BIZNESZrównoważony rozwój to szansa, a nie tylko problem

Zrównoważony rozwój to szansa, a nie tylko problem

Zrównoważony rozwój to szansa, a nie tylko problem

Obecne zmiany klimatyczne, napięcia geopolityczne i zawirowania finansowe, mają duży, zwykle negatywny wpływ na współczesny biznes. Czy przez to firmy będą mniej chętne do angażowania się w politykę zrównoważonego rozwoju? Czy wybiorą stare metody zarządzania, w których nie ma miejsca na odpowiedzialne myślenie o środowisku społeczeństwie i gospodarce? Odpowiedzi między innymi na te pytania przynosi raport „Global Sustainability Transformation Survey Report 2023” przygotowany przez firmy Oxford Economics i Fujitsu.

Raport powstał na bazie ankiety przeprowadzonej wśród 1800 dyrektorów i menedżerów wyższego szczebla z dziewięciu krajów. Według ankiety 53% liderów biznesu uważa, że czynniki zewnętrzne mają znaczący wpływ na ich działalność. Największa liczba respondentów wymieniła nasilenie cyberataków (80%), wysoką inflację i rosnące stopy procentowe (77%), problemy z dostawami energii (76%), napięcia geopolityczne (65%) i zmiany klimatyczne (63%), jako elementy zmieniające funkcjonowanie ich biznesów. Ostatnie lata zawirowań i niepewności na świecie sprawiły, że zarządzający zmuszeni są do zmiany swoich priorytetów. Zwracają większą uwagę na wyzwania tworzone przez wspomniane czynniki zewnętrzne.

Priorytet w zarządzaniu, ale jeszcze nie dla wszystkich

Powyższe czynniki liderzy biznesowi uznali za kluczowe w kwestii zrównoważonego rozwoju (ZR) środowiskowego, społecznego i gospodarczego. 80% respondentów stwierdziło, że zrównoważony rozwój „jest obecnie jednym z pięciu najważniejszych priorytetów zarządzania biznesem”. Co więcej, zarządzający postrzegają wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem jako szanse i możliwości biznesowe. Prawie 70% organizacji nadaje w zarządzaniu wyższą rangę zrównoważonemu rozwojowi.

Z drugiej strony, raport „Global Sustainability Transformation Survey Report 2023” ujawnia, że wiele organizacji nie wdraża jeszcze polityki ZR. 43% wszystkich ankietowanych pozostaje nieaktywnych w zakresie budowania zrównoważonego rozwoju, a około 20% dopiero zaczyna wdrażać taką politykę w swojej działalności. Tylko niewiele ponad jedna czwarta (27%) organizacji przyznaje, że osiągnęło konkretne korzyści wynikające z transformacji zrównoważonego rozwoju. Dlaczego?

Pamiętajmy, że transformacja zrównoważonego rozwoju wymaga fundamentalnych zmian w organizacjach, począwszy od procesów zarządzania, aż po kulturę korporacyjną i strategię biznesową. Wiele firm na świecie rozumie, że muszą być zrównoważone i z pewnością chce do tego dążyć. Jednak na poziomie praktycznym dla wielu nie jest to do osiągnięcia. Na razie. Generalnie trzeba zrozumieć, że polityka zrównoważonego rozwoju to szansa, a nie tylko problem przekonuje Michał Grzegorzewski, Head of Services, Fujitsu Polska.

W raporcie podkreślono, że prawie połowa liderów biznesowych wskazała na złożoność i ogrom pracy wymagany do transformacji zrównoważonego rozwoju. Główne ograniczenia w tym procesie to „brak dostosowania kadry kierowniczej do wizji zrównoważonego rozwoju oraz brak wiarygodnych danych, potęgowany przez wewnętrzny opór i podejrzliwość.”

30% ankietowanych menedżerów wskazało rentowność i stabilność finansową jako piąte najważniejsze wyzwanie we wdrażaniu polityki zrównoważonego rozwoju. Jednak wraz ze wzrostem świadomości na temat zrównoważonego rozwoju, wyzwanie kosztowe zmienia się w istotny priorytet organizacyjny.komentuje dane z raportu Michał Grzegorzewski.

Cyfrowa technologia coraz częściej chroni środowisko

Autorzy raportu „Global Sustainability Transformation Survey Report 2023” podkreślają, że liderzy ZR zapewniają obecnie większą dbałość o środowisko w porównaniu z innymi firmami. Potwierdzają to wyniki ankiety – 49% menedżerów stwierdziło, że już teraz dąży do zrównoważonego zużycia energii oraz redukcji odpadów i recyklingu (41%), zapobiegania katastrofom (28%) oraz reagowania na zmiany klimatu (27%). 46% respondentów z sektora transportu i 44% z sektora produkcji monitoruje i zarządza emisjami CO2.

Coraz większego znaczenia w aktywności środowiskowej zrównoważonego rozwoju nabiera cyfrowa technologia i świadomość jej możliwości. Widać to w reakcjach respondentów raportu. Wysokowydajna moc obliczeniowa będzie pomagać w rozwiązywaniu złożonych wyzwań środowiskowych – tak uważa 58% ankietowanych. Wykorzystanie technologii, w tym sztucznej inteligencji, do rozwiązywania globalnych problemów nabiera tempa. Cel wykorzystania tej technologii różni się w zależności od branży. – tłumaczy Michał Grzegorzewski 17 procent uczestników badania wskazało, że najnowsze technologie mocy obliczeniowej już uczestniczą w tworzeniu materiałów i produktów przyjaznych dla środowiska. A 52 procent przyznaje, że technologia pomaga im w optymalizacji portfeli finansowych.

Innowacje i wspieranie społeczeństw przez dane

Raport podkreśla, że transformacja cyfrowa wspierająca zrównoważony rozwój łączy ludzi, rzeczy i procesy, wykorzystując dane do przekształcania firm. Organizacje próbują z jej pomocą nowych sposobów dostarczania innowacji oraz rozwijania umiejętności i wzmacnianie pozycji poszczególnych pracowników. 84% liderów zrównoważonego rozwoju zatrudnia pracowników, którzy posiadają odpowiednie umiejętności w zakresie transformacji cyfrowej. 78% przekształca procesy biznesowe przy użyciu danych i technologii cyfrowych. Współpraca między ludźmi a sztuczną inteligencją będzie postępować, łagodząc niedobór siły roboczej w starzejących się społeczeństwach – tak uważa aż 59% uczestników badania.

50% respondentów raportu wskazało spełnienie oczekiwań konsumentów i klientów jako główny powód rozwijania polityki zrównoważonego rozwoju. Świadome firmy chcą zapewnić długoterminowe relacje ze społeczeństwem, pracownikami i klientami. Drogą do tego jest powiązanie zrównoważonego rozwoju z wartościami i celami organizacji.podsumowuje Michał Grzegorzewski.

Raport „Global Sustainability Transformation Survey Report 2023” do pobrania tutaj

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

polski ład

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców: co dalej?

0
Przedsiębiorcy oczekują konkretów w sprawie opłacania tzw. składki zdrowotnej (po wielu latach polemik, obecnie coraz więcej jest stanowisk, że jest to po prostu podatek, a nie składka). Negatywne skutki „Polskiego Ładu” odczuwa wielu przedsiębiorców...