FIRMYPrezes i główny akcjonariusz SUNEX przeprowadzi ABB na finansowanie potencjalnych akwizycji

Prezes i główny akcjonariusz SUNEX przeprowadzi ABB na finansowanie potencjalnych akwizycji

Prezes i główny akcjonariusz SUNEX przeprowadzi ABB na finansowanie potencjalnych akwizycji

  • Romuald Kalyciok, prezes i akcjonariusz SUNEX, zaoferuje w procesie ABB (przyśpieszona budowa księgi popytu) do 2 mln akcji, stanowiących do 9,86 proc. kapitału SUNEX.
  • Intencją głównego akcjonariusza jest, by pozyskane ze sprzedaży środki przeznaczyć na akwizycje na rynku niemieckim oraz rozwój infrastruktury produkcyjnej w Raciborzu wspierające długoterminowy rozwój i budowę wartości dla akcjonariuszy SUNEX. Szybko pozyskane środki dadzą elastyczność w procesach nabycia aktywów oraz wzmocnią pozycję negocjacyjną.
  • Aby móc optymalnie i w pełni wykorzystać pozyskany kapitał przedmiotem transakcji będą istniejące i dopuszczone do obrotu akcje SUNEX pożyczone przez Romualda Kalycioka od kontrolowanej przez niego spółki Polska Ekologia.
  • Zarząd zakłada, że po przeprowadzeniu ABB SUNEX w ramach możliwego kapitału docelowego przeprowadzi emisję skierowaną do Romualda Kalycioka. Celem takiej operacji jest, by po przeprowadzeniu podwyższenia prezes posiadał, pośrednio i bezpośrednio, taką samą liczbę akcji SUNEX jak przed ABB. W ramach podwyższenia planowane jest wyemitowanie takiej samej liczby akcji, po takiej samej cenie jak ustalona w ABB. Finalnie, nowo wyemitowane akcje SUNEX objęte przez Romualda Kalycioka zostaną zwrócone do kontrolowanej przez niego spółki Polska Ekologia tytułem spłaty pożyczki.

„Naszym celem jest przyspieszenie wzrostu sprzedaży na strategicznym dla nas rynku niemieckim. Od kilku miesięcy przyglądamy się potencjalnym podmiotom do przejęcia na tym rynku. Interesują nas spółki instalacyjne z dostępem do rynku i siecią serwisową, które mogłyby zwiększyć sprzedaż naszych produktów w Niemczech. Prowadzimy zaawansowane rozmowy z – naszym zdaniem – atrakcyjnymi podmiotami. Pozyskując środki od inwestorów chcemy zabezpieczyć kwestie finansowania ewentualnej transakcji i rozwoju infrastruktury produkcyjnej w naszym zakładzie w Raciborzu.”mówi Romuald Kalyciok, prezes SUNEX.

ABB będzie prowadzone w formie subskrypcji prywatnej w ramach oferty publicznej skierowanej do maksymalnie 149 inwestorów lub do inwestorów kwalifikowanych lub do inwestorów mogących nabyć akcje za minimum 100 tys. euro. Pośredniczącym w transakcji jest Dom Maklerski Q Securities.

„Przeprowadzana transakcja to pierwsza możliwość nabycia większego pakietu akcji SUNEX przez inwestorów. Praktyka ostatnich lat pokazuje, że inwestorzy preferują zakup akcji już dopuszczonych do obrotu. Staraliśmy się opracować taką konstrukcję transakcji by maksymalnie skrócić czas do pełnego dysponowania akcjami przez nowych inwestorów, a jednocześnie dać głównemu akcjonariuszowi możliwość elastycznego i najbardziej optymalnego sposobu wsparcia rozwoju SUNEX” mówi Jerzy Kasprzak, Wiceprezes Zarządu Domu Maklerskiego Q Securities.

Po przeprowadzeniu ABB Romuald Kalyciok i Polska Ekologia zadeklarowali podpisanie z Domem Maklerskim Q Securities umowy lock-up zakładającej 12-miesięczny okres ograniczenia możliwości sprzedaży pozostałych posiadanych akcji (w tym także akcji wyemitowanych w ramach podwyższenia).

Jednocześnie prezes SUNEX informuje, że dotychczas żadna decyzja związana z wyborem jakiejkolwiek opcji w zakresie akwizycji nie została podjęta i nie ma pewności, czy i kiedy taka decyzja zostanie podjęta w przyszłości.

Na początku 2023 r. SUNEX sfinalizował akwizycję austriackiej spółki Krobath, działającą w branży instalacji grzewczych i sanitarnych w zakresie montażu i serwisu pomp ciepła oraz instalacji solarnych i fotowoltaicznych. Spółka, która obecnie posiada sześć lokalizacji, ma bardzo długą historię i ugruntowaną pozycję na rynku, gdzie jest też postrzegana jako austriacka firma, co ma pozytywne przełożenie na sprzedaż. Od początku roku ruszyły też zamówienia na urządzenia w Austrii objęte nowym, atrakcyjnym systemem dofinansowań na wymianę systemów grzewczych, co czyni ten rynek bardzo perspektywicznym.

W pierwszych trzech kwartałach minionego roku Grupa miała 270 mln zł przychodów i 21,7 mln zł zysku netto. Wyniki za cały 2023 r. będą opublikowane 25 kwietnia 2024 r.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

chiny

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...