FIRMYWyniki Mercedes-Benz za 2022 rok

Wyniki Mercedes-Benz za 2022 rok

Wyniki Mercedes-Benz za 2022 rok

  • Wzrost rentowności: znaczący wzrost zysku operacyjnego EBIT koncernu o 28%, do 20,5 mld euro (2021: 16,0 mld euro), wzrost obrotu o 12% – do 150 mld euro (2021: 133,9 mld euro).
  • Odporny model biznesowy: skorygowana rentowność sprzedaży (RoS) w segmencie Mercedes-Benz Cars sięga 14,6% (2021: 13,1%), a w segmencie Mercedes-Benz Vans 11,2% (2021: 8,3%), skorygowana rentowność kapitału własnego (RoE) Mercedes-Benz Mobility kształtuje się na poziomie 16,8% (2021: 22,0%) – pomimo wyzwań makroekonomicznych.
  • Kontynuacja transformacji: zapowiedź globalnej sieci ładowania, reorganizacja sieci produkcyjnej odpowiednio do skali produkcji pojazdów elektrycznych, dopuszczenie poziomu 3 zautomatyzowanej jazdy w Nevadzie, nawiązanie nowych partnerstw w celu pozyskiwania surowców i półprzewodników.
  • Wzrost dywidendy: propozycja 5,20 euro (2021: 5,00 euro).
  • Wykup akcji własnych: akcje o wartości do 4 mld euro zostaną wykupione w ciągu 2 lat.
  • Perspektywa na rok 2023: oczekiwany obrót koncernu na poziomie roku ubiegłego, EBIT nieco poniżej roku 2022, wolne przepływy pieniężne (free cash flow; działalność przemysłowa) na poziomie roku ubiegłego, skorygowana rentowność sprzedaży (RoS) Mercedes-Benz Cars w całym roku 2023 na poziomie od 12% do 14%, Mercedes-Benz Vans od 9% do 11% oraz skorygowana rentowność kapitału własnego (RoE) Mercedes-Benz Mobility na poziomie od 12% do 14%.

W minionym roku gospodarczym spółka Mercedes‑Benz Group AG (skrót giełdowy: MBG) w większym stopniu koncentrowała się na luksusowych samochodach osobowych i samochodach dostawczych klasy premium. W ten sposób, także dzięki konsekwentnemu utrzymywaniu dyscypliny kosztów, możliwe było zwiększenie obrotu o 12%, do 150,0 mld euro (2021: 133,9 mld euro), a koncernowego zysku operacyjnego EBIT o 28% – do 20,5 mld euro (2021: 16,0 mld euro).

W pierwszym roku po wydzieleniu Daimler Truck koncern Mercedes-Benz Group kontynuował transformację pośród wyzwań geopolitycznych i makroekonomicznych. Znakomite wyniki potwierdzają poprawę rentowności, pomimo że pandemia COVID 19 i utrudnienia w łańcuchu dostaw półprzewodników, a także skutki wojny prowadzonej przez Rosję przeciwko Ukrainie, nadal negatywnie wpływały na działalność biznesową.

Przekształciliśmy Mercedes-Benz w bardziej dochodową firmę. Kluczowe znaczenie mają koncentracja na pożądanych produktach oraz zdyscyplinowane zarządzanie marżą i kosztami. Choć nie możemy kontrolować wydarzeń makroekonomicznych i geopolitycznych, to jednak rok gospodarczy 2022 dowodzi, że obrany przez

nas strategiczny kierunek jest właściwy. Nasz zespół nie tylko osiągnął dobre wyniki finansowe, lecz także wzmocnił naszą dynamikę jako lidera technologicznego w dziedzinie elektrycznej i zautomatyzowanej jazdy. Kolejny rozdział naszej transformacji zaprezentujemy podczas konferencji Mercedes-Benz Strategy Update, która odbędzie się 22 lutego w Kalifornii. Skupi się ona na naszym własnym systemie operacyjnym „MB.OS”.

Ola Kaellenius, prezes zarządu Mercedes-Benz Group AG.

