wtorek, 27 lipca, 2021
PRACA I KARIERAKompetencje nowoczesnego informatyka w 2021 i zawody przyszłości w IT

Kompetencje nowoczesnego informatyka w 2021 i zawody przyszłości w IT

-

O zawodach przyszłości w IT mówi się stale, co rusz pojawiają się nowe stanowiska, zaś inne zyskują na znaczeniu w ramach rozwoju branży. Staje się to już widoczne także w kształceniu dzisiejszych studentów. Pojawiają się nowe kierunki, a same uczelnie zaczęły się ustawiać w partnerskiej pozycji do biznesu. Jakie zawody są dziś najbardziej pociągające z perspektywy studentów i najistotniejsze z perspektywy rozwoju firm?

Kompetencje nowoczesnego informatyka w 2021 i zawody przyszłości w IT

Jak prognozuje Ministerstwo Cyfryzacji, w Polsce do 2025 roku w sektorze IT w Polsce powstanie 200 tys. miejsc pracy. Część z tych nowopowstałych stanowisk pojawi się w obszarach nazywanych dziś zawodami przyszłości. Jakie kompetencje powinni mieć informatycy aspirujący do tych ról? Wszechstronnie uzdolnieni, zainteresowani różnymi kierunkami, stale dbający o samorozwój. Znający kilka języków programowania, a dodatkowo języki obce. Tylko takie osoby będą mogły starać się o stanowiska z obszaru AI czy data science, analityki biznesowej, czy zarządzania projektami IT. To szczególne ważne zwłaszcza w warunkach pandemicznych – kto się rozwija, zwiększa swoją wartość na rynku pracy.

Jakie cechy powinien mieć dzisiejszy informatyk? Obecnie informatyk to partner w biznesie, który współtworzy podczas współracy z klientami wartość, zna strategię firmy klienta, jego specyfikę, model biznesowy, czynniki zewnętrzne, jakie mają wpływ na firmę klienta, jego wizję rozwoju na przyszłość i potrafi te wszystkie informacje zastosować w praktyce w opracowanych rozwiązaniach IT.

Holistyczne podejście i zdywersyfikowane kompetencje

Na rynku liczy się holistyczne podejście do rozwoju – zainteresowanie różnymi kierunkami, metodykami, metodologiami. Informatyk coraz częściej musi posiadać zdywersyfikowane umiejętności, łączyć kompetencje miękkie i twarde, wiedzę fachową i umiejętności menedżerskie, jeśli ma stanowisko ze średniego i wyższego szczebla zarządzania. Powinien posiadać otwarty umysł i otwartą postawę, aby umieć z każdym znaleźć wspólny język i dojść do porozumienia dla dobrej, skutecznej współpracy.

  • Zwłaszcza w pandemicznych czasach bycie zwinnym (agile) jest skuteczną metodą pracy. Zarówno informatyk zatrudniony w organizacji, jak i informatyk-przedsiębiorca muszą być na bieżąco z trendami na rynku, z tym, co się dzieje w ich otoczeniu i w całej branży. I to nie tylko kwestia pandemii. Na rynek IT wkraczają obecnie pokolenia „Y” i „Z”, ludzie urodzeni po 2000 roku. Są to pokolenia doskonale odnajdujące się w środowisku wymagającym wielozadaniowości, otwarte na nowości, łatwo uczące się, przyswajające zmiany i znające języki obce. W tak konkurencyjnym środowisku otwarty umysł i nastawienia na nieustanny rozwój wydaje się być kluczem, by nie wypaść z rytmu. Tu, cenne z perspektywy starszych pokoleń staje się doświadczenie, które buduje sposób myślenia i działania. Każde doświadczenie jest cenne – nie tylko dla potrzeb wpisu w CV, ale i w codziennej pracy, umacnia nas, kształtuje i daje poczucie wartościowo poświęconego wcześniej czasu na eksplorację danej materii, co niewątpliwie daje satysfkację, poczucie spełnienia i uszczęśliwia – mówi Dagmara Modrzejewska, specjalista w zakresie IT w Capgemini oraz akredytowany trener ITIL w wersji 3 i 4.

