FIRMYFabrity Holding w I kw. 2024 r.: inwestycje w rozwój oferty, ...

Fabrity Holding w I kw. 2024 r.: inwestycje w rozwój oferty, przejęcie Panda Group i dwucyfrowe wzrosty

Fabrity Holding w I kw. 2024 r.: inwestycje w rozwój oferty, przejęcie Panda Group i dwucyfrowe wzrosty

Technologiczna Grupa Fabrity Holding (GPW: FAB) wyraźnie zwiększyła skalę działania i zysk operacyjny pomimo wymagającego otoczenia w branży IT i niekorzystnej zmiany kursu EUR/PLN. Pierwszy kwartał 2024 roku to również okres inwestycji w obszar „Generative AI”, w rozwój własnej platformy low-code Fastive. Do Grupy Fabrity dołączyła także Panda Group, specjalizująca się w rozwiązaniach e-commerce.

Grupa Fabrity Holding zanotowała w pierwszym kwartale br. 18,9 mln zł przychodów ze sprzedaży usług (+17% rdr) i wypracowała 1,8 mln zł (+12% rdr) zysku operacyjnego. Niemal w całości rezultaty te wypracował segment Software, do którego należą spółka zależna Fabrity oraz Panda Group.

–  Możemy pochwalić się solidnymi wynikami, które mają tym bardziej pozytywny wydźwięk, jeśli popatrzymy na Grupę Fabrity Holding przez pryzmat eksportera usług IT. Nastąpiło przecież pogorszenie koniunktury w szerokiej branży IT, a wynikom eksporterów ciąży umocnienie złotego. My natomiast pomimo tych okoliczności potrafiliśmy iść do przodu. Liczymy, że kolejne okresy będą również tak owocne, jakkolwiek jesteśmy świadomi osłabienia rynku i też je odczuwamy podkreśla Tomasz Burczyński, Prezes Zarządu Fabrity Holding S.A.

Segment software

W segmencie software nie tylko obserwowane były wzrosty nominalnych wartości przychodów i wyniku operacyjnego, ale również poprawie uległa rentowność produkcji, na którą, pomimo negatywnego wpływu kursu EUR/PLN, korzystnie wpływały wzrosty stawek nominalnych, polepszenie efektywności pracy na niektórych projektach realizowanych w modelu „fixed-fee” lub modelu hybrydowym, spadek presji płacowej na rynku specjalistów i inżynierów IT oraz optymalizacja bazy kosztów produkcji. Rentowność na poziomie wyniku operacyjnego poprawiła się dzięki optymalizacji kosztów pośrednich i usług wparcia, w związku z zakończeniem okresu przejściowego po sprzedaży spółek segmentu marketingowego. Dzięki synergiom po dołączeniu do Fabrity w połowie lutego br. spółki Panda Group, dodatkowy pozytywny wpływ miało również powiększenie bazy, do której odnoszone są koszty wspólne.

Wzrost przychodów ma swoje źródło przede wszystkim w poszerzaniu dotychczasowych kontraktów lub w zawieraniu nowych kontraktów z obecnymi największymi klientami spółki. Obecna sytuacja rynkowa nie sprzyja szybkim wzrostom przychodów w oparciu o kontrakty pozyskiwane od nowych klientów, co było typowe dla całej branży w latach 2020-2022. Mimo to spółka Fabrity zauważyła ożywienie w zakresie zapytań od nowych klientów oraz wzrost liczby składanych ofert, choć istotniejszy wpływ tego faktu na wyniki może być odsunięty w czasie.

Główne obszary rozwoju oferty i kompetencji realizowane w Fabrity w pierwszym kwartale 2024 roku dotyczyły obszaru „Generative AI” przy wykorzystaniu usług OpenAI i platformy chmurowej Azure. Mimo że rozwiązania przygotowywane przez Fabrity mają bardzo wiele zastosowań, klienci wskazują najczęściej na potrzeby związane ze wsparciem zarządzania specyficzną wiedzą dziedzinową np. z zakresu projektowania nowych produktów czy z obszaru obsługi klienta.

Fabrity kontynuowała również inwestycję w Fastive – własną platformę low-code. W związku z zakończeniem prac nad wersją 8.0, w najbliższych miesiącach firma planuje zwiększać nakłady na działania związane z pozyskiwaniem nowych klientów i realizacją większej liczby wdrożeń. Jednocześnie nowa wersja platformy daje bardzo duże możliwości pozyskania nowych przychodów od dotychczasowych klientów, wynikających z migracji na aktualną wersję platformy i rozwoju na niej nowych aplikacji biznesowych.

