czwartek, 29 października, 2020
ADMINISTRACJA Czym jest Intrastat? Jak działa i kogo obowiązuje?

Czym jest Intrastat? Jak działa i kogo obowiązuje?

-

Czym jest Intrastat? Jak działa i kogo obowiązuje?

Zniesienie granic pomiędzy państwami Unii Europejskiej doprowadziło do utworzenia wspólnotowego rynku handlu. Jednocześnie spowodowało to brak dostępu rządów do danych statystycznych odnośnie wymiany towarowej pomiędzy krajami Unii ze względu na zniesienie odpraw celnych. Na te potrzeby wprowadzono wspólny dla wszystkich krajów Unii Europejskiej system statystyki obrotu towarowego (pomiędzy członkami Unii), czyli Intrastat.

Kogo obowiązuje deklaracja do systemu Intrastat?

Obowiązek złożenia deklaracji do systemu Intrastat nie dotyczy wszystkich przewożonych towarów w związku z czym nie każdy przedsiębiorca, który przeprowadza transakcje wewnątrz Unii Europejskiej jest zobowiązany do jej składania. Przepisy mówią, że obowiązkowi przekazania informacji o transportowanych towarach podlegają osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej i są płatnikami VAT, oraz dokonują wymiany handlowej z innymi państwami członkowskimi Unii. Dodatkowo wymagane jest przekroczenie ogłoszonych każdego roku przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ustalonych progów.

Progi statystyczne Intrastat

Progi zgłoszeń do systemu Intrastat dzielimy na podstawowe i szczegółowe. W zależności od osiągniętego progu przedsiębiorca ma obowiązek przekazać inne informacje do systemu. W 2020 roku progi osiągają następujące wartości:

  • dla przywozu – próg podstawowy 4 000 000 zł, oraz 65 000 000 dla progu szczegółowego;
  • dla wywozu – próg podstawowy 2 000 000 zł, oraz 108 000 000 dla progu szczegółowego.

Sposób przekazywania deklaracji

Deklaracje można złożyć w formie elektronicznej, jak również tradycyjnie na specjalnym druku urzędowym. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. Przedsiębiorca musi złożyć deklarację do 10 dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym powstał obowiązek złożenia deklaracji. Brak złożenia deklaracji lub jej błędne wypełnienie może skutkować nałożeniem kary. Izba Celna musi najpierw dostarczyć płatnikowi trzy upomnienia. Brak odpowiedzi na każde z nich może wiązać się z karą w wysokości 3000 zł za każdy z miesięcy, w którym obowiązek przekazania danych nie został spełniony. W związku z tym warto przekazać złożenie deklaracji specjalnym agencjom celnym, które zajmują się taką działalnością.

Agencje celne Intrastat

Złożenie deklaracji do systemu można powierzyć specjalnej firmie. Agencja celna zajmie się obsługą celną towarów. Sporządzi wymagane pisma i wypełni wnioski, jakich wymaga Izba Celna. Usługa Intrastat nie jest droga, a pozwala przedsiębiorcy uniknąć problemów związanych z błędnym wypełnieniem deklaracji oraz na zaoszczędzenie czasu.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

POLECAMY

forex

Wpływ epidemii Covid-19 na gospodarkę – komentarz Grzegorza Maliszewskiego

0
W tym tygodniu publikowane będą kolejne dane z gospodarek rozwiniętych, wskazujących na skalę załamania koniunktury w następstwie epidemii koronawirusa. W tym kontekście istotne będą wskaźniki koniunktury w USA i strefie euro. Oczekiwać można dalszego...
2

W II kwartale globalny PKB może spaść nawet o 15 proc. w ujęciu rocznym....

0
W marcu wskaźnik PMI – łącznie dla przemysłu i usług – w strefie euro odnotował rekordowy spadek do 31,4 pkt, podczas gdy jeszcze w lutym wyniósł 51,6 pkt. Dane te obrazują nastroje osób odpowiedzialnych za zakupy w firmach, co...
rozwoj

Tarcza Antykryzysowa: przykłady działań polityki podatkowej w innych państwach

0
Doświadczenia z kryzysu z 2008 roku pokazały, że instrumenty podatkowe mają istotną rolę w łagodzeniu skutków spowolnienia gospodarczego. Aktualne działania innych państw pozwalają stwierdzić, że polityka podatkowa ma i będzie mieć istotne znaczenie w...