PRACA I KARIERAStres, niskie płace i brak docenienia - z problemami borykają się pracownicy...

Stres, niskie płace i brak docenienia – z problemami borykają się pracownicy korporacji

Stres, niskie płace i brak docenienia – z problemami borykają się pracownicy korporacji

Niewystarczające wynagrodzenie, stres oraz brak docenienia to trzy główne problemy, które w sferze zawodowej dotykają pracowników dużych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Wskazuje na nie odpowiednio 52, 45 i 42 proc. respondentów, którzy wzięli udział w badaniu zrealizowanym przez ICAN Institute na zlecenie VanityStyle. Lista obszarów, które sprawiają im trudności w codziennej pracy, jest jednak znacznie dłuższa.Infografika 01

Spośród około 2,4 milionów przedsiębiorstw niefinansowych zarejestrowanych w Polsce, jedynie 0,8 proc. to firmy średnie i duże. Pracuje w nich jednak prawie 5 milionów osób, co stanowi niemal połowę wszystkich zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw. Największym problemem w sferze zawodowej, na który wskazuje nieco ponad połowa badanych pracowników dużych i średnich firm, w tym 59 proc. ekspertów, 53 proc. pracowników fizycznych oraz 44 proc. kierowników, jest niewystarczające wynagrodzenie. Na drugim miejscu znalazł się odczuwany w pracy stres.

Stres nasz powszedni – i w domu, i w pracy!

Według danych zebranych na zlecenie VanityStyle, aż 45 proc. pracowników dużych i średnich firm w Polsce wskazuje na stres jako na jeden z istotnych czynników stwarzających im trudności sferze zawodowej. Z problemem tym mierzy się 49 proc. badanych kierowników i ekspertów. W przypadku pracowników fizycznych odsetek ten jest nieco mniejszy i wynosi 37 proc.

– Stres zaczyna stawać się jednym z dominujących aspektów naszego życia. Jak wynika z badań, 7 na 10 Polaków często lub bardzo często odczuwa stres, ponad ¼ stresuje się niemal codziennie, a blisko 9 proc. z nas stres nie opuszcza od dłuższego czasu mówi Joanna Skoczeń, prezes zarządu VanityStyle. Co istotne, w sferze zawodowej stres jest znacznie częściej czynnikiem problematycznym dla kobiet niż mężczyzn. W środowisku pracy odczuwa go 54 proc. respondentek i 36 proc. respondentów biorących udział w badaniu, które zrealizowaliśmy we współpracy z ICAN Institute – dodaje.

Co ciekawe, według badania zrealizowanego przez ICAN Institute z wiekiem w pracy stresujemy się coraz mniej. Stres jako istotny problem w sferze zawodowej wskazuje bowiem 51 proc. osób w wieku od 18 do 25 lat, 44 proc. respondentów w wieku od 36 do 45 lat oraz 39 proc. ankietowanych w wieku od 56 do 65 lat.

Niedoceniony, zmęczony i wypalony jak pracownik korpo?

Na trzecim miejscu listy problemów zawodowych, z którymi według badania zrealizowanego na zlecenie VanityStyle borykają się pracownicy dużych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, znalazł się brak docenienia. Wskazuje na niego 42 proc. ankietowanych, w tym 47 proc. kobiet i 37 proc. mężczyzn. Najczęściej czują się niedocenieni eksperci – 51 proc. w porównaniu do 41 proc. pracowników fizycznych i 34 proc. kierowników.

– W sferze zawodowej brak docenienia może przyjmować bardzo różne formy. To nie tylko pomijanie pracownika przy awansach lub premiach, ale także przeciążanie go obowiązkami, brak inwestycji w jego rozwój zawodowy i osobisty, czy wreszcie brak bieżącej komunikacji i dawania informacji zwrotnej odnośnie do wykonywanych przez niego zadań wyjaśnia Grzegorz Iwańczyk, trener, coach oraz autor książki „ZDALNIE STEROWANI – Jak sprawić, by rozwój osobisty przynosił realne zmiany w Twoim życiu?”.Tymczasem jedną z najskuteczniejszych i jednocześnie bezkosztowych form docenienia pracownika jest regularne udzielanie mu konstruktywnej informacji zwrotnej. Pracownik, który otrzymuje atencję, najczęściej wykazuje się większym zaangażowaniem i lojalnością, zarówno w stosunku przełożonego, jak i firmy. Regularna informacja zwrotna wpływa również na budowanie zdrowej, opartej na partnerskiej relacji współpracy z innymi osobami w firmie – dodaje.

Na kwestie, o których mówi Grzegorz Iwańczyk, zwracają uwagę także ankietowani, którzy wzięli udział w badaniu zrealizowanym na zlecenie VanityStyle. Przeładowanie obowiązkami to problem wskazywany przez 40 proc. z nich, w tym 50 proc. kierowników, 40 proc. ekspertów oraz 30 proc. pracowników fizycznych. Na brak przepływu informacji narzeka z kolei 37 proc. pracowników dużych i średnich przedsiębiorstw, a na wypalenie zawodowe i brak rozwoju zawodowego 26 proc. respondentów.

Wsparcie psychologiczne potrzebne w miejscu pracy

Pracownicy dużych i średnich przedsiębiorstw zapytani o to, jakie problemy sprawiają im trudności w codziennej pracy, wskazywali także na niedopasowane benefity pozapłacowe (23 proc.), brak poczucia sensu (21 proc.), konflikty w pracy (20 proc.) oraz zły stan zdrowia i choroby (po 8 proc. odpowiedzi). Choć na część problemów pojawiających się w sferze zawodowej nie mamy wpływu, to według ekspertów wiele z nich możemy starać się rozwiązywać we własnym zakresie.

– Z jednej strony pracownicy dysponują coraz większą siłę oddziaływania na pracodawców, co wynika m.in. z aktualnej sytuacji na rynku pracy. Z drugiej mają dostęp do bardzo wielu narzędzi, które mogą im pomóc chociażby w radzeniu sobie ze stresem, lepszą organizacją pracy czy podnoszeniem kwalifikacji. Warto z nich korzystać, ale także nie bójmy się prosić pracodawców o to, aby pomagali w rozwiązywaniu problemów, które stwarzają nam trudności w codziennej pracyprzekonuje Joanna Romanowska, psycholog, psychoterapeuta i wykładowca akademicki.

Jak twierdzi Joanna Romanowska, obecność psychologa czy coacha w organizacji może okazać się nieocenioną pomocą w podnoszeniu poczucia własnej wartości wśród pracowników, nauki motywowania ich do działania, przepracowania wielu blokad i trudności, które uniemożliwiają im dalsze działania. Warto zaproponować także spotkania grupowe w postaci szkoleń pracowników z zakresu kompetencji miękkich, jak chociażby umiejętności rozwiązywania konfliktów, efektywnej komunikacji, asertywności, radzenia sobie ze stresem, zarządzania sobą w czasie, czy chociażby zwykłe „zabawy integracyjne” tak bardzo potrzebne do zresetowania umysłu.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

polski ład

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców: co dalej?

0
Przedsiębiorcy oczekują konkretów w sprawie opłacania tzw. składki zdrowotnej (po wielu latach polemik, obecnie coraz więcej jest stanowisk, że jest to po prostu podatek, a nie składka). Negatywne skutki „Polskiego Ładu” odczuwa wielu przedsiębiorców...