FIRMYClinscience z Grupy NEUCA podpisała dwie umowy z Ryvu Therapeutics

Clinscience z Grupy NEUCA podpisała dwie umowy z Ryvu Therapeutics

Clinscience z Grupy NEUCA podpisała dwie umowy z Ryvu Therapeutics

Clinscience, spółka zależna Grupy NEUCA, rozpoczyna współpracę ze spółką Ryvu Therapeutics. Podpisane dwie umowy dot. usług zarządzania danymi
i biostatystyki w badaniach fazy II RVU120 w hematologii: RIVER-52 i RIVER-81,
a ich wartość wynosi 2,6 mln EUR. Rozpoczęcie współpracy planowane jest w II połowie 2023 r.

Celem badania RIVER-52 jest rozwój RVU120 w fazie II badań klinicznych jako monoterapii w leczeniu pacjentów z ostrą białaczką szpikową (ang. Acute Myeloid Leukemia, AML) lub zespołem mielodysplastycznym wysokiego ryzyka (ang. High-Risk Myelodysplastic Syndrome, HR-MDS). Z kolei celem badania RIVER-81 jest rozwój RVU120 w fazie II badań klinicznych w terapii skojarzonej z wenetoklaksem w leczeniu AML/HR-MDS.

–  Clinscience dostrzega ogromne możliwości rozwoju wynikające z nawiązania bliskiej współpracy z Ryvu Therapeutics. Połączenie naszego doświadczenia w zakresie onkologii oraz najnowszych technologii, którymi dysponujemy, pozwala na wyjątkową synergię pomiędzy Ryvu a Clinscience. Dzięki temu nasza współpraca w zakresie zarządzania danymi klinicznymi i biostatystyki na pewno będzie niezwykle efektywna.  Cieszymy się, że możemy wspierać rozwój projektu RVU120 w fazie II badań klinicznych – mówi Krystyna Kowalczyk, CEO Clinscience.

Umowy podpisane między stronami dotyczą świadczenia usług w obszarze zarządzania danymi klinicznymi i biostatystyki, w tym budowy i hostingu systemu EDC (ang. Electronic Data Capture), tj. elektronicznego systemu zbierania danych.

RVU120 to selektywny, pierwszy w swojej klasie dualny inhibitor kinaz CDK8/CDK19, który wykazał oznaki aktywności klinicznej u leczonych pacjentów, a wcześniej skuteczność działania w licznych modelach in vitro oraz in vivo nowotworów hematologicznych oraz guzów litych. Obecnie trwają dwa badania kliniczne eskalacji dawki RVU120 u pacjentów z AML/HR-MDS oraz guzami litymi. Dane pochodzące z trwającego badania w leczeniu AML/HR-MDS wykazały korzystny profil bezpieczeństwa i korzyść kliniczną u 11 z 24 ocenianych pacjentów (dawka do 135 mg, punkt odcięcia danych 25 maja 2023 r.).

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

chiny

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...