FIRMYGrupa Recykl prowadzi proces M&A w Niemczech

Grupa Recykl prowadzi proces M&A w Niemczech

Grupa Recykl prowadzi proces M&A w Niemczech

Grupa Recykl, notowany na NewConnect lider rynku zagospodarowywania odpadów poużytkowych w postaci zużytych opon, rozpoczął przeprowadzenie badania due diligence spółki działającej
w branży zbiorki oraz odzysku i recyklingu opon z siedzibą w Niemczech. Przedsiębiorstwo rocznie przetwarza 25 tys. ton opon i współpracuje z Grupą Recykl od kilkunastu lat. Potencjalna akwizycja stanowi jeden z zakładanych nowych kierunków wzrostu w kolejnych latach.

16 maja rozpoczął proces badania stanu prawnego, finansowego oraz gospodarczego podmiotu z branży zbiorki oraz odzysku i recyklingu opon. W ciągu 30 dni od ich zakończenia, podejmie decyzję w sprawie złożenia oferty nabycia udziałów spółek. Spółka ma wyłączność na prowadzenie negocjacji przez okres sześciu miesięcy od przystąpienia do procesu due dilligence.

Z satysfakcją komunikujemy rozpoczęcie kluczowej fazy pierwszej potencjalnej zagranicznej transakcji M&A. Analizowany podmiot działa w naszym podstawowym obszarze biznesu i jest nam dobrze znany. Przy założeniu pozytywnych wyników badania oraz uzgodnienia parametrów transakcji zakładamy dzięki niej skokowy wzrost skali operacji biznesowych naszej spółki. W szczegółach m.in. umacniamy naszą pozycję
w regionie CEE, zyskujemy dostęp do dodatkowej podaży surowca, a jednocześnie będziemy bliżej nowych potencjalnych klientów zagranicznych
– mówi Maciej Jasiewicz, Prezes Zarządu Grupy Recykl S.A.

Źródłami finansowania transakcji, w razie decyzji o jej realizacji, będą środki własne, z ewentualnym wsparciem środkami pochodzącymi od instytucji finansowych zajmujących się dofinansowanie zbliżonych inwestycji oraz instrumenty o charakterze dłużnym. Zakładana struktura finansowania transakcji nie przewiduje podwyższenia kapitału zakładowego Grupy Recykl S.A. i przeprowadzenia emisji akcji.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

chiny

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...