GPWNowa strategia Grupy Kapitałowej GPW na lata 2023-2027

Nowa strategia Grupy Kapitałowej GPW na lata 2023-2027

Nowa strategia Grupy Kapitałowej GPW na lata 2023-2027

  • Nowa strategia GK GPW opiera się na 3 filarach wzrostu: obrót,  dane i technologia,  nowe modele biznesowe
  • W perspektywie lat 2023- 2027 GK GPW planuje osiągnąć średnioroczne przychody w wysokości 498 mln zł oraz średnioroczną EBITDA w wysokości 215 mln zł
  • Wzrost przychodów w 2027 r. vs. 2023 r. ma wynieść 157 mln zł, z czego 101 mln zł przypada na nowe inicjatywy strategiczne

Zarząd GPW, za zgodą Rady Giełdy, przedstawił 25 maja br. założenia nowej strategii Grupy Kapitałowej GPW. Strategia na lata 2023-2027 skupia się na trzech filarach wzrostu Grupy: obrót, dane i technologia, nowe modele biznesowe. W zakładanej perspektywie czasu GK GPW planuje osiągnąć średnioroczne przychody w wysokości 498 mln zł oraz średnioroczną EBITDA w wysokości 215 mln zł. Wzrost przychodów w 2027 r. vs. 2023 r. wyniesie 157 mln zł, z tego 101 mln zł przypada na nowe inicjatywy strategiczne.

Poprzednia strategia GPW zakładała, że podstawowy biznes i nowe inicjatywy mają takie samo znaczenie. W nowej strategii będzie to 80 proc. podstawowego biznesu i 20 proc. nowych linii. Mocno się koncentrujemy na naszym core biznesie, ale w zupełnie innym ujęciu. Będziemy go redefiniować i rozwijać o nowe inicjatywy – powiedział podczas konferencji Marek Dietl, prezes Zarządu GPW. – Jesteśmy też wciąż aktywni na polu fuzji i przejęć. Przyglądamy się spółkom technologicznym, związanym z rynkiem kapitałowym, cyberbezpieczeństwem, a także tym z branży giełdowej. Należy jednak pamiętać, że tych podmiotów jest bardzo mało. To, że udało się nam z Armeńską Giełdą Papierów Wartościowych zachęca nas do próbowania własnych sił. Każdy taki proces dużo nas uczy, podnosi poziom wiedzy zespołu – dodał.

Z myślą o inwestorach indywidualnych GPW planuje m.in. rozwój instrumentów pochodnych na rynku towarowym i finansowym oraz wprowadzenie nowych produktów na rozwijanych rynkach: GlobalConnect, ETF, ETC, ETN i in. Ponadto zamierza udostępniać przydatne dane, w tym ustrukturyzowane raporty spółek iXBRL, raportowanie ESG i indeksy sustainable finance oraz dedykowane produkty dla traderów. Ważnym elementem nowej strategii będzie też uruchomienie rynku obrotu stokenizowanymi aktywami niefinansowymi, platformy crowdfundingowej GPW oraz Warsaw Integrated Digital Exchange. Natomiast w obszarze technologicznym warszawska giełda planuje dalszy rozwój swoich rozwiązań, takich jak autorski system transakcyjny WATS, aplikacja do analizy mikro- i makrostruktury rynku TCA Tool, GPW STORK (służący do detekcji nadużyć na rynku) oraz chmurę GPW.

– Ważnym punktem w naszej nowej strategii jest rozwój produktów i usług związanych z danymi. Dane, które w tej chwili otrzymują inwestorzy i podmioty z rynku kapitałowego, sprowadzają się do oferty „market data”, czyli posesyjnych, rynkowych, przetworzonych. Natomiast uważamy, że w tym obszarze jest jeszcze dużo do zrobienia i chcemy się tym zająć w nowym horyzoncie strategicznym. Wierzymy, że to bardzo pomoże inwestorom i analitykom w skróceniu czasu przygotowania danych do analizy – wspomniała podczas swojego wystąpienia Izabela Olszewska, członek Zarządu GPW.

Z kolei w kontekście emitentów, GPW będzie kontynuowała wsparcie w obsłudze relacji inwestorskich, a także w aktywnościach związanych z ESG. Drogowskazem tych działań ma być Strategia ESG Grupy GPW 2025: „Razem dla zrównoważonego rozwoju”. Jedną z nowych inicjatyw jest natomiast Forum Wymiany Wiedzy, które będzie służyć uczestnikom polskiego rynku kapitałowego jako dopełnienie obecnej infrastruktury transferu wiedzy.

– Wdrożyliśmy strategię ESG dla naszej Grupy Kapitałowej i szkolimy pracowników we wszystkich filarach, jeśli chodzi o ochronę środowiska, kwestie pracownicze i związane z ładem korporacyjnym. Przygotowujemy już plany operacyjne i raport zintegrowany – poinformowała z kolei Monika Gorgoń, członek Zarządu GPW. – Zaimplementowaliśmy też z sukcesem system GRC (governance, risk, compliance), co pomogło nam poukładać procesy, powiązać je z regulacjami prawnymi. Stworzyliśmy bazę regulacji wewnętrznych, zewnętrznych i tzw. mapę compliance. Powiązaliśmy to wszystko z mechanizmami kontrolnymi, jak i właściwym zarządzaniem ryzykiem w tym obszarze. System jest już dostępny do komercjalizacji – dodała.

W latach 2023-2027 GK GPW będzie kontynuować transformację modelu operacyjnego, aby stopniowo zwiększać efektywność kosztową. W perspektywie najbliższych 5 lat, średniorocznie ok. 40% przychodów GK GPW będą stanowić tzw. przychody powtarzalne, czyli przychody niezależne od wartości obrotów instrumentami finansowymi, w tym m.in. usługi sprzedaży danych oraz regularne opłaty od emitentów. Pozwoli to na zwiększenie bezpieczeństwa finansowego spółki i przewidywalności jej wyników.

Nowa strategia zakłada, że w ostatnim roku osiągniemy marżę EBIDTA na poziomie 50 proc. To robi wrażenie, bo mówimy o naprawdę wysokich poziomach. O takich, jakie mają liderzy rynku. Należy zaznaczyć, że nasza średnia marża, która wyniesie 35 proc., też jest wysoka w okresie pięciu lat – podkreślił podczas prezentacji nowej strategii GK GPW Adam Młodkowski, członek Zarządu GPW. – Inicjatywy strategiczne nie tylko przynoszą nam przychody, ale także pomagają w zwiększeniu efektywności. To bardzo dochodowe inicjatywy. W ostatnim roku strategii będą one odpowiadały za 30 proc. wyniku – to istotna kwota. Głównymi dźwigniami wzrostu będzie rozwój podstawowych platform obrotu oraz nowe produkty i usługi związane z danymi.

W trakcie obowiązywania Strategii na lata 2023-2027, intencją Zarządu GPW jest rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu wypłat dywidend stosownie do rentowności i możliwości finansowych GPW, na poziomie 60-80% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej GPW za dany rok obrotowy. Strategia zakłada utrzymanie potencjału akwizycyjnego GK GPW. W przypadku braku realizacji akwizycji Zarząd może rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wskaźnik wypłaty dywidendy wyższy niż 60-80%.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

chiny

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...