TRANSPORT I LOGISTYKAFlota pod kontrolą – fireTMS z odsieczą dla przewoźników

Flota pod kontrolą – fireTMS z odsieczą dla przewoźników

Flota pod kontrolą – fireTMS z odsieczą dla przewoźników

Firma transportowa, która chce usprawnić pracę oraz uporządkować kwestie związane z planowaniem i organizacją zleceń, może korzystać z systemu fireTMS. Pozwala on m.in. monitorować wszystkie etapy realizacji zleceń, zaplanować trasę i oszacować jej rentowność czy analizować koszty floty.

System fireTMS jest dużym wsparciem w codziennej pracy firm transportowych i spedycji. Na blogu fireTMS można znaleźć artykuły na tematy z branży TSL, w tym na temat transportu bilateralnego.

Istota transportu bilateralnego

Jednym z rodzajów transportu w przewozach międzynarodowych jest transport bilateralny. Polega on na wykonywaniu usługi przewozu pomiędzy krajami, które zawarły wzajemną umowę. Siedziba przewoźnika musi znajdować się w jednym z państw, które ją podpisały. Polska jako członek UE może wykonywać tego rodzaju tranzyt z krajami członkowskimi. Kraje poza Unią, z którymi również  mamy umowy to Albania, Armenia, Białoruś, kraje byłej Jugosławii, Irak, Iran, Jordania, Kazachstan, Kirgizja, Mołdawia, Rosja, Syria, Tunezja, Turcja, Ukraina i  Uzbekistan. 

Rodzaje przewozów bilateralnych

Wśród przewozów bilateralnych wyróżniamy kilka kategorii. Bilateralny transport i przejazd „na pusto” polega na dostarczeniu towaru do państwa docelowego oraz powrocie po rozładunku do bazy pustym samochodem. Jest to najmniej korzystna forma tranzytów i dlatego najrzadziej wykonywana. Przewóz bilateralny z dodatkowymi załadunkami i rozładunkami jest określany przepisami Pakietu Mobilności. W myśl tych przepisów, podczas trasy do kraju docelowego, można dokonać jednego dodatkowego załadunku. Towary z niego pochodzące na kolejnym etapie są rozładowane w innej lokalizacji, a kierowca dociera z pierwotnym załadunkiem do punktu końcowego trasy. Wracając na pusto ponownie, może przyjąć jeden załadunek. Zostaje on dostarczony do kraju, z którego transport miał punkt startowy, czyli do bazy. Kolejną kategorią są przewozy bilateralne cross-trade. Tzw. przewozy krzyżowe odbywają się wówczas gdy są wykonane między dwoma krajami, z których żaden nie jest siedzibą przewoźnika. Wtedy dopuszczalne jest dokonywanie kilku załadunków i rozładunków w różnych krajach, a towar z ostatniego trafia docelowo do kraju przewoźnika. Ostatni przykład przewozów bilateralnych to kabotaż, polegający na przemieszczaniu towaru między dwoma punktami w kraju, który nie jest siedzibą przewoźnika. Takich przewozów można dokonać trzykrotnie w ciągu 7 dni. Końcowy załadunek jest z kolei transportem kierowanym do kraju-siedziby przewoźnika. 

Przewozy bilateralne w ujęciu przepisów Pakietu Mobilności

Od 2 lutego 2022 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy w zakresie wynagrodzeń dla kierowców na trasach międzynarodowych. Kierowca powinien w myśl nowych ustaleń otrzymywać wynagrodzenie minimalne obowiązujące w kraju, na którego terenie świadczy pracę. Przepisy te nie obejmują przewozów bilateralnych i tranzytów. Etapy bilateralne są wyliczane wg stawek kraju, w którym zlokalizowana jest siedziba firmy. Wyjątek stanowią przewozy cross-trade lub kabotaż. 

Po więcej informacji zapraszamy tutaj: https://firetms.com/pl/blog/transport-bilateralny-co-to-jest-i-na-czym-polega-2.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...