Holistyczne podejście powinno mieć także miejsce w spojrzeniu na działanie organizacji. Informatyk powinien rozumieć jak działa strategia firmy i jak łączy się ona ze strategią IT. Jak praca jednej osoby jest istotna
z perspektywy ciągłości usług IT, czy procesów biznesowych oraz ciągłości działania całej firmy. To wymaga też umiejętności patrzenia na organizację wielowymiarowo: nie można zastosować tego samego wzoru jak powinien wyglądać i działać system zarządzania dla każdej firmy, stąd należy rozwiązania indywidualizować pod kątem specyfiki działania firmy klienta. Dla ludzi IT koniecznością dziś jest promowanie widoczności – czyli pokazywania językiem korzyści jak duży wpływ płynie dla działania całej organizacji ze współpracy z IT.

Certyfikaty i szkolenia

To, co z pewnością jest korzyścią dla informatyków, to bogaty wachlarz szkoleń, z których mogą korzystać, chcąc podnosić swoje kompetencje i zwiększać swoją atrakcyjność na rynku. Niewielu jest już specjalistów znających jeden-dwa języki programowania, dzisiejsza rzeczywistość wymaga znacznie więcej. Do tego dochodzą także języki obce, zwłaszcza na globalnym rynku. Z pewnością najważniejszy jest język angielski, ale w Polsce działają także organizacje m.in. z francuskim czy niemieckim kapitałem i wówczas to język, którym posługuje się duża część organizacji może okazać się kluczowym dodatkiem do posiadanych umiejętności IT.

  • Poza absolwentami uczelni i kierunków technicznych, wielu specjalistów IT wchodzi na dzisiejszy rynek z innych branż, po ukończeniu kursów informatycznych, przebranżowieniu. Niezależnie jednak od punktu wyjścia, na tym ich edukacja się nie kończy – oferta szkoleniowa w branży jest bardzo bogata, wielu specjalistów z niej korzysta, stale zwiększając swoją wartość na rynku pracy. Co ważne, zdobywane certyfikaty powinny być z autoryzowanych jednostek, które mają markę na arenie światowej. Czyli mające rzeczywistą wartość na globalnym rynku. Wśród nich można wymienić takie, które dotyczą tematyki scrum, agile, zarządzania projektami PMP, czy ITIL – dodaje Dagmara Modrzejewska, specjalista z Capgemini.

Data scientist

Jako pierwsze na liście zawodów przyszłości, bez wątpienia należy wymienić stanowisko data scientist. To osoba, która musi być wszechstronna, a w swoich kompetencjach powinna łączyć wiedzę biznesową, analityczną, matematyczną i informatyczną z umiejętnością programowania i wizualizacji danych. Naukowcy zajmujący się danymi ściśle współpracują z interesariuszami firmy, aby zrozumieć ich cele i określić, w jaki sposób można wykorzystać dane do ich osiągnięcia. Projektują procesy modelowania danych, tworzą algorytmy w celu wyodrębnienia danych potrzebnych biznesowi, a także pomagają je analizować i udostępniać spostrzeżenia współpracownikom.

W swoim raporcie o nowych ofertach pracy w 2020 r. LinkedIn wymienił naukowców zajmujących się danymi na trzecim miejscu z roczną stopą wzrostu 37 proc. Duże zapotrzebowanie na umiejętności związane z danymi z pewnością będzie miało swoje odzwierciedlenie w kształceniu studentów w najbliższych latach.

Analityk biznesowy

Świat rozwija się coraz szybciej, rewolucja technologiczna postępuje, a biznes musi być gotowy na stałe i dynamiczne zmiany. Umiejętność wykorzystania istniejących możliwości technologicznych do osiągnięcia założonych celów biznesowych to zadanie, w którym pomóc może właśnie analityk biznesowy.

Będąc katalizatorem zmian, analityk biznesowy musi być osobą zdolną do rozwiązywania problemów, doskonale rozumieć zasady funkcjonowania organizacji i potrafić stworzyć rozwiązania pozwalające na wsparcie biznesu przy użyciu technologii, korzystając z szerokiego zakresu umiejętności i technik analizy biznesowej. Taka osoba powinna być wizjonerem, potrafić wyobrazić sobie ścieżkę prowadzącą do zupełnie innej przyszłości.