W połowie lutego br. Fabrity przeprowadziła transakcję zakupu 51% udziałów spółki Panda Group, wyspecjalizowanej w usługach związanych w projektowaniem i rozwojem rozwiązań e-commerce z wykorzystaniem platformy Magento. W trakcie pierwszego kwartału Fabrity skoncentrowana była na intensywnie prowadzonym procesie integracji działalności biznesowej oraz procesów zarządczych. Wiodący cel tego procesu to przyspieszenie wzrostu przychodów spółki zależnej, dzięki synergiom wynikającym z kompetencji sprzedażowych oraz poszerzenia bazy wspólnych klientów.

Zatrudnienie oraz liczba stałych współpracowników Fabrity na koniec pierwszego kwartału wyniosło niespełna 280 osób, wliczając zespół Panda Group (stabilnie rdr). Pomimo osłabienia koniunktury na runku usług IT, spółka nie była obciążona kosztami tzw. „ławki”, czyli specjalistów IT bez alokacji w projektach dla klientów.

PerfectBot

W pierwszym kwartale 2024 roku PerfectBot wdrożył wielojęzyczną wersję chatbota AI, który automatyzuje obsługę klientów w sklepach internetowych. Spółka obsługuje w tej chwili już blisko 100 podmiotów z USA, Wlk. Brytanii i Kanady, do których dołączają pierwsze kraje UE – Francja, Niemcy czy Holandia. Wśród klientów spółki znajdują się znane sklepy internetowe, m.in. najpopularniejszego youtubera świata czy sklep marki kosmetycznej znanego aktora filmowego.

Wszystkie obecnie wdrażane chatboty AI integrują się z platformą Gorgias, najbardziej znanym rozwiązaniem typu helpdesk dla sklepów Shopify.

W drugim kwartale spółka PerfectBot planuje wdrożyć rozbudowaną analitykę skuteczności chatbota oraz konsolę klienta, która ma przyspieszyć proces wdrażania chatbotów, przenosząc większą część pracy na sklep.

Transfery do akcjonariuszy

14 maja br. Zarząd Fabrity Holding podjął uchwałę i przyjął wniosek w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023 oraz wypłaty dywidendy. Zgodnie z rekomendacją dla Walnego Zgromadzenia do akcjonariuszy miałoby trafić 3,25 zł dywidendy na akcję z zysku roku 2023 (łącznie 7,4 mln zł). Zarząd wnioskuje o ustalenie dnia ustalenia prawa do dywidendy na 25 czerwca br., a terminu wypłaty dywidendy na 28 czerwca br. Ostateczna decyzja w sprawie dywidendy zostanie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na 20 czerwca br.

W kwietniu br. sfinalizowany został skup 192,5 tys. akcji własnych po 40 zł za walor, który był również instrumentem transferu środków do akcjonariuszy (łącznie 7,7 mln zł). Z kolei w maju nastąpiło umorzenie skupionych akcji (7,83% kapitału zakładowego).

Spodziewany łączny transfer środków do akcjonariuszy w roku 2024, obejmujący dwa sposoby dystrybucji, tj. już zrealizowany skup akcji własnych i możliwą do wypłaty dywidendę za rok 2023 w rekomendowanej kwocie 3,25 zł na jedną akcję, może wynieść blisko 15,1 mln zł. Wpisuje się to w historię wysokich dywidend Fabrity Holding w ostatnich latach, kiedy to łącznie za rok 2021 i rok 2022 do akcjonariuszy trafiło w formie dywidend 29,3mln zł, tj. 12,4 zł na jedną akcję. Był to rezultat skutecznego rozwoju i dochodowości biznesów grupy oraz sprzedaży spółki Oktawave w czerwcu 2022 r. Tegoroczna dystrybucja środków do akcjonariuszy jest związana z sukcesem sprzedaży biznesów marketingowych we wrześniu zeszłego roku.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

wybory

Trump vs Biden: jak wyniki wyborów mogą wpłynąć na różne sektory gospodarki USA

0
Temperatura wokół wyborów w USA rośnie, a dzięki wczesnemu zakończeniu walki o kandydaturę prezydencką w partiach, kampanie mogą rozpocząć się wcześniej niż zwykle. W swojej analizie ekspert Saxo przedstawia wstępne przewidywania dotyczące branż, które...