EKOLOGIAKomentarz PTEZ do projektu Europejskiego Standardu Zrównoważonego Raportowania (ESRS)

Komentarz PTEZ do projektu Europejskiego Standardu Zrównoważonego Raportowania (ESRS)

Komentarz PTEZ do projektu Europejskiego Standardu Zrównoważonego Raportowania (ESRS)

Na początku bieżącego roku (5 stycznia 2023 r.) weszła w życie Dyrektywa w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive). Dyrektywa obejmuje aktualizację i wzmocnienie przepisów dotyczących ujawniania przez przedsiębiorców informacji społecznych i środowiskowych – m. in. przekształca Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek (…).

Zakres raportowanych dotychczas informacji na temat wpływu działalności na obszary związane ze społeczeństwem, klimatem i środowiskiem rozszerzono o obowiązek publikacji danych na temat zgodności podmiotów z zasadami zrównoważonego rozwoju. Przy czym kluczowym elementem w ramach raportowania jest tzw. podwójna istotność, która dotyczy oddziaływania danego przedsiębiorstwa na otoczenie, jak również wpływu zrównoważonego rozwoju na sytuację finansową firmy. W założeniu takie rozszerzenie obowiązków sprawozdawczych ma być pomocne w ocenie wiarygodności przedsiębiorstw przez inwestorów, organizacje społeczne, konsumentów oraz innych zainteresowanych.

Zgodnie z CSRD od 1 stycznia 2024 r. duże podmioty i spółki notowane na giełdzie zobowiązane będą do cyklicznego publikowania sprawozdań odnoszących się do szeregu zagadnień ESG (Environmental, Social responsibility and corporate Goverance) (pierwsze raporty w 2025 r. i dotyczyć będą roku sprawozdawczego 2024). Do tej pory podmioty mogły korzystać z szeregu standardów raportowania do publicznej prezentacji wskaźników, np. popularny wśród organizacji standard GRI. W ślad za wejściem w życie CSRD, Komisja Europejska zamierza wdrożyć jednolity standard europejski w tym zakresie – ESRS (European Sustainability Reporting Standards).

Przygotowaniem ESRS zajęło się stowarzyszenie EFRAG (Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finansowej), które w ubiegłym roku opracowało projekt standardu i przekazało go do dalszych prac Komisji Europejskiej. Przygotowany pakiet ESRS składa się z 12 modułów tematycznych, dotyczących zakresu środowiskowego, społecznego (w tym pracowniczego) oraz ładu korporacyjnego, opracowanych bez wskazania konkretnych sektorów gospodarczych.

Projekt ESRS, który w stosunku do pierwotnej wersji złagodzono wprowadzając mechanizm dobrowolności w odniesieniu do publikacji informacji z wybranych obszarów, był konsultowany publicznie na przełomie czerwca i lipca 2023 r. W ramach tych konsultacji Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ) zgłosiło uwagi wypracowane i zebrane przez podmioty stowarzyszone. – W naszej ocenie, największe wyzwanie dla organizacji odnosi się przede wszystkim do trudności we wdrożeniu proponowanego standardu w wymaganym czasie. Zakres tematyczny jest szerszy niż np. stosowany powszechnie standard GRI, a dodatkowo sam standard zdefiniowany jest na wysokim stopniu ogólności. Jako trudności wskazujemy również kwestię braku przeprowadzenia analizy kosztów wdrożenia projektowanego standardu oraz trudności związane z przeprowadzeniem analizy istotności dla uzasadnienia publikacji danych lub jej braku – wskazał Michał Wróbel, Wiceprzewodniczący Zespołu PTEZ ds. ochrony środowiska i Główny Specjalista ds. ochrony środowiska w PGE Energia Ciepła S.A.

Pierwotnie Komisja Europejska planowała przyjąć ESRS w czerwcu 2023 r., jednak wobec zakończonych niedawno konsultacji uczyni to zapewne w najbliższym czasie.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...