PRACA I KARIERA42% pracowników odmówiłoby awansu, by utrzymać dobre samopoczucie w pracy | Informacja...

42% pracowników odmówiłoby awansu, by utrzymać dobre samopoczucie w pracy | Informacja dla mediów

42% pracowników odmówiłoby awansu, by utrzymać dobre samopoczucie w pracy | Informacja dla mediów

Mimo dynamicznych zmian zachodzących na rynku pracy, to wciąż elastyczność – zaraz po wynagrodzeniach – ma największe znaczenie dla pracowników, wpływając na ich zadowolenie z pracy. Tegoroczna edycja raportu Talent Trends 2024, będącego największą i najbardziej kompleksową analizą talentów na świecie, opracowanego przez firmę rekrutacyjną PageGroup, pokazuje, że dla 45% badanych work-life balance wciąż stanowi najważniejszy aspekt kultury organizacyjnej. Co więcej, aby utrzymać dobre samopoczucie, nawet dwóch na pięciu kandydatów (42%) jest skłonnych odmówić awansu na wyższe stanowisko. Na pozytywny nastrój w pracy wpływa też możliwość bycia autentycznym, akceptowanym i szanowanym. Niestety Polska jest dopiero na początku drogi w tworzeniu w pełni otwartego i inkluzywnego biznesu.

Work-life balance jest dziś standardem

Raport Talent Trends 2024 „The Expectaion Gap” jasno wskazuje, że dla pracowników elastyczność nie jest tylko dodatkiem do pracy. Uzyskanie wyższego wynagrodzenia jest w prawdzie wciąż najważniejsze, ale istotna jest też równowaga pomiędzy życiem osobistym a zawodowym. Tendencja ta nie zmieniła się od ubiegłego roku. Wśród najistotniejszych aspektów elastyczności wyróżniają się elastyczne godziny pracy – ważne dla 69% respondentów. Na kolejnych miejscach znalazło się posiadanie pracy hybrydowej (68%) oraz możliwość pracy w pełni zdalnej (39%).

39% pracowników postrzega elastyczność jako czynnik decydujący przy rozważaniu możliwości zawodowych. Pracodawcy muszą więc dostosować się do oczekiwań talentów, aby przyciągnąć i zatrzymać w organizacji najlepszych specjalistów. Co więcej, w Polsce dwóch na pięciu (42%) kandydatów jest skłonnych odmówić awansu w celu utrzymania dobrego samopoczucia – to jednak jeden z najniższych odsetków w Europie (średnia wynosi 57%).

Tegoroczne badanie potwierdziło trend wzrostu świadomości kandydatów w obszarze zdrowia psychicznego i chęci zadbania o nie. Temat ten jest przedmiotem dyskusji w każdej szerokości geograficznej i Polska nie pozostaje wyjątkiem. W naszej ocenie przenikanie się życia zawodowego z życiem prywatnym i wzajemne oddziaływania między nimi nie przestanie interesować respondentów również w kolejnych latach – mówi Kacper Grabowski, Senior Director w Michael Page.

– Firmy, które wspierają work-life balance, mogą liczyć na większe zaangażowanie i efektywność swoich zespołów. Jak wynika z raportu Talent Trends 2024, elastyczność pracy oraz równowaga między życiem zawodowym a osobistym przyciągają najlepsze talenty i przyczyniają się do ich długoterminowego zatrzymania w organizacji – dodaje Rafał Olczak, Senior Manager w Michael Page.

Powrót do biur tylko w modelu hybrydowym

Po okresie pandemii i konieczności pozostawania w domu, pracownicy na nowo docenili korzyści płynące ze spotkań i pracy w przestrzeniach biurowych. Szczególnie młodsze osoby, rozpoczynające dopiero karierę zawodową, dostrzegają korzyści z pracy w części stacjonarnej, np. lepsze perspektywy rozwoju czy okazję do uczenia się od swoich koleżanek i kolegów.

