FINANSEDOTACJE„Zostań cyfrową ekspertką” – rusza nowy konkurs Ministerstwa Cyfryzacji

„Zostań cyfrową ekspertką” – rusza nowy konkurs Ministerstwa Cyfryzacji

„Zostań cyfrową ekspertką” – rusza nowy konkurs Ministerstwa Cyfryzacji

6 mln zł – tyle w ramach otwartego konkursu mogą otrzymać organizacje pozarządowe na finansowanie szkoleń z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) dla kobiet. Wnioski można składać do 29 marca. Maksymalna kwota dofinansowania to 857 tys. zł. O nowej inicjatywie, która ma zwiększyć liczbę specjalistek w branży teleinformatycznej, poinformował wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

– Profesjonalizm nie ma płci. Widoczne nierówności w udziale kobiet w grupie specjalistów ICT wynikają m.in. ze stereotypów. Dlatego tak istotne jest wsparcie dla kobiet w rozwoju zaawansowanych kompetencji cyfrowych – mówi Katarzyna Nosalska, dyrektorka Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych Ministerstwa Cyfryzacji.

Badania pokazują, że liczba ekspertek w zakresie ICT wciąż jest na niskim poziomie. Według danych Eurostatu w 2022 roku udział kobiet wśród specjalistów z tej dziedziny w Polsce wynosił 16,7 proc., zaś w UE – niewiele więcej bo 18,9 proc.

– Nikogo nie trzeba przekonywać, że kobiety są wyjątkowo zaangażowane w pracy i bardzo dobrze wykształcone. Ponad połowa osób, które studiują w Polsce to kobiety. Potrzebujemy ich profesjonalizmu i umiejętności również w branżach informatycznych. Ale studia to nie jedyna droga, zachęcamy również do szkoleń – chcemy je wspierać – powiedział wicepremier Krzysztof Gawkowski. – W Ministerstwie Cyfryzacji podejmujemy działania na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn. Dziś, 8 marca, w Dniu Kobiet, ogłaszamy start nowego konkursu, „Zostań cyfrową ekspertką”. To inicjatywa, która ma służyć upowszechnianiu i rozwijaniu zaawansowanych kompetencji cyfrowych wśród kobiet. Zachęcamy organizacje pozarządowe do składania ofert na realizację takich programów – dodaje wicepremier.

Szkolenia ICT dla kobiet

W ramach otwartego konkursu „Zostań cyfrową ekspertką” można uzyskać finansowanie na realizację projektów z ofertą specjalistycznych szkoleń:

  • w zakresie ICT dla kobiet (np. programowanie, big data, sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, testowanie systemów, internet rzeczy, cloud computing, analityka systemów, grafika komputerowa),
  • które odpowiadają zapotrzebowaniu na rynku pracy w danym obszarze ICT lub planowanym rozwojem branż w określonym regionie/kraju,
  • które wpłyną na podniesienie zaawansowanych kompetencji cyfrowych kobiet i na konkurencyjność uczestniczek szkoleń na rynku pracy.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Inicjatywa skierowana jest do organizacji pozarządowych prowadzących działalność statutową w zakresie edukacji lub szkoleń. Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji dla oferty na realizację zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 857 142,00 zł. Wkład własny nie jest wymagany. Do dofinansowania zostanie skierowana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów w danym makroregionie (1 oferta na 1 makroregion). Postępowanie konkursowe dopuszcza możliwość składania ofert wspólnych.

Kryteria oceny

Każda oferta złożona w konkursie musi spełnić kryteria formalne. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą oceniane pod względem merytorycznym.

Ocena merytoryczna dotyczy:

  • sposobu realizacji zadania (m.in. zakres merytoryczny szkoleń, tematyka szkoleń, uzasadnienie wyboru zakresu w kontekście zapotrzebowania na rynku pracy i trendów technologicznych);
  • kwalifikacji osób z udziałem których oferent będzie realizować zadanie publiczne;
  • możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta,
  • kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

chiny

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...