 

Mercedes-Benz Group* 4 kw. 2022 r. 4 kw. 2021 r. Zmiana 22/21  Rok

2022

Rok

 2021

Zmiana 22/21 
Obrót** 41 003 35 240 +16% 150 017  133 893  +12%
EBIT** 5 411 4 115 +31% 20 458  16 028  +28%
EBIT, skoryg.** 5 071 5 044 +1% 20 655 17 158 +20%
Zysk netto koncernu** 4027 2477 +63% 14 809 11 050 +34%
Free cash flow (działalność przemysłowa)** 2479 1421 +74% 8128 7880 +3%
Free cash flow (działalność przemysłowa), skoryg.** 2706 1615 +68% 9294 10 125 -8%
Zysk na akcję (EPS), w euro 3,72 2,24 +66% 13,55 10,00 +35%
* z działalności kontynuowanej

** w mln euro

 

 

Przyspieszenie transformacji

Mercedes-Benz rozszerzył swoją ofertę pojazdów z napędem akumulatorowo-elektrycznym do dziewięciu samochodów osobowych i czterech dostawczych, w tym nowego SUV-a EQS i nowego SUV-a EQE, a także zaprezentowanego niedawno nowego eSprintera. Na potrzeby zwiększenia skali produkcji bezemisyjnych samochodów osobowych i dostawczych dokonano reorganizacji sieci produkcyjnej Mercedes-Benz i zawarto nowe umowy z dostawcami. Mercedes-Benz będzie zaopatrywać się w ogniwa akumulatorowe z nowej fabryki Contemporary Amperex Technology Co, Limited (CATL) budowanej w Debreczynie na Węgrzech. Z kanadyjsko-niemieckim start-upem Rock Tech Lithium Inc. podpisano roczną umowę na dostawy średnio 10 tys. ton wodorotlenku litu. Ponadto Mercedes-Benz ogłosił szeroko zakrojone plany uruchomienia w Ameryce Północnej, Europie, Chinach i na innych kluczowych rynkach globalnej sieci ładowania akumulatorów z dużą mocą.

Inwestycje, wolne przepływy pieniężne i płynność finansowa

W roku gospodarczym 2022 wolne przepływy pieniężne w działalności przemysłowej wzrosły do 8,1 mld euro (2021: 7,9 mld euro). Płynność netto działalności przemysłowej wzrosła do 26,6 mld euro (na koniec 2021: 21,0 mld euro). Wartość inwestycji koncernu w środki trwałe wyniosła w całym roku 3,5 mld euro (2021: 4,6 mld euro*). Wydatki na badania i rozwój wyniosły 8,5 mld euro (2021: 9,1 mld euro*).

*W roku 2021 liczba ta obejmowała segment pojazdów użytkowych Daimler do momentu jego odłączenia i wydzielenia.

Wyniki dywizji

W trudnym otoczeniu makroekonomicznym sprzedaż Mercedes-Benz Cars wyniosła 2 040 719 pojazdów (+5%). W zgodzie ze swoją strategią ukierunkowaną na pojazdy elektryczne, Mercedes-Benz odnotował solidną sprzedaż pojazdów akumulatorowo-elektrycznych w liczbie 149 227 sztuk wraz ze smartem (+67%). W segmencie top-end sprzedaż wzrosła o 8% – napędzana sprzedażą Klasy S (+6%) i jej w pełni elektrycznej wersji EQS z liczbą ponad 23 400 sprzedanych pojazdów. Czwarty kwartał był najlepszym kwartałem sprzedaży tego w pełni elektrycznego modelu flagowego. Także Mercedes-Maybach odnotował nowy rekordowy rok ze wzrostem sprzedaży o 41%. Dobra sprzedaż Klasy C, najlepiej sprzedającego się GLC oraz nowego EQE przełożyła się na 9-procentowy wzrost sprzedaży w segmencie Core. Skorygowana rentowność sprzedaży (RoS) Mercedes-Benz Cars w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku wzrosła z 13,1% do 14,6%.

