FIRMYAon Polska otworzył jednostkę odpowiedzialną za transakcje M&A. Na jej czele stanął...

Aon Polska otworzył jednostkę odpowiedzialną za transakcje M&A. Na jej czele stanął Piotr Niczko

Aon Polska otworzył jednostkę odpowiedzialną za transakcje M&A. Na jej czele stanął Piotr Niczko

  • Aon Polska powołał samodzielną komórkę – AMATS Polska, będącą częścią struktury AMATS CEE – do obsługi klientów w zakresie transakcji M&A.
  • Nowa jednostka w strukturach brokera odpowiada za operacje w Polsce i pozostałych krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej.
  • Nowo utworzonym działem kieruje Piotr Niczko, starszy broker wyspecjalizowany w obsłudze fuzji i przejęć.
  • Zakres usług obejmuje m.in. ubezpieczenie oświadczeń i zapewnień sprzedającego (W&I), ubezpieczenia tytułu prawnego do nieruchomości lub udziałów w spółce (Title Insurance), ubezpieczenie ryzyk podatkowych (Tax Insurance), ubezpieczenie ryzyk środowiskowych (Environmental Impairment Liability Insurance), a także nowość na polskim rynku ubezpieczeniowym – ubezpieczenie od ryzyka sporów sądowych, administracyjnych czy arbitrażowych (Litigation Risk Insurance).

Polski rynek transakcji M&A jest największy w regionie CEE – zarówno pod kątem wartości, jak i wolumenu transakcji. Mając na względzie globalne trendy oraz prognozowaną dynamikę rozwoju Polski w najbliższych latach, Aon Polska zdecydował się na powołanie odrębnej komórki w zakresie zabezpieczania procesów fuzji i przyjęć. Kierowana przez Piotra Niczko AMATS Polska jest w strukturach brokera centralą obsługi obszaru M&A w regionie. Wspierają ją oddziały na Węgrzech, w Czechach oraz we Frankfurcie.

Decyzja firmy o otwarciu w Polsce hubu wyspecjalizowanego w transakcjach M&A potwierdza szybko rosnące znaczenie naszego kraju, jak i całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. To znacząca zmiana, ponieważ do tej pory Aon obsługiwał oczywiście fuzje i przejęcia w naszym regionie, ale robił to za pośrednictwem brokerów działających w centrali Aon w Londynie. Dziś dysponujemy zespołem, który rozumie lokalną specyfikę, kontekst kulturowy i ma większe możliwości budowania bezpośrednich relacji z klientami. To klucze do sukcesu w naszym obszarze – mówi Piotr Niczko…

Piotr Niczko dołączył do Aon Polska w sierpniu 2023 r. z zadaniem zbudowania od podstaw, a następnie prowadzenia komórki odpowiedzialnej za transakcje M&A.  Piotr Niczko jest z wykształcenia prawnikiem – radcą prawnym zrzeszonym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Jego ponad 10-letnie doświadczenie prawnicze, obejmuje m.in.: doradztwo na rzecz funduszy inwestycyjnych oraz klientów korporacyjnych w zakresie obsługi transakcji na rynku nieruchomości komercyjnych uzyskane w dwóch międzynarodowych kancelariach prawniczych, tj. Dentons (dawniej: Salans) oraz DLA Piper. W ramach tej pracy Piotr doradzał także międzynarodowym zakładom ubezpieczeniowym, takim jak AIG oraz Tokio Marine HCC w ramach procesu underwritingu. Piotr zdobył także doświadczenie prawnicze na globalnym rynku swapów oraz derywatów w ramach pracy dla amerykańskiej firmy State Street.

Kompleksowe zabezpieczenie procesu M&A

Sztandarowym produktem na rynku M&A, który oferuje AMATS Polska w ramach tzw. rozwiązań transakcyjnych, jest znane od lat ubezpieczenie W&I (Warranty & Indemnity Insurance) – ochrona w zakresie oświadczeń i zapewnień sprzedającego. Ubezpieczenie pozwala sprzedającemu na tzw. clean exit, czyli wyjście z inwestycji „na czysto”, bez jakichkolwiek ryzyk pozostających w organizacji, które mogłyby powodować biznesowe problemy nawet przez wiele lat od zakończenia transakcji. Takie ryzyka przenoszone są na niezależny podmiot trzeci, tj. ubezpieczyciela.

Z doświadczenia Aon na rynku międzynarodowym wynika, że coraz bardziej popularne stają się także pozostałe rozwiązania przeznaczone dla tzw. ryzyk znanych/zidentyfikowanych. Title Insurance – ubezpieczenie tytułu prawnego do nieruchomości lub do udziałów/akcji w spółce oraz Tax Insurance (ubezpieczenie ryzyk podatkowych) zabezpieczające przed realizacją ryzyk podatkowych na transakcji. Oprócz nich w portfelu AMATS Polska znajdują się także produkty uważane do tej pory za niszowe, jak ubezpieczenie ryzyk środowiskowych (Environmental Impairment Liability Insurance) oraz nowość na polskim rynku ubezpieczeniowym, tj. Litigation Risk Insurance – ubezpieczenie od ryzyka sporów sądowych, administracyjnych czy arbitrażowych.

Szacujemy, że dynamika w sektorze M&A, a co za tym idzie również w sektorze ubezpieczeń transakcyjnych, będzie zdecydowanie rosła. Pogłębia się świadomość głównych graczy rynkowych, ale także ich doradców, w zakresie dostępności produktów oferowanych przez brokerów na rynku M&A. W konsekwencji, przewidujemy sukcesywne zwiększanie się udziału Aon Polska w rynku ubezpieczeń transakcyjnych zarówno w Polsce, jak i w regionie CEE – dodaje Piotr Niczko.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

chiny

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...