TRANSPORT I LOGISTYKAIntegracja logistyki i transportu: nowe strategie dla przemysłu

Integracja logistyki i transportu: nowe strategie dla przemysłu

Integracja logistyki i transportu: nowe strategie dla przemysłu

W kontekście transportu dla przemysłu zastosowanie nowoczesnych strategii logistycznych okazuje się mieć szczególne znaczenie. Jak zintegrować logistykę z transportem, by stworzyć spójny łańcuch dostaw sprzyjający stabilności biznesu?

Dlaczego integracja danych logistycznych jest konieczna?

Wymuszone przestoje w dostarczaniu części czy magazyny przepełnione gotowymi wyrobami oznaczają utrudnienia w realizacji celów biznesowych, a tym samym stratę finansową dla przedsiębiorcy. Do takich niekorzystnych sytuacji może dojść nie tylko na skutek niewłaściwego zaplanowania łańcucha dostaw od podstaw, ale również niedostatecznego przepływu informacji między jego poszczególnymi elementami. Zbieranie i analiza danych logistycznych stanowią zatem niezbędne narzędzia, jeśli celem jest efektywne zarządzanie transportem w branży przemysłowej – szczególnie jeśli firma działa na rynku globalnym.

Cyfryzacja w służbie transportu przemysłowego – nowoczesne rozwiązania

Współczesna logistyka wykorzystuje najnowocześniejsze zdobycze technologiczne do optymalizacji procesów i planowania łańcucha dostaw oraz tras transportowych w jak najefektywniejszy sposób. Do takich celów są wykorzystywane przede wszystkim rozwiązania z zakresu Big Data, IoT i AI. Nie trzeba zresztą implementować ich wewnętrznie. Równie skuteczne okaże się skorzystanie z profesjonalnych usług logistyczno-transportowych AsstrA.

Analizowanie danych za pośrednictwem systemu Big Data ma jedną korzyść. Umożliwia przejrzenie dużej ilości skomplikowanych informacji w krótkim czasie i błyskawiczne wyciągnięcie z nich wniosków. Ogranicza zatem czynnik ludzki, który w przypadku takich działań okazuje się nie tylko zawodny, ale również stosunkowo drogi. Pracę wykonywaną przez jeden program musiałoby bowiem zrealizować kilka czy kilkanaście osób, a i tak nie ma pewności, że rezultat byłby równie precyzyjny. Sztuczna inteligencja (AI) doskonale sprawdzi się jako wsparcie w analizowaniu potężnych baz danych, a także w prognozowaniu popytu i dopasowywaniu produkcji do uzyskanych wyników.

Dzięki rozwiązaniom z zakresu Internetu Rzeczy (IoT) wśród danych logistycznych znajdują się informacje dotyczące takich kwestii, jak lokalizacja transportu na każdym jego etapie, rejestrowanie potencjalnych uszkodzeń i monitorowanie warunków składowania towarów. Wszystkie są zbierane w czasie rzeczywistym za pomocą specjalnych czujników i sensorów znajdujących się zarówno w wykorzystywanych środkach transportu, jak i w magazynach oraz centrach logistycznych.

Co można zyskać dzięki integracji danych logistycznych i transportu?

Integracja logistyki i transportu ma na celu głównie zoptymalizowanie łańcucha dostaw, a tym samym zapewnienie stałego przepływu towarów, tak istotnego dla sprawnego działania każdej gałęzi przemysłu. To z kolei może się przełożyć bezpośrednio na zwiększenie zysków, a jednocześnie obniżenie strat wynikających z przestojów czy nieterminowych dostaw.

Analiza danych logistycznych to doskonałe narzędzie dla przedsiębiorców, którzy mają na celu skalowanie biznesu. Pozwala identyfikować te obszary procesów logistycznych, które nastręczają najwięcej problemów, a następnie szukać rozwiązań, które umożliwią uporanie się z nimi. Dzięki zrozumieniu tego, jak działa łańcuch dostaw krok po kroku, można sprawnie prześledzić proces i zlikwidować punkty obniżające zyski.

Bazując na faktach, można również usprawnić zarządzanie zapasami zarówno w kontekście materiałów i surowców wykorzystywanych w procesach produkcyjnych, jak i gotowych wyrobów – przygotowanych do wysyłki do klientów docelowych. Właściwe rozpoznanie popytu i osadzenie go w konkretnych ramach czasowych może pomóc w wyeliminowaniu problemów wynikających z nadmiernego składowania i braków w zaopatrzeniu. Prognozowanie musi jednak mieć charakter ciągły i opierać się zawsze na jak najświeższych informacjach.

Z analizy danych logistycznych może również wyniknąć optymalne rozplanowanie tras transportowych. W rezultacie zostaną wyeliminowane puste przebiegi, dostawy będą realizowane terminowo, a dodatkowo transport stanie się bardziej ekologiczny.

Integracja logistyki i transportu za pomocą innowacyjnych rozwiązań technologicznych ma na celu unowocześnienie procesu, a jednocześnie osiągnięcie jak największych zysków przy jak najmniejszym nakładzie środków. To także sposób na szybkie adaptowanie się do zmian na rynku i wyprzedzanie pod tym względem konkurencji. W długiej perspektywie inwestycja w zaawansowane rozwiązania z zakresu Big Data czy IoT nie tylko się zwróci, lecz zapewni finansową korzyść.

 

 

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

chiny

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...