Do 2022 r. 85 proc. firm przyjmie analitykę big data podmiotów zewnętrznych i klientów, co oznacza, że rola analityka biznesowego będzie się zmieniać i wzrastać wraz z ewolucją rynku. Dziś obserwujemy to także w Polsce: na wybranych uczelniach w kraju pojawia się kierunek analityk biznesowy.

Manager projektu

Manager projektu to kolejna osoba, która musi reprezentować holistyczne podejście do rozwoju zawodowego.

Taki specjalista, niezależnie od branży, musi być doskonale zorganizowany, a dodatkowo mieć umiejętności managerskie, pozwalające na prowadzenie zespołu. W branży IT project manager powinien cechować się głęboką wiedzą merytoryczną połączoną z umiejętnością szybkiego reagowania na zmiany i problemy, pozwalając tym samym na sprawną realizację prowadzonych projektów. Dobra komunikacja i umiejętności liderskie project managera w branży technologicznej są kluczowe. Taka osoba pracuje na ogół z zespołami mającymi bardzo wysoki poziom wiedzy technicznej i z jednej strony musi rozumieć swój zespół, a z drugiej – potrafić opowiedzieć o jego pracy językiem zrozumiałym dla pracowników spoza zespołu.

Wg danych Project Management Institute, do 2027 r. pracodawcy na świecie będą potrzebować prawie 88 mln osób na stanowiskach związanych z projektami. Globalne zapotrzebowanie na kierowników projektów rośnie

Specjalista AI

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe stały się synonimami innowacji, a dane pokazują, że to coś więcej niż tylko szum. W ciągu ostatnich 4 lat nastąpił wzrost zatrudnienia na tym stanowisku o 74 proc. rocznie i obejmuje kilka różnych tytułów w tej dziedzinie, z których wszystkie mają bardzo specyficzny zestaw umiejętności, mimo że są rozproszone w różnych branżach.

Prognozuje się, że sztuczna inteligencja jest jedną z najbardziej znaczących i przełomowych innowacji tego stulecia. Pomoże w walką ze zmianami klimatu, ułatwi transport, zautomatyzuje diagnostykę chorób. A to tylko wybrane zagadnienia wspierane przez AI, która już dziś zmienia sposób, w jaki żyjemy, podróżujemy i pracujemy. Popyt na utalentowanych inżynierów z zakresu sztucznej inteligencji w ciągu ostatnich kilku lat wzrósł ponad dwukrotnie, co sprawia, że dla profesjonalistów chcących pracować nad rozwojem tej dziedziny, możliwości są niemal nieograniczone.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Advertisment -

POLECAMY

ministerstwo finansów

Zasady ustalania rezydencji podatkowej na podstawie objaśnień MF z 29 kwietnia 2021 r.

0
W dniu 29 kwietnia 2021 r. zostały wydane objaśnienia podatkowe dotyczące rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce. Objaśnienia nie mają charakteru aktów powszechnie obowiązującego prawa, niemniej stanowią instrukcję postępowania dla...
Remote controlled drone taking off from warehouse to deliver package

SAS wskazuje 4 obszary rozwoju biznesu w 2021 roku

0
Jednym z głównych wniosków pojawiających się w podsumowaniach minionego roku jest ogromny wpływ pandemii na przyspieszenie procesów cyfrowej transformacji. COVID-19 potwierdził, że technologia jest kluczowym narzędziem w obszarze ochrony zdrowia, ekonomii, a także ekologii....
Deloitte

Deloitte: Rok 2021 przyniesie zwiększoną aktywność na rynku private equity

0
Mimo, że rynek private equity (PE) w Europie Środkowej odczuł wpływ pandemii i wywołanego nią spowolnienia, przedstawiciele funduszy wykazują dziś znacznie większy optymizm niż w pierwszej połowie 2020 r. Jak wynika z raportu firmy...