FIRMY3,25 zł dywidendy Fabrity Holding - rekomendacja Zarządu

3,25 zł dywidendy Fabrity Holding – rekomendacja Zarządu

3,25 zł dywidendy Fabrity Holding – rekomendacja Zarządu

Zarząd Fabrity Holding podjął uchwałę o rekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu 3,25 zł dywidendy z zysku roku 2023 (7,4 mln zł). Wraz ze zrealizowanym już skupem akcji do akcjonariuszy w roku 2024 może trafić łącznie ponad 15 mln zł.

Zmierzamy do finalizacji realizacji zapowiedzi, jakie przekazaliśmy inwestorom w październiku zeszłego roku. W raporcie bieżącym wskazaliśmy wówczas na 15 mln zł, jako rząd wielkości oczekiwanej dystrybucji środków do akcjonariuszy w formie dywidendy i skupu akcji własnych. Skup o wartości 7,7 mln zł został już rozliczony, a dodatkowe blisko 7,4 mln zł może zostać wypłacone w formie dywidendykomentuje Artur Piątek, Wiceprezes Zarządu Fabrity Holding S.A.

Zgodnie z ogłoszoną 14 maja 2024 r. rekomendacją Zarządu Fabrity Holding S.A., dniem dywidendy ma być 25 czerwca br., a jej wypłata ma nastąpić 28 czerwca br. O ostatecznych terminach i wysokości dywidendy zadecydują akcjonariusze podczas najbliższego Walnego Zgromadzenia. W ramach przeprowadzonego już skupu, na zaproszenie spółki do sprzedaży akcji po 40 zł za walor, akcjonariusze mogli odpowiadać w zeszłym miesiącu (rozliczenie transakcji nastąpiło 25 kwietnia br.). Przy redukcji ofert na poziomie ponad 90%, Fabrity Holding S.A. kupiła zakładaną liczbę akcji (192,5 tys. akcji), reprezentującą 7,83% w kapitale zakładowym. Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu skupu akcji własnych było Biuro Maklerskie PKO BP. Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem skupionych akcji własnych miała miejsce 13 maja 2024 r.

Spodziewany łączny transfer środków do akcjonariuszy w roku 2024, obejmujący dwa sposoby dystrybucji, tj. już zrealizowany skup akcji własnych i możliwą do wypłaty dywidendę za rok 2023 w rekomendowanej kwocie 3,25 zł na jedną akcję, może wynieść blisko 15,1 mln zł. Wpisuje się to w historię wysokich dywidend Fabrity Holding w ostatnich latach, kiedy to łącznie za rok 2021 i rok 2022 do akcjonariuszy trafiło w formie dywidend 29,3 mln zł, tj. 12,4 zł na jedną akcję. Był to rezultat skutecznego rozwoju i dochodowości biznesów grupy oraz sprzedaży spółki Oktawave w czerwcu 2022 r. Tegoroczna dystrybucja środków do akcjonariuszy jest związana z sukcesem sprzedaży biznesów marketingowych we wrześniu zeszłego roku.

Obok dynamicznie rosnącego software house’u Fabrity (spółka zależna), w portfolio notowanej na GPW Fabrity Holding pozostaje też PerfectBot – spółka oferująca czatbota nowej generacji, komercjalizująca obecnie produkt oparty na rozwiązaniach sztucznej inteligencji (GPT). Poza tym, w lutym br. Grupa Fabrity Holding przejęła pakiet kontrolny w poznańskiej spółce Panda Group, specjalizującej się w rozwiązaniach e-commerce.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

chiny

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...