BIZNESHANDELJak zwalczać nielegalny handel na terenie Europy Środkowo-Wschodniej? The Economist organizuje w...

Jak zwalczać nielegalny handel na terenie Europy Środkowo-Wschodniej? The Economist organizuje w Warszawie międzynarodową konferencję

Jak zwalczać nielegalny handel na terenie Europy Środkowo-Wschodniej? The Economist organizuje w Warszawie międzynarodową konferencję

Z każdego euro PKB wypracowanego w Unii Europejskiej 1 eurocent trafia do rąk handlarzy podrobionym lub przemyconym towarem. W 2019 roku Światowe Forum Ekonomiczne oszacowało, że skala obrotu nielegalnymi dobrami może być wyższa niż dochód wypracowany łącznie przez gospodarki Brazylii, Włoch i Kanady. Przeciwdziałanie poważnemu problemowi, jakim jest obrót nielegalnie wprowadzanymi na rynek dobrami konsumpcyjnymi, wymaga wspólnego wysiłku i skoordynowanych działań pomiędzy władzami i instytucjami krajów dotkniętych tym zjawiskiem. W czwartej odsłonie konferencji Global Illicit Trade Summit, Economist Impact brytyjski tygodnik biznesowy The Economist przenosi dialog do Europy Środkowej i Wschodniej. Wydarzenie zgromadzi kluczowych branżowych ekspertów, którzy w trakcie odbywającej się 8 listopada w Warszawie konferencji podzielą się wiedzą i spostrzeżeniami na temat rozwiązania problemu nielegalnego handlu w regionie CEE. Dla chętnych do udziału w wydarzeniu zostały jeszcze ostatnie miejsca.

Sprzedaż nielegalnie wprowadzanych na rynek towarów od lat utrzymuje się na wysokim poziomie. Wielu uczestników rynku nieświadomie korzysta w trakcie zakupów z przestępczych źródeł, a niektórzy są do tego zmuszeni poprzez swoją sytuację materialną. Niewiedza dotycząca skutków nielegalnego obrotu towarami dla światowej wymiany gospodarczej i ochrony własności intelektualnej jest zjawiskiem niepokojąco powszechnym. Pandemia Covid-19 spowodowała również gwałtowny wzrost aktywności w sektorze e-commerce, do czego bardzo dynamicznie zaadaptowały się międzynarodowe grupy przestępcze. Kryzys epidemiczny oraz wojna w Ukrainie dodatkowo zaburzyły światowy łańcuch dostaw, co w połączeniu z nieszczelnością granic zewnętrznych Europy szeroko otworzyło drzwi do przemytu i nielegalnego handlu. Skalę zjawiska potwierdzają dane zgromadzone w ramach programu badawczego Economist Impact Illicit Trade: Scale, Scope & Flows:

  • W raporcie Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) stwierdzono, że globalny handel podróbkami wyniósł w 2019 roku 412 mld euro. Odpowiada to za 2,5% światowego handlu.
  • Wspólna ocena EUIPO i Europolu wskazuje, że import towarów podrabianych i pirackich w 2019 r. był wart 119 mld EUR, co stanowiło 5,8% wszystkich towarów wprowadzanych do Unii Europejskiej.
  • Według Rady Europejskiej dochody z działalności przestępczej na głównych rynkach wspólnoty wyniosły w 2019 roku 1% PKB UE (139 mld euro).
  • W 2019 roku Światowe Forum Ekonomiczne oszacowało, że straty gospodarcze wynikające z nielegalnego handlu były równoważne 3% światowego PKB.
  • Badanie OECD z 2019 r. wykazało, że 58,5% podrobionych i pirackich produktów będących przedmiotem handlu na świecie w 2016 r. zostało sprzedanych konsumentom, którzy faktycznie wiedzieli, że kupują podróbki.

Region Europy Środkowo-Wschodniej, położony na przecięciu szlaków komunikacyjnych oraz na skraju wewnętrznej granicy Unii Europejskiej, stanowi podatny grunt dla nielegalnego handlu. Popyt konsumpcyjny mimo niestabilnej sytuacji ekonomiczno-politycznej utrzymuje się na wysokim poziomie, a nieszczelne granice i przemyt z krajów trzecich pomagają zapewnić ciągłość dostaw. Organizowana przez The Economist konferencja w założeniu ma przynieść odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób zainteresowane strony mogłyby zintegrować działania, które pozwoliłyby ograniczyć to niebezpieczne dla równowagi światowego rynku zjawisko.

Ponieważ nielegalny handel nie respektuje granic państwowych, współpraca regionalna na poziomie eksperckim i rządowym stanowi kluczowy element prewencji. Warszawskie wydarzenie zgromadzi ekspertów ze świata biznesu, instytucji rządowych, organów ścigania i agencji regionalnych, którzy omówią strategie i najlepsze praktyki w zakresie zwalczania nielegalnego handlu o dużej transgranicznej skali. Forum będzie również okazją do wymiany skutecznych praktyk, analizy wyzwań związanych z walką z nielegalnym handlem oraz zbadania możliwości zacieśnienia współpracy międzynarodowej.

W gronie prelegentów znajdą się m.in. Leszek Wieciech, szef programu antykorupcyjnego, UN Global Compact Network Poland, Mariusz Gojny, wiceminister finansów i zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Raigo Uukkivi, Dyrektor Generalny Estońskiego Zarządu Podatków i Ceł, Stefano Betti, zastępca dyrektora generalnego w TRACIT, Amalija Pavic, Zastępca Dyrektora Wykonawczego  w Amerykańskiej Izbie Handlowej Serbii, Marcin Góra, starszy radca prawny/AMLRO, Allegro Pay oraz Sarah Branquinho, Prezydent, Duty Free World Council.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...