapobiegania, wykrywania, zgłaszania i usuwania materiałów świadczących o niegodziwym traktowaniu dzieci w celach seksualnych z wykorzystaniem ich platform. Rozporządzenie proponuje też ustanowienie unijnego centrum ds. zapobiegania niegodziwemu traktowaniu dzieci w celach seksualnych i przeciwdziałania mu, w którym specjaliści ds. praw dziecka, ofiary przemocy w dzieciństwie oraz organy ścigania będą współpracować w celu zwalczania tego rodzaju przestępczości w ujęciu transgranicznym.

Rozporządzenie zaproponowane w maju 2022 r. przez Komisję Europejską ma nałożyć na platformy obowiązek przeprowadzania ocen ryzyka i stosowania środków ograniczających ryzyko niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych. Umożliwi to również krajowym jurysdykcjom wydawanie nakazów wykrywania i usuwania materiałów prezentujących seksualne wykorzystywanie nieletnich. W ramach prawodawstwa ma powstać centrum UE, które będzie odpowiedzialne za ocenę technologii, jakie mogą być wykorzystywane przez platformy i wymianę najlepszych praktyk w całej UE.

[1] Badanie Flash Eurobarometr 532, Ochrona dzieci przed niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych w Internecie, wywiady z obywatelami UE (18+): UE-27 – 26 270 | PT – 1 065

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

polski ład

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców: co dalej?

0
Przedsiębiorcy oczekują konkretów w sprawie opłacania tzw. składki zdrowotnej (po wielu latach polemik, obecnie coraz więcej jest stanowisk, że jest to po prostu podatek, a nie składka). Negatywne skutki „Polskiego Ładu” odczuwa wielu przedsiębiorców...