Nic więc dziwnego, że coraz więcej firm stawia na pracę hybrydową. Obecnie 53% ankietowanych pracuje w tym modelu, 30% w pełni z biura, zaś 11% zdalnie. Model hybrydowy okazał się być dobrym wyznacznikiem przy tworzeniu nowoczesnych miejsc pracy. Łączy bowiem elastyczność, wynikającą z możliwości pracy z domu oraz okazję do bezpośrednich kontaktów w biurze.

Gorącym tematem ostatnich lat jest również oczywiście kwestia pracy stacjonarnej i zdalnej. W ostatnich 12 miesiącach zauważyliśmy jednoznaczny trend powrotu do biur zainicjowany przez pracodawców. Nasze badanie pokazuje jednak wyraźnie, że pracownicy, jeśli w ogóle, wracają tam niejako z przymusu, a nie własnej potrzeby czy chęci – komentuje Kacper Grabowski.

Spośród osób, które pracują w modelu hybrydowym, 37% badanych pracuje stacjonarnie więcej niż rok temu. Główną przyczyną powrotu do tego trybu pracy są zmiany w polityce firmy lub bardziej restrykcyjne wytyczne (56%). Innymi są wzrost liczby spotkań na żywo (26%) oraz wybór tej formy ze względu na kolegów i koleżanki, którzy również w taki sposób pracują (21%).

Wartości DE&I w polskich firmach

Polski biznes jest wciąż na początku wdrażania kwestii różnorodności, równości i inkluzywności (DE&I – ang. diversity, equity, and inclusion) do kultury wewnątrz organizacji.

– Chociaż polskie firmy zaczynają wdrażać zasady DE&I, pracownicy często dostrzegają rozbieżności między promowanymi ideami a rzeczywistością. Z raportu Talent Trends 2024 wynika, że tylko 32% badanych czuje się autentycznym sobą w pracy, a jedynie 14% uważa swoje miejsce pracy za inkluzywne – podsumowuje Rafał Olczak.

Istotnym problemem są też uprzedzenia w miejscu pracy. Według raportu Talent Trends 2024 16% badanych zostało poddanych stereotypom, 15% doświadczyło mikroagresji, zaś 12% pracowników zostało zmarginalizowanych lub potraktowanych niesprawiedliwie.  Dyskryminacja dotyczyła przede wszystkim wieku (44%), płci (24%) oraz stanu cywilnego (19%). Kobiety doświadczają uprzedzeń częściej niż mężczyźni. Największa różnica widoczna jest w przypadkach stereotypowego traktowania: aż 30% kobiet w Polsce doświadczyło tego rodzaju zachowań, zaś wśród mężczyzn odsetek wyniósł 9%.

Zaledwie 33% osób doświadczających dyskryminacji w Polsce decyduje się na zgłoszenie tego faktu. Firmy potrzebują więc stworzenia lepszych struktur wsparcia, aby każdy pracownik mógł zostać wysłuchany. Młodzi Polacy, szczególnie dwudziestolatkowie oraz kobiety to grupy zwykle bardziej zaangażowane w proces zmian, których głos warto wziąć pod uwagę w procesie tworzenia strategii DE&I. Otwartość i dialog może przyczynić się do znaczących zmian i pomóc w budowaniu kultury solidarności i inkluzywności w organizacjach.

Metodologia

Wszystkie dane, o ile nie wskazano w raporcie inaczej, pochodzą z ankiety internetowej przeprowadzonej przez PageGroup i UNLIMITED. Badaniu poddano blisko 50 000 respondentów z całego świata. Badanie ankietowe przeprowadzono między 26 listopada a 11 grudnia 2023 r.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

polski ład

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców: co dalej?

0
Przedsiębiorcy oczekują konkretów w sprawie opłacania tzw. składki zdrowotnej (po wielu latach polemik, obecnie coraz więcej jest stanowisk, że jest to po prostu podatek, a nie składka). Negatywne skutki „Polskiego Ładu” odczuwa wielu przedsiębiorców...