W czwartym kwartale świadoma decyzja firmy o realizacji płatności na rzecz wybranych dostawców oraz efekt premii inflacyjnej dla uprawnionych pracowników w Niemczech wpłynęły na niewielkie utrudnienia i skorygowaną rentowność sprzedaży na wciąż wysokim poziomie 13,4%.

Mercedes-Benz Cars 4 kw. 2022 r. 4 kw. 2021 r. Zmiana 22/21  Rok

2022

Rok

2021

Zmiana 22/21 
Sprzedaż, w szt. pojazdów 536 181 500 421 +7% 2 040 719 1 943 930 +5%
– w tym xEV 111 046 89 161 +25% 333 490 271 847 +23%
– w tym BEV 53 539 31 676 +69% 149 227 89 571 +67%
Obrót* 30 557 25 380 +20% 111 601 96 712 +15%
EBIT* 4243 3838 +11% 16 340 12 487 +31%
EBIT, skoryg.* 4088 3988 +3% 16 245 12 689  +28%
Rentowność sprzedaży (RoS), w % 13,9 15,1 -1,2 pkt proc. 14,6 12,9 +1,7 pkt proc.
Rentowność sprzedaży (RoS), skoryg., w % 13,4 15,7 -2,3 pkt proc. 14,6 13,1 +1,5 pkt proc.
CFBIT* 3104 1533 +102% 10 718 9344 +15%
CFBIT, skoryg.* 3233 1646 +96% 11 413 10 714 +7%
Wskaźnik cyklu konwersji gotówki, skoryg. 0,8 0,4  0,7 0,8
* w mln euro  

 

W segmencie Mercedes-Benz Vans całoroczna sprzedaż jednostkowa na całym świecie wyniosła 415 344 pojazdów (+8%) – dzięki szerokiej ofercie produktowej samochodów dostawczych do użytku biznesowego i prywatnego oraz pomimo trwających globalnych utrudnień w zakresie dostaw części i logistyki. W roku sprawozdawczym liczba sprzedanych elektrycznych samochodów dostawczych (eVan) wyniosła 15 000 sztuk (+15%), z czego około dwie trzecie stanowiły elektryczne samochody dostawcze do użytku komercyjnego. Skorygowany wskaźnik rentowności sprzedaży (RoS) segmentu Mercedes-Benz Vans wzrósł do 11,2% (2021: 8,3%). W roku 2022 zaprezentowano także w pełni elektryczne małe samochody dostawcze eCitan i EQT [zużycie energii elektrycznej w cyklu mieszanym (WLTP): 18,99 kWh/100 km; emisja CO2 (WLTP): 0 g/km]. Przed kilkoma dniami swoją premierę miał nowy eSprinter.

Mercedes-Benz Vans 4 kw. 2022 r. 4 kw. 2021 r. Zmiana 22/21  Rok

2022

Rok

2021

Zmiana 22/21 
Sprzedaż, w szt. pojazdów 122 733 111 499 +10% 415 344 386 239 +8%
Obrót* 5114 4122 +24% 17 217 14 735 +17%
EBIT* 670 256 +162% 1897 1143 +66%
EBIT, skoryg.* 501 294 +70% 1927 1229 +57%
Rentowność sprzedaży (RoS), w % 13,1 6,2 +6,9 pkt proc. 11,0 7,8 +3,2 pkt proc.
Rentowność sprzedaży (RoS), skoryg., w % 9,8 7,1 +2,7 pkt proc. 11,2 8,3 +2,9 pkt proc.
CFBIT* 665 519 +28% 1731 826 +110%
CFBIT, skoryg.* 740 592 +25% 2039 1581 +29%
Wskaźnik cyklu konwersji gotówki, skoryg. 1,5 2,0 1,1 1,3
* w mln euro    

