SPORTShimano: dotacje do rowerów elektrycznych i poprawa infrastruktury kluczem do zwiększenia zainteresowania...

Shimano: dotacje do rowerów elektrycznych i poprawa infrastruktury kluczem do zwiększenia zainteresowania w Polsce

Shimano: dotacje do rowerów elektrycznych i poprawa infrastruktury kluczem do zwiększenia zainteresowania w Polsce

  • 48% respondentów uważa, że dotacja zachęciłaby ludzi do zakupu roweru elektrycznego
  • 63% respondentów uważa, że rowery elektryczne służą do dojazdu do pracy
  • 62% respondentów uważa, że rowery elektryczne są dla osób świadomych ekologicznie
  • 56% respondentów uważa, że infrastruktura rowerowa na ich obszarze uległa poprawie
  • 43% respondentów uważa, że dodatkowa infrastruktura rowerowa zachęci ludzi do kupowania/wynajmowania rowerów elektrycznych
  • 45% uważa, że koszty utrzymania są przyczyną zakupu/wynajęcia roweru elektrycznego

Badanie przeprowadzone wśród ponad 1000 osób w Polsce wykazało, że dodatkowa infrastruktura rowerowa zwiększająca bezpieczeństwo jest jednym z najważniejszych czynników zachęcających do zakupu i korzystania z e-bike’ów, w porównaniu z badaniem przeprowadzonym przed 12 miesiącami.

Badanie było częścią szerszego projektu obejmującego ponad 15 500 osób w 12 krajach Europy, realizowanego dla firmy Shimano, globalnego producenta komponentów rowerowych, które umożliwiają pokonywanie nieograniczonych dystansów. Wyniki wykazały również, że większość osób w Polsce (56%) uważa, że w ciągu ostatniego roku jakość infrastruktury rowerowej w ich okolicy uległa poprawie. Jest to korzystny wynik w porównaniu z opiniami mieszkańców całej Europy, gdzie średnio tylko 39% uważa, że lokalna infrastruktura uległa poprawie.

Pytani o czynniki, które teraz mogłyby stanowić większą zachętę do zakupu lub wypożyczenia e-bike’a w porównaniu do sytuacji sprzed 12 miesięcy, jako główne czynniki motywacyjne respondenci w Polsce wskazywali ułatwienie w formie dotacji do zakupu e-bike’a (48%), rosnące koszty utrzymania (45%) oraz dodatkową infrastrukturę (43%).

Badanie zostało przeprowadzone w celu sporządzenia tegorocznego wydania State of the Nation, corocznego raportu publikowanego przez Shimano, zawierającego analizę nastawienia mieszkańców Europy do e-bike’ów.

W całej Europie powody ekonomiczne, takie jak koszty utrzymania (47%) i dotacje do zakupu e-bike’ów (41%) były znacznie częściej wskazywane jako czynniki motywujące do częstszego korzystania z e-bike’a niż COVID-19 (18%). Stoi to w kontraście do ubiegłego roku, gdy 39% respondentów w całej Europie wskazywało, że rozważyłoby kupno lub użytkowanie e-bike’a, aby unikać transportu publicznego z powodu obaw związanych z Covid-19. Względy ekologiczne są wskazywane jako ważny czynnik motywujący przez 33% Europejczyków z krajów objętych badaniem.

Wśród osób wymieniających względy ekologiczne jako czynnik motywujący w całej Europie przewagę miały osoby w wieku 18-24 lata (37%), a także kobiety (36% w porównaniu z 30% wśród mężczyzn). Dużo większy odsetek takich osób był również widoczny we Włoszech (51%) i Hiszpanii (46%), co może mieć związek z ostatnimi anomaliami pogodowymi w obu krajach wywołanymi zmianami klimatu1.

Chcąc zrozumieć, jak ludzie postrzegają korzystanie z e-bike’ów, Shimano zadało następujące pytanie: Dla kogo Twoim zdaniem są przeznaczone e-bike’i? W Polsce bardzo duży odsetek badanych łączy je z osobami dojeżdżającymi do pracy, 63% w porównaniu ze średnim wynikiem 48% w całej Europie, a 62% uważa, że e-bike’i są przeznaczone dla osób obawiających się o środowisko naturalne. W Europie odsetek takich osób wyniósł średnio 52%.

Badanie wykazało również, że Polacy częściej niż przeciętnie w Europie oddają swój rower do serwisu, przy czym ponad jedna trzecia (36%) deklaruje, że zamierza to zrobić w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, a 56% z nich twierdzi, że jest to ważne, aby rower mógł służyć dłużej. Stosunkowo duża liczba Polaków wskazała, że jest właścicielem roweru — tylko 24% stwierdziło, że nie ma roweru (w porównaniu do średniej na poziomie 41%), co jest drugim wynikiem po Holandii, gdzie poziom posiadania jest bardzo wysoki.

— Z przyjemnością prezentujemy czwarty raport State of the Nation. Raport oparty na badaniach ankietowych przeprowadzonych wśród ponad 15 500 osób z całej Europy, a jego celem jest analiza czynników motywujących, którymi kierują się użytkownicy e-bike’ów oraz lepsze zrozumienie postaw wobec e-bike’ów i kolarstwa w szerszym ujęciu.

Wyniki są fascynujące i pozwalają nam zidentyfikować najważniejsze trendy na rynku. Świadomość osób, które mają kontakt z e-bike’ami (a nawet nastawienie wobec nich) w pewien sposób zmienia się na lepsze.

Mamy nadzieję, że ten raport będzie przydatnym narzędziem dla wszystkich osób w branży rowerowej i nie tylko oraz nadal będzie odgrywał rolę w rozwoju sektora e-bike’ów — Jonathan Davis, kierownik ds. PR i komunikacji w Shimano Europe.

Dane i raport: Wszystkie dane, o ile nie podano inaczej, pochodzą od firmy YouGov Plc. Całkowita wielkość próby wyniosła 15 792 osoby dorosłe w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji, Niemczech, Holandii, Włoszech, Austrii, Szwecji, Norwegii, Danii, Polski i Szwajcarii. Zbieranie informacji było prowadzone w okresie od 17 do 25 sierpnia 2022. Badanie zostało przeprowadzone online. Dla liczb uzyskanych z poszczególnych krajów przyjęto jednakową wagę, aby uzyskać wartość „średnią”.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

polski ład

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców: co dalej?

0
Przedsiębiorcy oczekują konkretów w sprawie opłacania tzw. składki zdrowotnej (po wielu latach polemik, obecnie coraz więcej jest stanowisk, że jest to po prostu podatek, a nie składka). Negatywne skutki „Polskiego Ładu” odczuwa wielu przedsiębiorców...