sobota, 23 października, 2021
BEZPIECZEŃSTWOBranża elektroniczna i Federacja Konsumentów ostrzegają, jak bezpiecznie kupować w sieci

Branża elektroniczna i Federacja Konsumentów ostrzegają, jak bezpiecznie kupować w sieci

-

Branża elektroniczna i Federacja Konsumentów ostrzegają, jak bezpiecznie kupować w sieci

Związek Cyfrowa Polska oraz Federacja Konsumentów wspólnie przestrzegają klientów, jak nie paść ofiarą oszustów internetowych kupując sprzęt elektroniczny w sieci. Apel ma związek z wydanym przez UOKiK oświadczeniem w związku z niekorzystnymi wobec konsumentów procederami stosowanymi przez nieuczciwych sprzedawców.

Oto 5 kroków, jak ochronić się przed oszustwem w sieci podczas zakupów elektroniki:

 1. Sprawdź, czy na kupowany sprzęt jest wystawiona umowa sprzedaży.
 2. Sprawdź, czy faktura bądź inny dokument potwierdzający zakup zawiera 23 proc. VAT. Sprzedawcy czasem jako potwierdzenie zakupu dają np. fakturę VAT marżę, paragon 0% VAT lub inne potwierdzenie, które nie spełnia standardów faktury. Nie jest więc dowodem zakupu.
 3. Warto sprawdzić w treści umowy, jak będą rozstrzygane ewentualne spory, np. czy właściwy do tego sąd znajduje się na terytorium Polski – taka informacja najczęściej znajduje się na końcu umowy.
 4. Sprawdź, czy telefon nie pochodzi z kradzieży. Tu warto posłużyć się internetową bazą skradzionych telefonów: kradzionytelefon.pl, na której należy wpisać numer IMEI sprawdzanego telefonu.
 5. Sprawdź, czy telefon nie jest niespłacony. To dotyczy telefonów, które zostały wzięte na abonament u danego operatora i nie zostały spłacone. Jeśli kupimy taki telefon, nawet w dobrej wierze, to niestety prawnie nie jesteśmy jego właścicielem. Dlatego warto sprawdzić IMEI kupowanego telefonu na stronie operatorów, m.in. na: http://www.t-mobile.pl/c/sprawdzenie-imei oraz https://www.plus.pl/formularze/formularz-imei.

Konsekwencje niesprawdzonego zakupu

 1. Ważne, by umowa sprzedaży urządzenia rzeczywiście dotyczyła kupowanego przez nas produktu. Niestety zdarza się, że nieuczciwi sprzedawcy zamiast umowy sprzedaży oferują, np. umowę najmu „kupowanego” urządzenia albo umowę sprzedaży usługi, np. „najmu”. Umowa musi wprost dotyczyć przedmiotu, który kupujemy. W przeciwnym wypadku, np. jeśli zakupisz usługę najmu przedmiotu, nie jesteś prawnie jego właścicielem. A to oznacza, że w przypadku awarii, możesz nie mieć prawa do gwarancji czy rękojmi w zakresie w jakim prawo takie miałaby osoba, która kupiła sprzęt na podstawie umowy sprzedaży (rękojmia wynikająca z umowy najmu nie pokrywa się z zakresem rękojmi z tytułu zakupu sprzętu).
 2. Ponadto w przypadku zakupu usługi najmu nie będziesz mógł w sposób prawnie skuteczny dokonać dalszej sprzedaży swojego urządzenia, gdyż nigdy nie byłeś jego właścicielem.
 3. Problemy z gwarancją mogą pojawić się również, gdy nie dysponujemy paragonem lub fakturą z 23-proc. VAT. A niestety, najbardziej atrakcyjne cenowo oferty najczęściej oferują np. fakturę VAT marżę, paragon 0% VAT lub inne potwierdzenie, które nie spełnia standardów faktury. Nie jest więc dowodem zakupu. Bo zgodnie z polskim prawem, żeby spełnić warunki gwarancji, należy okazać dowód zakupu, w szczególności: paragon lub fakturę.
 4. W przypadku, kiedy nie będziemy właścicielem urządzenia, bo „kupiliśmy” jedynie ofertę najmu, a firma użyczająca nam taki sprzęt np. bankrutuje, to mimo zakupu w dobrej wierze, wierzyciele mogą doprowadzić do zajęcia tak zakupionego sprzętu.
 5. Jeżeli nabyliśmy sprzęt, który wcześniej nie został spłacony np. u operatora sieci istnieje ryzyko, że zostanie on zdalnie zablokowany przez takiego operatora.
 6. Uwaga: Kupując sprzęt niewiadomego pochodzenia, możesz się nieświadomie narazić na odpowiedzialność karną za paserstwo, gdyż kodeks karny przewiduje odpowiedzialność za tzw. paserstwo nieumyślne.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Advertisment -

POLECAMY

polska raport

Ponad 40% badanych chce wyższych podatków dla zagranicznych firm działających w Polsce

0
Blisko połowa Polaków uważa, że zagraniczne firmy, prowadzące działalność gospodarczą w Polsce, powinny płacić u nas wyższe podatki niż podmioty mające wyłącznie krajowy kapitał. Ale niemal co trzecia osoba jest przeciwnego zdania. Za zmianami...
ministerstwo finansów

Zasady ustalania rezydencji podatkowej na podstawie objaśnień MF z 29 kwietnia 2021 r.

0
W dniu 29 kwietnia 2021 r. zostały wydane objaśnienia podatkowe dotyczące rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce. Objaśnienia nie mają charakteru aktów powszechnie obowiązującego prawa, niemniej stanowią instrukcję postępowania dla...
Remote controlled drone taking off from warehouse to deliver package

SAS wskazuje 4 obszary rozwoju biznesu w 2021 roku

0
Jednym z głównych wniosków pojawiających się w podsumowaniach minionego roku jest ogromny wpływ pandemii na przyspieszenie procesów cyfrowej transformacji. COVID-19 potwierdził, że technologia jest kluczowym narzędziem w obszarze ochrony zdrowia, ekonomii, a także ekologii....