Mercedes-Benz Mobility odnotował spadek wartości nowych transakcji do 58,0 mld euro (2021: 63,6 mld euro). Należy jednak zwrócić uwagę, że w roku 2021, do momentu wydzielenia segmentu pojazdów użytkowych, nowe transakcje obejmowały jeszcze transakcje działu Trucks & Buses. Na koniec 2022 r. wolumen umów osiągnął wartość 132,4 mld euro, czyli poziom analogiczny do końca poprzedniego roku. (2021: 133,7 mld euro). W porównaniu z rokiem poprzednim znacząco zrósł wolumen umów na kredytowanie i leasingowane pojazdów akumulatorowo-elektrycznych i hybrydowych. W roku 2022 skorygowany wskaźnik EBIT obniżył się do 2,4 mld euro (2021: 3,4 mld euro), głównie z powodu wzrostu kosztów ryzyka kredytowego na skutek pogorszenia perspektywy makroekonomicznej oraz wyższych kosztów refinansowania, a także mniejszego wolumenu po wydzieleniu się Daimler Truck. W efekcie skorygowana rentowność kapitału własnego (RoE) na poziomie 16,8% była niższa niż w roku poprzednim (2021: 22,0%).

 

Mercedes-Benz Mobility 4 kw. 2022 r. 4 kw. 2021 r. Zmiana 22/21 Rok

2022

Rok

2021

Zmiana 22/21 
Obrót* 6858 7246 -5% 26 954 27 941 -4%
Sprzedaż nowych produktów* 15 121 15 043 +1% 58 031 63 631 -9%
Wartość kontraktów (31.12)* 132 379 133 687 -1% 132 379 133 687 -1%
EBIT* 494 882 -44% 2428 3493 -30%
EBIT, skoryg.* 494 885 -44% 2428 3449 -30%
Rentowność kapitału własnego (RoE), w % 14,0 21,6 -7,6 pkt proc. 16,8 22,3 -5,5 pkt proc.
Rentowność kapitału własnego (RoE), skoryg., w % 14,0 21,7 -7,7 pkt proc. 16,8 22,0 -5,2 pkt proc.
* w mln euro  

 

Dywidenda i wykup akcji własnych

Zarząd i Rada Nadzorcza zaproponują Walnemu Zgromadzeniu w dniu 3 maja 2023 r. dywidendę w wysokości 5,20 euro na akcję (2021: 5,00 euro). Całkowita kwota wypłaty za rok 2022 odpowiadałaby wtedy sumie 5,6 mld euro (2021: 5,35 mld euro).

Firma ogłosiła zamiar wykupu za pośrednictwem giełdy własnych akcji o wartości maksymalnie 4 mld euro (z wyłączeniem kosztów ubocznych) w okresie do dwóch lat. Celem jest optymalizacja struktury kapitału i wygenerowanie wartości dla akcjonariuszy. Wykupione akcje zostaną następnie anulowane. Bardzo dobre wyniki operacyjne oraz utrzymująca się wysoka zdolność do generowania środków pieniężnych umożliwiają rozpoczęcie programu w marcu 2023 roku. Wykup zostanie sfinansowany przez Mercedes-Benz z oczekiwanej w przyszłości nadwyżki wolnych przepływów pieniężnych i jest w pełni zgodny z priorytetami strategicznymi firmy oraz jej polityką w zakresie dywidendy. Mercedes-Benz nadal koncentruje się na silnym ratingu inwestycyjnym i dąży do uzyskania oceny ratingowej A od głównych agencji. Kolejne szczegółowe informacje na temat programu wykupu akcji własnych zostaną ogłoszone oddzielnie przed jego rozpoczęciem.

Perspektywa

Gospodarka światowa zmaga się z wyjątkową niepewnością związaną z wydarzeniami geopolitycznymi i makroekonomicznymi, takimi jak wojna na Ukrainie, trendy w wymianie handlowej pomiędzy Chinami, Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi oraz dalszy przebieg pandemii COVID 19. Mogą one wywierać wpływ na łańcuchy dostaw oraz kształtowanie się cen surowców i energii. Na pogorszenie perspektyw wpływa ponadto utrzymująca się presja inflacyjna na konsumentów i przedsiębiorstwa oraz związane z nią podwyżki stóp procentowych ze strony banków centralnych, a także silniejsze spowolnienie wzrostu gospodarczego. Globalny niedobór półprzewodników ulega poprawie, choć nadal pozostają pojedyncze trudności, które mogą prowadzić do ograniczeń w dostawach.

