piątek, 25 listopada, 2022
PRACA I KARIERAExperis: 3 na 10 firm wskazuje na brak kandydatów z odpowiednimi umiejętnościami...

Experis: 3 na 10 firm wskazuje na brak kandydatów z odpowiednimi umiejętnościami i doświadczeniem

-

tłumaczenia biuro tłumaczeń 123tlumacz.pl

Experis: 3 na 10 firm wskazuje na brak kandydatów z odpowiednimi umiejętnościami i doświadczeniem

Managerowie ds. rekrutacji w branży IT deklarują największą trudność ze znalezieniem odpowiednich kandydatów na stanowisko kierownika projektów IT (22%), a także analityka ds. bezpieczeństwa cybernetycznego (20%). 3 na 10 ankietowanych wskazuje na niedobór odpowiednich umiejętności technicznych oraz pożądanego doświadczenia wśród potencjalnych pracowników – takie wnioski płyną z globalnego raportu Experis „Nowa era talentów technologicznych”. Jak pokazuje analiza, organizacje przyspieszają inwestycje w technologie, a największy priorytet nadają cyberbezpieczeństwu.

W badaniu menadżerowie ds. rekrutacji zostali zapytani o najczęstsze trudności związane z obsadzeniem stanowisk – 34% ankietowanych wskazało, że w ujęciu globalnym kandydatom brakuje odpowiednich umiejętności technicznych, 32% mówi o braku pożądanego doświadczenia, a 27% wskazało niedobór pożądanych umiejętności miękkich.

– Organizacje stoją przed wieloma wyzwaniami, aktualnie jednym z tych kluczowych jest permanentny niedobór talentów. Wiąże się to zarówno z niskim poziomem bezrobocia, jak również ze zmianami w zakresie wymaganych kompetencji bezpośrednio związanych z szeroko rozumianą gospodarką światową. Wielu określa zachodzące procesy mianem rewolucji przemysłowej 4.0 lub transformacji cyfrowej. Naturalnym więc wydaje się umożliwienie pracownikom tego, by pozostali aktywnymi uczestnikami tych zmian poprzez budowanie jej otoczenia. Takie podejście pozwala na pozyskanie odpowiednich kompetencji przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego zaangażowania i identyfikacji pracownika z organizacją, co przekłada się na wiele istotnych elementów funkcjonowania organizacji, a w konsekwencji również na konkretne kwoty. Mowa tu o optymalizacji kosztów w zakresie utrzymania pożądanego zasobu kompetencji, przebranżawiając talenty będące już w organizacji minimalizujemy ryzyko związane z potencjalną rotacją, nie ponosimy także kosztów nowej rekrutacji – mówi Adam Wojtaszek, dyrektor Experis Polska.

Według danych raportu Experis, organizacje globalnie przyspieszają inwestycje w technologie i nadają priorytet obszarom związanym z cyberbezpieczeństwem (46%), internetem rzeczy (IoT) (44%), platformami e-commerce (43%) i cloud computing (chmurami obliczeniowymi) (41%). Zdaniem eksperta, wskazane kluczowe obszary rozwoju są po prostu najważniejszymi elementami transformacji cyfrowej. – Oznacza to, że niezwykle cenne wśród kandydatów będą umiejętności w obszarze szeroko rozumianego programowania, będącego wspólnym mianownikiem wielu działań. Bardzo istotną będzie również umiejętność analizy procesów, zarówno z perspektywy firmy dostarczającej dany produkt czy rozwiązanie, ale także z punktu widzenia odbiorcy. Nie bez powodu w wielu organizacjach biją hasła „customer first”, „customer centric”, bowiem „user exprience” jest kluczem do sukcesu rozwiązania, a analiza możliwych zachowań pozawala na wyłapanie potencjalnych błędów, co wpływa na kwestie bezpieczeństwa w szerokim ujęciu – dodaje Adam Wojtaszek.

Respondenci zostali poproszeni o wskazanie stanowisk, które najtrudniej jest im obsadzić odpowiednimi kandydatami. Jak pokazuje analiza, największym wyzwaniem jest pozyskanie takich jak osób kierownik projektów IT (22%), a także analityk ds. bezpieczeństwa cybernetycznego (20%), programista oprogramowania i aplikacji (20%) i specjalista ds. sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego (20%). Pracodawcy wskazali także, że odczuwają trudność w zatrudnieniu odpowiednich kandydatów na stanowiska analityków i specjalistów big data (18%), specjalistów ds. danych i sieci (18%), jak również osób zajmujących się marketingiem cyfrowym i treści (17%), rozwiązaniami w chmurze (17%) czy transformacją cyfrową (16%), rzeczywistością wirtualną i rozszerzoną (16%) oraz internetem rzeczy (IoT) (16%).

W badaniu Experis ankietowani zostali poproszeni o wskazanie obszarów technologii, w jakich planują outsourcing działań, a także tych w których chcą budować potencjał wewnętrzny. Według danych analizy, najwięcej pracodawców postawi na pełny outsourcing działań związanych z szyfrowaniem i cyberbezpieczeństwem (26%), zlecenie części prac poza wewnętrzne dział firm (częściowy outsourcing) planowane są w związku z analizami big data (34%) i rozwiązaniami w chmurach (34%). Najwięcej firm, które wskazały chęć budowania potencjału wewnętrznego będzie realizowało je w projektach obejmujących przetwarzanie tekstu, obrazu i głosu (36%) oraz internet rzeczy i urządzenia podłączone (34%).

Wśród tych najtrudniejszych do znalezienia cech kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w IT znalazły się umiejętność analizy i krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, kreatywność, samodyscyplina, odporność na stres i umiejętność adaptacji.

– Luka w obszarze niedoboru talentów IT będzie się powiększać. Z jednej strony stoi za tym rosnące zapotrzebowanie na pracowników, z drugiej zaś czas potrzebny na przygotowanie młodego człowieka i wyposażenie go w potrzebne do pracy kompetencje. To proces, który niestety nie nadąża za potrzebami organizacji. Na tę sytuację nakłada się dodatkowo inne podejście do etosu pracy wchodzącego na rynek pracy pokolenia, dlatego uważam, że inwestycja w budowę ciekawego, wspierającego systemu pozwalającego na przebranżowienie jest w jak najlepszym interesie organizacji. Co więcej, to ważne dla nas wszystkich jeśli chcemy, by nasza gospodarka była nadal konkurencyjna i dynamicznie się rozwijała w dzisiejszym otoczeniu makroekonomicznym – podsumowuje dyrektor Experis Polska.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Advertisment -

POLECAMY

W 2023 czekają nas dwucyfrowe spadki cen nieruchomości

0
Czy ceny nieruchomości spadną w najbliższej perspektywie? Czy spready, tj. różnice pomiędzy stopami kapitalizacji dla nieruchomości a rentownościami dziesięcioletnich obligacji skarbowych, powrócą do poziomów zbliżonych do historycznych średnich? Na te i inne pytania w...

Jak ocenić wartość dzieła sztuki? Poradnik inwestora

0
Skuteczna inwestycja w sztukę nie musi być dziełem przypadku, a wbrew pozorom może – a nawet powinien – być to zakup podyktowany logiką.  Co liczy się zatem zamiast tzw. dobrego smaku? Co – oprócz...

Historia cyberprzestępczości

0
Pojęcie „wirusa komputerowego” znane jest obecnie większości osób na świecie, włącznie z dziećmi. Zwykle kojarzy się ono z czymś destrukcyjnym dla sprzętu, danych i usług, na których wszyscy polegamy. Wirusy komputerowe, podobnie jak ich...