FIRMYBrak absolutorium dla zarządu Rafamet S.A. - zmiany w spółce, audyt i...

Brak absolutorium dla zarządu Rafamet S.A. – zmiany w spółce, audyt i nowe kierunki działania

Brak absolutorium dla zarządu Rafamet S.A. – zmiany w spółce, audyt i nowe kierunki działania

W dniu 24 czerwca 2024 roku Walne Zgromadzenie spółki RAFAMET, w którym uczestniczył wyłącznie wspólnik większościowy, czyli Agencja Rozwoju Przemysłu, będąca spółką Skarbu Państwa, zadecydowało o braku absolutorium dla poprzedniego Zarządu RAFAMET S.A.

Walne zgromadzenie w RAFAMET S.A. – Brak absolutorium za 2023 r.

Brak absolutorium jest prawnie sformalizowanym brakiem akceptacji dla działań poprzedniego Zarządu spółki RAFAMET w 2023 r.

Należy zaznaczyć, że 3 czerwca 2024 r. Agencja Rozwoju Przemysłu, skierowała do poprzedniego Zarządu żądanie w sprawie uzupełnienia porządku obrad Walnego Zgromadzenia o punkt dotyczący zmian w Radzie Nadzorczej. Zwykle jest to sygnał o braku wcześniejszego porozumienia pomiędzy Wspólnikiem Większościowym, a Zarządem co do porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Kilka dni później, 7 czerwca, Rada Nadzorcza odwołała poprzedniego Prezesa, który następnie przepadł w konkursie na nowego prezesa Spółki. Nowy zarząd powołany został w piątek, 14 czerwca br.

Obecnie zamanifestowany przez Zgromadzenie Wspólników brak zaufania do działań poprzedniego Zarządu w 2023 r. każe przypuszczać, że w konsekwencji spółka RAFAMET zostanie poddana audytowi, czyli szczegółowemu badaniu, które odpowie na pytania o obecny oraz przeszły stan spraw spółki, jak również o dotychczasową rzetelność zarządzania firmą. Ponadto audyt zweryfikuje, czy poprzedni Zarząd rzetelnie pilnował interesów akcjonariuszy, w tym Agencji Rozwoju Przemysłu, jako spółki Skarbu Państwa.

Warto zauważyć, że obecny zarząd wdraża już działania mające na celu uwzględnienie aspektu rentowności spółki w II półroczu br.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

polski ład

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców: co dalej?

0
Przedsiębiorcy oczekują konkretów w sprawie opłacania tzw. składki zdrowotnej (po wielu latach polemik, obecnie coraz więcej jest stanowisk, że jest to po prostu podatek, a nie składka). Negatywne skutki „Polskiego Ładu” odczuwa wielu przedsiębiorców...