Popyt zagregowany: W Europie poziom nowych zamówień jest bardziej umiarkowany, jednakże portfel zamówień wzmacnia sprzedaż w pierwszej połowie roku. W Stanach Zjednoczonych utrzymuje się popyt na dobrym poziomie. W Chinach skutki COVID 19 w czwartym kwartale wpływają również na nastroje w pierwszym kwartale. Jednak pierwsze sygnały wskazują na powrót dynamiki po chińskim Nowym Roku.

Prognoza sprzedaży: Według ostrożnych prognoz firma spodziewa się sprzedaży jednostkowej w segmencie Mercedes-Benz Cars na poziomie poprzedniego roku. Ogólnie oczekuje się lekkiego wzrostu sprzedaży pojazdów z segmentu top-end – dzięki nowemu SUV-owi EQS i innym przygotowywanym produktom, takim jak Mercedes-Maybach EQS SUV. Oczekiwany jest mniej więcej dwukrotny wzrost sprzedaży pojazdów z napędem akumulatorowo-elektrycznym (BEV). Firma spodziewa się skorygowanego wskaźnika rentowności sprzedaży (RoS) w przedziale od 12% do 14%. Założono lekki wzrost cen netto, kompensujący wzrost kosztów związanych z inflacją, przerwy w łańcuchach dostaw oraz wzrosty cen surowców. W segmencie pojazdów używanych spodziewany jest wynik handlowy nieznacznie niższy w stosunku do 2022 roku. Przewiduje się, że nakłady na badania i rozwój będą nieco wyższe niż w roku ubiegłym. Wartość inwestycji w środki trwałe powinna znacznie przekroczyć poziom ubiegłoroczny, głównie za sprawą platformy MMA.

Według przewidywań całkowita sprzedaż Mercedes-Benz Vans pozostanie na stabilnym poziomie, a skorygowana rentowność sprzedaży ukształtuje się w przedziale od 9% do 11%. Zakłada się stabilny wzrost cen netto, kompensujący wzrost kosztów związanych z inflacją, przerwy w łańcuchach dostaw oraz wzrosty cen surowców. Planowane inwestycje w środki trwałe oraz wydatki na badania i rozwój znacznie przekroczą poziom z poprzedniego roku ze względu na nakłady związane z przyszłą całkowicie elektryczną platformą VAN.EA.

Wolumen portfela Mercedes-Benz Mobility nieznacznie się zmniejsza. Skorygowany wskaźnik rentowności kapitału własnego na 2023 rok szacuje się w przedziale od 12% do 14%. Obejmuje to wydatki operacyjne (OpEx) związane z niedawno zapowiedzianą siecią ładowania.

Mercedes-Benz Group spodziewa się, że w 2023 roku obrót grupy utrzyma się na poziomie z poprzedniego roku. W nadal trudnym otoczeniu rynkowym w oparciu o rozwój segmentów koncern spodziewa się, że wskaźnik EBIT będzie nieco niższy od poziomu z poprzedniego roku. Jeśli chodzi o wolne przepływy pieniężne w działalności przemysłowej, Mercedes-Benz Group zakłada, że w 2023 roku utrzymają się one na poziomie roku poprzedniego. Spodziewane są wyższe niż w ubiegłym roku płatności podatkowe.

Mercedes-Benz Group oczekuje, że w 2023 roku średnia emisja CO2 floty nowych samochodów osobowych w Europie (Unia Europejska, Norwegia i Islandia) będzie znacznie niższa w porównaniu z rokiem poprzednim. Biorąc pod uwagę dalszą rozbudowę floty pojazdów elektrycznych, można założyć, że wymagania dotyczące emisji CO2 w Europie zostaną spełnione również w 2023 roku.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

chiny

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...