GOSPODARKAKraje Europy Środkowo-Wschodniej a wyzwania gospodarcze

Kraje Europy Środkowo-Wschodniej a wyzwania gospodarcze

Kraje Europy Środkowo-Wschodniej a wyzwania gospodarcze

Kryzys spowodowany pandemią COVID-19 oraz niespokojne czasy wywołane wojną na Ukrainie bez wątpienia miały wpływ na europejskie gospodarki. Mimo to kraje Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polska, wykazały się odpornością. Aktualne raporty z Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie prezentują jednak nowe wyzwania – wysoką inflację, koszty obsługi długu publicznego oraz problematyczny spadek inwestycji.

Na XXXII Forum Ekonomicznym w Karpaczu, dr hab. Piotr Wachowiak, rektor SGH, podkreślił znaczenie pozyskania środków z Krajowego Planu Odbudowy dla zwiększenia konkurencyjności i nowoczesności polskiej gospodarki.

Chociaż kraje Europy Środkowo-Wschodniej rozwijają się w tempie przewyższającym średnią unijną (Polska z 2,9% wzrostu w latach 2020-2022, w porównaniu ze średnią unijną 0,9%), pojawiają się sygnały ostrzegawcze. Jak zauważa dr Mariusz Strojny, w III kwartale 2022 roku zaobserwowano spadek konsumpcji w Polsce, wskazujący na możliwe problemy gospodarcze.

W kontekście inwestycji Polska traci na tle innych państw regionu, w szczególności Czech i Węgier. Od 2008 roku obserwuje się spadek inwestycji w stosunku do PKB, co budzi poważne obawy wśród ekspertów.

Jednym z głównych problemów obecnych dla Polski i innych gospodarek regionu jest inflacja. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej doświadczyły w 2022 roku ponad dwukrotnie wyższej inflacji niż kraje starej Unii.

Zwiększenie inflacji wpłynęło na politykę pieniężną, prowadząc do wzrostu stóp procentowych. Ma to istotny wpływ na ekonomiczne sytuacje domów, co podkreślił dr hab. Piotr Wachowiak, wskazując na potrzebę spójności między politykami fiskalną a pieniężną.

Raport również zwraca uwagę na rosnące koszty obsługi długu publicznego, stanowiące wyzwanie w obliczu kryzysu.

Podsumowując, choć kraje Europy Środkowo-Wschodniej wykazują się odpornością w obliczu obecnych kryzysów, nowe wyzwania gospodarcze wymagają uwagi i strategicznego podejścia. Jak zauważył prof. Piotr Wachowiak, ważne jest, aby Polska i inne kraje regionu kontynuowały analizę sytuacji gospodarczej i podejmowały odpowiednie działania w zakresie polityki fiskalnej i pieniężnej. Wspomniany raport stanowi cenne źródło wiedzy dla decydentów, przedsiębiorców i ekspertów, dając pełny obraz gospodarczych realiów regionu.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

chiny

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...