sobota, 26 listopada, 2022
MEDYCYNA I FARMACJAPersonalizacja leczenia a podnoszenie jakości usług zdrowotnych – jak CX wpływa...

Personalizacja leczenia a podnoszenie jakości usług zdrowotnych – jak CX wpływa na postrzeganie placówek medycznych

-

tłumaczenia biuro tłumaczeń 123tlumacz.pl

Personalizacja leczenia a podnoszenie jakości usług zdrowotnych – jak CX wpływa na postrzeganie placówek medycznych

Ostatnie dwa lata to szereg ewolucji w różnych obszarach, jednak to przed pracownikami szpitali, przychodni i innych placówek medycznych zostało postawione największe wyzwanie. Musieli oni sprawnie dostosować się do nowej rzeczywistości, w której konieczne stało się nie tylko zachowanie ciągłości dotychczasowych działań, ale również odpowiadanie na stale zmieniającą się sytuację epidemiologiczną. W następstwie tych wydarzeń i konieczności wdrożenia zmian, liderzy z sektora ochrony zdrowia przykładają teraz znacznie większą wagę do inwestycji technologicznych związanych z tworzeniem lub ulepszaniem systemów do archiwizacji cyfrowej dokumentacji medycznej. Pocieszający jest jednak fakt, że aż ⅔ (66%) ankietowanych umieszcza takie rozwiązania na pierwszych miejscach listy inwestycji, wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Philips „Przemodelowanie opieki zdrowotnej. Nowe priorytety na miarę nowej rzeczywistości”. Niestety znaczna mniejszość przedstawicieli ochrony zdrowia posiada odpowiednie zaplecze technologiczne, które wspierałoby proces badania opinii chorych. Zaledwie 37% liderów z tego sektora deklaruje, że ich placówka została wyposażona w rozwiązania niezbędne do pełnego wykorzystania danych osobowych i medycznych, wynika z raportu „Raport Future Health Index”.

Jednak poza systemami, główną rolę w poprawie jakości usług zdrowotnych odgrywają lekarze, cały personel medyczny, a także sami pacjenci. Priorytetowe i równe traktowanie jest kluczowe z perspektywy dalszego rozwoju tego sektora, a słuchanie opinii staje się najcenniejszą informacją, która może wesprzeć prawidłowe ukierunkowanie zmian. Zapewnienie odpowiednich zasobów i łatwy dostęp do opieki zdrowotnej pomoże zwiększyć satysfakcję pacjentów, pracowników oraz osób postronnych. Pozwoli to także zwiększyć wydajność, efektywność i sprawiedliwość całego systemu. Należy zwrócić uwagę, że to właśnie dane, które są pozyskiwane od każdej osoby, korzystającej z usług placówek medycznych, odgrywają znaczącą rolę w podnoszeniu jakości świadczeń zdrowotnych. Przy odpowiedniej analizie i umiejętnym wykorzystaniu możliwe stanie się wprowadzanie usprawnień, bez generowania dodatkowych kosztów. Warto zauważyć, że weryfikacja informacji od pacjentów pozwala personalizować ich doświadczenia – w tym przypadku możliwe jest precyzyjne dobranie leczenia i podejmowanie najważniejszych decyzji na podstawie pełnego spektrum informacji.

Biorąc pod uwagę zmiany, jakie nieustannie zachodzą w procesach diagnostyki i leczeniu, można stwierdzić, że duża część potencjału nadal pozostaje niewykorzystana. Pojawienie się telemedycyny okazało się jednym z bardziej przełomowych i pożądanych rozwiązań sektora. Telefoniczne konsultacje ze specjalistą były wcześniej możliwe wyłącznie w szczególnych przypadkach, obecnie stały się integralną częścią profilaktyki zdrowia. Pojawia się jednak pytanie o znalezienie równowagi pomiędzy standardowymi wizytami lekarskimi a tymi „na telefon”. Na szczęście odpowiedzi nie trzeba daleko szukać – wystarczy przeanalizować dostępne dane, opinie i komentarze pacjentów. Są to informacje, które placówki gromadzą od wielu lat, jednak bardzo często pozostają niewykorzystane. Odpowiednia analiza umożliwiłaby rozwiązanie wielu problemów, tarć, a także podniesienie jakości usług, a także poziomu zadowolenia pacjentów.

Musimy pamiętać, że dzisiejsze inwestycje w rozwiązania związane z poprawą stanu technologicznego zaopatrzenia placówek medycznych, jak i w doświadczenia pacjentów odpowiadają na bieżące potrzeby rynku, które stale ewoluują. Jednak są one kluczowe w przygotowaniu sektora ochrony zdrowia na wdrażanie bardziej zaawansowanych technologii, z powszechniejszym wykorzystaniem sztucznej inteligencji (AI). Warto mieć na uwadze, że możliwość bardziej spersonalizowanego leczenia i świadczenia zaawansowanych form opieki może mieć duże przełożenie na pozytywne postrzeganie ochrony zdrowia przez społeczeństwo. Otwartość pacjentów będzie kluczowa przy łatwiejszej diagnostyce i szybszym reagowaniu na postępujące schorzenia. Dodatkowo uproszczenie procesów
i wykorzystywanie posiadanych już danych pozwoli odciążyć personel, co faktycznie wpłynęłoby na zwiększenie czasu, który mogliby poświęcić choremu, a co za tym idzie – wpłynie to podniesienie jakości świadczonych usług medycznych.

Ryszard Regucki, Area Vice President Medallia

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Advertisment -

POLECAMY

Rentowność czy płynność – Black Friday w trudnych dla sprzedawców czasach

0
Wartość sprzedaży detalicznej artykułów drugorzędnej potrzeby w USA (artykuły trwałego użytku, odzież, rozrywka i rekreacja) osiągnęła najwyższą wartość w III kwartale 2022 roku, głównie dzięki wysokim cenom. W tym samym okresie sprzedawcy detaliczni...

W 2023 czekają nas dwucyfrowe spadki cen nieruchomości

0
Czy ceny nieruchomości spadną w najbliższej perspektywie? Czy spready, tj. różnice pomiędzy stopami kapitalizacji dla nieruchomości a rentownościami dziesięcioletnich obligacji skarbowych, powrócą do poziomów zbliżonych do historycznych średnich? Na te i inne pytania w...

Jak ocenić wartość dzieła sztuki? Poradnik inwestora

0
Skuteczna inwestycja w sztukę nie musi być dziełem przypadku, a wbrew pozorom może – a nawet powinien – być to zakup podyktowany logiką.  Co liczy się zatem zamiast tzw. dobrego smaku? Co – oprócz...