BIZNESInkluzywność rynku pracy. Różnorodność jako strategia biznesowa

Inkluzywność rynku pracy. Różnorodność jako strategia biznesowa

Inkluzywność rynku pracy. Różnorodność jako strategia biznesowa

15 maja w Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie odbyła się konferencja „Różnorodność jako strategia biznesowa. Osoby niepełnosprawne w zespole pracowników”. Wydarzenie, którego organizatorem był : Urząd Pracy miasta stołecznego Warszawy, Business Centre Club oraz Feel Comfort Sp. z o.o. otworzyło  sześciomiesięczny projekt pilotażowy mający na celu zwrócenie uwagi na potencjał osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy, zidentyfikowanie i zniwelowanie rzeczywistych barier w ich zatrudnianiu oraz wsparcie przedsiębiorców we włączaniu osób niepełnosprawnych do zespołu pracowników.

Według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Polsce żyje około 3,1 mln osób z niepełnosprawnościami. Aż 2.5 mln osób z tej grupy nie pracuje i nie szuka pracy. Mniej niż 7,7% osób z niepełnosprawnościami w wieku produkcyjnym jest aktywnych zawodowo. Aktywizacja tej grupy jest obecnie niezmiernie istotna. W obliczu globalnych wyzwań, jakie stawia przed nami współczesny rynek pracy, który powinien być inkluzywny, jak również problemów niedoboru pracowników i wykorzystanie pełnego potencjału zawodowego tej grupy społecznej – inicjatywy, skierowane do osób niezatrudnionych, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, nabierają coraz większego znaczenia.

Pilotażowy projekt realizowany będzie przy współpracy z wybranymi podmiotami, zrzeszonymi w Business Centre Club.

Wiedza na temat barier w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami nadal jest znikoma. Wciąż brakuje też efektywnej platformy łączącej kandydatów, pracodawców i urzędy pracy. W obliczu rosnącej potrzeby równości i inkluzywności na rynku pracy, konieczna jest szeroka kampania informacyjna i obalenie stereotypów związanych z niepełnosprawnością. Wierzę, że takie projekty przyczynią się do zwiększenia otwartości biznesu na osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy. Dlatego cieszy mnie, że BCC jest parterem tego projektu – mówi Ewa Rzodkiewicz, Dyrektorka Loży Warszawskiej Business Centre Club.

Podczas konferencji poruszono między innymi kwestie takie jak: korzyści finansowe i społeczne związane z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami, a także wyzwania oraz sposoby ich pokonywania.

Wystąpienia uczestników konferencji pozwalały na zapoznanie się z możliwościami jakie mogą wnieść do aktywizacji osób z niepełnosprawnościami pracodawcy, organizacje pozarządowe, służby zatrudnienia oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Prezentacje dotyczyły praktycznych informacji na temat przygotowania pracodawców do budowy różnorodnych zespołów w pracy, finansowych instrumentów wsparcia a także doświadczeń pracodawców, którzy już osoby z niepełnosprawnościami zatrudniają. Zaprezentowane zostały także wyniki badań i statystyki związane z sytuacją osób niepełnosprawnych na rynku pracy – powiedziała Monika Fedorczuk, Dyrektor Urzędu Pracy m.st. Warszawy.

W trakcie pandemii firmy zatrudniały pracowników zdalnie. Rekrutacja odbywała się online. Do spotkania na żywo dochodziło po pewnym czasie i okazywało się, że ten nowy, dobry pracownik to osoba z niepełnosprawnością. Gdyby ten pracodawca wiedząc w momencie rekrutacji, że chodzi o osobę z niepełnosprawnością nie zdecydował się na współpracę to by popełnił błąd. Wyciągnijmy wnioski z tego przykładu i nie obawiajmy się zatrudniać – mówił Piotr Cieszewski, Zastępca Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

  • Bardzo cieszy mnie otwartość osób reprezentujących Warszawski Urząd Pracy do wspólnego działania. Rola instytucji wsparcia rynku pracy zmienia się na naszych oczach. Jako pracodawcy musimy wziąć w tym czynny udział, bo tak naprawdę sami jesteśmy odpowiedzialni za otoczenie wpływające na nasze biznesy. Kształtowanie inkluzyjnych, otwartych na osoby z niepełnosprawnościami środowisk, to jeden z fundamentów projektowania przyszłych miejsc pracy – podsumował Tomasz Szklarski, Prezes Zarządu Feel Comfort Sp. z o.o.

Swoimi doświadczeniami w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych z perspektywy pracodawcy i wieloletniego przedsiębiorcy podzielił się Cezary Gizka, Wiceprezes Business Centre Club, Kanclerz Loży Warszawskiej BCC.

– Jednym z najbardziej zaskakujących doświadczeń z początków mojej kariery zawodowej w branży gier, kasyn gry, było zatrudnianie osób niepełnosprawnych na wszystkich de facto stanowiskach w branży rozrywkowej – kasynach i hotelach w Las Vegas. W rozmowach z zarządami kasyn usłyszałem, że skoro wśród klientów jest wielu niepełnosprawnych to dlaczego nie miałoby ich być wśród  pracowników.  W kolejnych latach przenosiłem te doświadczenia z doskonałymi rezultatami do zarządzanych przeze mnie firm, budując zręby tego co dzisiaj nazywamy CSR i ESG. – powiedział Cezary Gizka.

W panelu dyskusyjnym wzięli udział pracodawcy zatrudniający osoby z niepełnosprawnością: Andrzej Szymonek – Pakar Service; Małgorzata Makowska – Auchan Polska Sp. z o.o., Andrzej Waszkowski – Citytech Sp. z o.o.; Robert Wojniak – Qulineo,  Adam Goździcki Sp.K. oraz Maksymilian Lewandowski – Clever Investment P. S.A.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

wybory

Trump vs Biden: jak wyniki wyborów mogą wpłynąć na różne sektory gospodarki USA

0
Temperatura wokół wyborów w USA rośnie, a dzięki wczesnemu zakończeniu walki o kandydaturę prezydencką w partiach, kampanie mogą rozpocząć się wcześniej niż zwykle. W swojej analizie ekspert Saxo przedstawia wstępne przewidywania dotyczące branż, które...