FIRMYArena.pl kontynuuje proces przejęcia hiPower Europe

Arena.pl kontynuuje proces przejęcia hiPower Europe

Arena.pl kontynuuje proces przejęcia hiPower Europe

Arena.pl kontynuuje proces zmierzający do przejęcia większościowego udziału w hiPower Europe, a tym samym giełdowego debiutu tej technologicznej spółki. Arena.pl przystąpiła do umowy joint venture z tajwańską spółką hiPower Hydrogen Tech, która określa zasady współpracy przy rozwoju technologii wodorowych oraz strukturę organizacyjną i właścicielską hiPower Europe.

– Dołączenie Arena.pl do umowy joint venture pomiędzy polskimi inwestorami a spółką tajwańską, to naturalna konsekwencja zawartej umowy inwestycyjnej. Gwarantuje to spółce notowanej na GPW dołączenie do współpracy warunkach analogicznych do pozostałych partnerów projektu. – komentuje Wojciech Kowalski, prezes Arena.pl

– Zgodnie z umową, wszystkie strony w pełni angażują się w rozwój, popularyzację i komercjalizację naszych technologii wodorowych i ogniw paliwowych na rynku europejskim. Umowa formalnie reguluje te aspekty i zapewnia hiPower Europe dostęp do technologii, możliwość jej rozwijania i wdrażania oraz współpracy z tajwańskim zespołem inżynierów. Naszym celem jest możliwie szybkie uruchomienie produkcji w Polsce, a tym samym skrócenie łańcuchów dostaw i redukcja kosztów produkcji. – komentuje dr Jacek Gliniak, prezes hiPower Europe i współtwórca technologii wodorowych i ogniw paliwowych hiPower.

hiPower Europe, jako pierwsza w Europie, rozpoczyna wdrażanie innowacyjnej technologii odzysku wodoru z gazów resztkowych, niedostępnej dotychczas na rynku europejskim. Firma posiada również zasilane metanolem ogniwa paliwowe do produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz mobilne stacje ładowania pojazdów elektrycznych.

Umowa określa w szczególności:

  • zasady współpracy hiPower Europe oraz hiPower Hydrogen Tech,
  • strukturę właścicielską i organizacyjną HiPower Europe,
  • udzielenie hiPower Europe wyłącznego prawa do reprezentowania hiPower Hydrogen Tech na terenie Europy,
  • możliwość dostępu do technologii hiPower Hydrogen Tech oraz zobowiązanie do współpracy przy budowie pierwszych linii produkcyjnych w Europie,
  • ustalenie zakazu konkurencji dla Hydgogenom i hiPower Tech Hydrogen na terenie Europy.

Umowa została zawarta z hiPower Hydrogen Tech Ltd. (Tajwan), Hydrogenom Sp. z o.o. oraz dwoma osobami fizycznymi. hiPower Hydrogen Tech będzie posiadał 45% udziałów w kapitale hiPower Europe. Również w przypadku podniesienia kapitału zakładowego, będzie uczestniczył w podniesieniu, by utrzymać swój udział.

Technologie rozwijane i wdrażane przez hiPower Europe zostały wynalezione przez zespół naukowców na Tajwanie kierowany przez dr. Jacka Gliniaka i przez dr. Justina Chou, i od kilku lat są z sukcesem stosowane na Tajwanie. Firma ma trzy główne produkty: HRP (Hydrogen Recycle&Purification), mGen, myGO.

Umowa zawarta pomiędzy hiPower Europe a Arena.pl reguluje nabycie przez Arena.pl 55% udziałów w kapitale hiPower Europe (pozostałe 45% pozostanie w posiadaniu tajwańskiej spółki hiPower Hydrogen Tech). Jednocześnie Arena.pl dokona zmian statutu w zakresie przedmiotu działalności oraz nazwy. Prezesem spółki po transakcji ma zostać dr Jacek Gliniak, współtwórca technologii oraz obecny prezes hiPower Europe.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

wybory

Trump vs Biden: jak wyniki wyborów mogą wpłynąć na różne sektory gospodarki USA

0
Temperatura wokół wyborów w USA rośnie, a dzięki wczesnemu zakończeniu walki o kandydaturę prezydencką w partiach, kampanie mogą rozpocząć się wcześniej niż zwykle. W swojej analizie ekspert Saxo przedstawia wstępne przewidywania dotyczące branż, które...